JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Vi har klart å bygge en sterk organisasjon som drar i samme retning, mener Marianne Solberg.

– Vi har klart å bygge en sterk organisasjon som drar i samme retning, mener Marianne Solberg.

Sissel M. Rasmussen

Flere medlemmer

FO vokser kraftig – dette er oppskriften på deres suksess

Fellesorganisasjonen har økt medlemsmassen med over 12 prosent på snaue fire år. – Alt vi gjør, skal være rekrutterende, sier nestleder.
24.03.2023
08:45
24.03.2023 08:45

ragnhild@lomedia.no

sissel@lomedia.no

På forbundskontoret til Fellesorganisasjonen henger en svær skjerm som viser medlemsutviklingen i forbundet i sanntid. For øyeblikket står det 34.099 medlemmer på den skjermen.

Da Fellesorganisasjonen hadde sitt siste landsmøte i 2019, hadde medlemsmassen akkurat bikket 30.000 medlemmer.

Landsmøtet vedtok et mål om at antallet medlemmer skulle øke med 5000 innen neste landsmøte høsten 2023.

Nå, på oppløpssiden før landsmøtet i november, er forbundet godt i rute. Siden 2019 har FO hatt en medlemsvekst på over 12 prosent. Bare det siste året har medlemstallet i FO økt med rundt 5 prosent.

Øker mest blant unge yrkesaktive

Hun peker på to gledelige trekk ved utviklingen: For det første har FO den største medlemsveksten blant medlemmer tidlig i 20-årene. Og det er ikke bare blant studentene forbundet øker, men også blant de unge yrkesaktive.

For det andre øker organisasjonsgraden – altså andelen av FOs yrkesgrupper som er organisert i FO.

Tilbake i 2019 hadde organisasjonsgraden gått ned over flere år, både for vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. Nå er denne trenden snudd. For første gang på flere tiår øker organisasjonsgraden og ikke bare antall medlemmer, forteller Solberg.

– Medlemsveksten vår har skutt fart. Vi vokser raskere enn vi har gjort de foregående landsmøteperiodene, sier hun.

Dette er suksessfaktorene

Det finnes ingen enkel suksessoppskrift, understreker Solberg. Ingenting av det FO har gjort, har vært revolusjonerende nytt.

I stedet mener hun veksten skyldes at forbundet har gjort mange små grep samtidig, og at de har lyktes med å få hele organisasjonen til å gå enda mer i takt.

Overfor LO-Aktuelt trekker hun fram et knippe suksessfaktorer:

•       Alle ledd i organisasjonen skal ha et ansvar for at forbundet skal vokse.

•       Alt organisasjonen gjør, skal være rekrutterende.

•       Kollega verver kollega ute på arbeidsplassene

•       Koordinerte arrangementer i hele organisasjonen

•       Feiring av milepæler

•       Tett oppfølging av tillitsvalgte for å trygge dem i rollen sin.

– Vi har lyktes ved å sette så tydelige felles mål, vi har lagt en strategi og planlagt skikkelig, og latt det gjennomsyre alt annet vi gjør, sier nestlederen.

Les mer: LO blir en million medlemmer i 2023, spår LO-topp

Månedsrapporter

At hele organisasjonen skal ha et ansvar for rekrutteringen, er blant annet satt i system ved at forbundskontoret hver måned sender ut en statusrapport til alle fylkesavdelingene.

Statusrapporten forteller om antall innmeldte og antall utmeldte, og om hvordan den enkelte avdeling ligger an i forhold til målsettingen.

I tillegg er rekruttering en fast sak på alle forbundets landsstyremøter, med gjennomgang av tall og trender. Det forplikter landsstyret til å holde fokus på rekrutteringsarbeidet, mener Solberg.

–  Alle ledd i organisasjonen har et ansvar for at vi skal vokse, sier Marianne Solberg.

–  Alle ledd i organisasjonen har et ansvar for at vi skal vokse, sier Marianne Solberg.

Sissel M. Rasmussen

Målet er at alt organisasjonen gjør, skal være rekrutterende.

– Hver gang vi er ute og snakker med noen, så skal vi snakke om rekruttering også. Om vi er bedt om å snakke om sosialtjenesten i Nav, så skal vi også legge til hvor viktig det er at vi blir mange, og at vi alle er med og rekrutterer kollegaene.

Og kollegaverving virker, påpeker Solberg. En av tre nyinnmeldte oppgir nå at de har blitt vervet av noen andre. Det er økning sammenlignet med tidligere.

– Det er viktig at også vanlige medlemmer opplever at de har et oppdrag med å få med kollegaene sine. Det ser vi at har hatt en stor effekt, forteller Solberg.

Faglige arrangementer og markeringer

Et annet grep forbundet har gjort, er å satse på koordinerte arrangementer i hele organisasjonen.

Ett eksempel er den internasjonale sosialarbeiderdagen som markeres hvert år i mars. Da har FO arrangementer over hele landet, hvor alle skal ha fokus på verving.

Tilstedeværelse på slike dager gir resultater. I fjor hadde FO sju ganger så mange innmeldinger på denne dagen som på en gjennomsnittlig dag, forteller Solberg.

Synlighet er imidlertid ikke tilstrekkelig, mener FO-nestlederen. Det er lett å tenke at det er en selvfølge at organisasjonen driver med rekruttering. Men en driver ikke med rekruttering med mindre en faktisk spør noen om de vil melde seg inn, minner Solberg om.

– Noen ganger glemmer man det helt åpenbare. Spurte du helt konkret: «Kunne du tenke deg å bli medlem»? Det skal ofte ikke så mye til.

Vervepremier

I arbeidet med rekrutteringsstrategien har forbundet forsøkt å gå systematisk til verks. Etter at en kampanje er gjennomført, blir resultatet evaluert. Om det ikke hadde ønsket effekt på innmeldingstallene, må strategien endres.

I starten var det mange motforestillinger mot å ta i bruk vervepremier. Men FOs erfaring er at vervepremier fungerer og lønner seg. Da nytter det ikke å være fin på det, mener Marianne Solberg.

– Vi minner hverandre på at vi skal gjøre det som virker, ikke det vi synes burde virke.

Alle grunner for å melde seg inn er legitime, er FOs filosofi. Deretter er det forbundet og de tillitsvalgtes ansvar å sørge for at grunnene til at medlemmet forblir medlem, er bredere enn forsikringsordninger og ryggsekk med FO-logo på.

– Det er vårt ansvar at de som snubler inn i medlemskapet, får god informasjon om hva FO er, og gradvis får mer eierskap til medlemskapet sitt.

Her spiller de tillitsvalgte en viktig rolle. Å skolere og styrke de tillitsvalgte, og å bygge sterke klubber, er derfor noe av det viktigste forbundet gjør – også for rekrutteringen, påpeker Solberg.

Les mer: Mimmi Kvisvik gir seg som forbundsleder: – Jeg har lagt ned nesten hele mitt våkne liv i FO

Dette er grepene som virker

• Koordinerte arrangementer i organisasjonen, for eksempel i forbindelse med Sosialarbeiderdagen.

• Å være på faglige arrangement hvor de tillitsvalgte kommer i kontakt med sosialarbeidere.

• Kollegaverving basert på at medlemmene ser verdien det har for kollegaene sine.

• Feiring av milepæler, med markering av store og små suksesshistorier.

• Tett oppfølging av tillitsvalgte for å trygge dem i rollen sin.

• Økt tilgjengelighet og tilstedeværelse på arbeidsplassen gjennom klubbygging.

• Personlig kontakt med medlemmene, og relevant informasjon til hver enkelt.

Kilde: FO

24.03.2023
08:45
24.03.2023 08:45

Dette er grepene som virker

• Koordinerte arrangementer i organisasjonen, for eksempel i forbindelse med Sosialarbeiderdagen.

• Å være på faglige arrangement hvor de tillitsvalgte kommer i kontakt med sosialarbeidere.

• Kollegaverving basert på at medlemmene ser verdien det har for kollegaene sine.

• Feiring av milepæler, med markering av store og små suksesshistorier.

• Tett oppfølging av tillitsvalgte for å trygge dem i rollen sin.

• Økt tilgjengelighet og tilstedeværelse på arbeidsplassen gjennom klubbygging.

• Personlig kontakt med medlemmene, og relevant informasjon til hver enkelt.

Kilde: FO