JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hanne Glemmestad oppfordrer alle FO-medlemmer til å svare på spørreundersøkelsene som kommer i løpet av våren. Resultatene betyr mye for det politiske påvirkningsarbeidet, sier hun.

Hanne Glemmestad oppfordrer alle FO-medlemmer til å svare på spørreundersøkelsene som kommer i løpet av våren. Resultatene betyr mye for det politiske påvirkningsarbeidet, sier hun.

Hanna Skotheim

FO har opprettet forskningsfond: – Vi erfarer at tall og fakta gir oss bedre gjennomslag politisk

Tre spørreundersøkelser sendes medlemmene i løpet av våren. – Jeg oppfordrer alle til å svare. Det kan hjelpe oss med det politiske arbeidet både sentralt og lokalt, sier FOs Hanne Glemmestad.
18.01.2022
13:41
06.05.2022 10:30

solfrid.rod@lomedia.no

FOs landsstyre har bestemt at forbundet skal ha et forskningsfond. Foreløpig består det av to millioner kroner. Disse pengene er fra overskuddet i 2020, da mye planlagt aktivitet ble avlyst på grunn av pandemien. I fortsettelsen skal det vurderes overføring fra fondet hver gang et regnskapsår avsluttes.

– Vi ser at vi får bedre politisk gjennomslag når vi produserer materiell som underbygger situasjons- og problembeskrivelser. Vi trenger bedre kunnskapsgrunnlag på flere områder, sier Hanne Glemmestad, som sitter i FOs politiske ledelse.

Får oppmerksomhet

Glemmestad viser til Fafo-rapporten FO fikk gjennomført om vold og trusler, og samarbeid med forskere for å tallfeste mangelen på vernepleiere.

– Problemene er ikke løst, men vi har fått oppmerksomhet rundt dem. Tall og analyser gir oss oppmerksomhet. Politikk er langsiktig, og ting skjer ikke i morgen. Men på disse områdene har vi et grunnlag for å jobbe videre. Dette er også nyttig for lokalt tillitsvalgte, sier Glemmestad.

Hun mener forskningsfondet vil gi FO et handlingsrom til å gå inn i prosjekter som det ellers ikke var satt av midler til i budsjettet.

Hva skjer med sosialfaget?

I første omgang er FO involvert i tre større prosjekter. Det ene er det såkalte SOSFAG-prosjektet i regi av Nord Universitet. På oppdrag fra FO skal forskere undersøke hvilken plass og status de sosialfaglige profesjonene har i ulike velferdstjenester. Bakgrunnen er at forbundet får bekymringsmeldinger fra sine medlemmer om at det blir færre sosialarbeidere i Nav og at helsefaglige perspektiver forskyver de sosialfaglige i rusomsorgen.

– Vi hører stadig at våre medlemmer er bekymret, men vi har ikke godt nok tallmateriale på dette. Vi trenger å vite mer om hva som skjer og hva som er årsaken. Er det politiske styringssignaler eller er det at fagforståelsen heller mer i retning av individforklarende modeller, forklarer Glemmestad.

I forbindelse med denne forskningen vil det sendes ut en spørreundersøkelse til alle FOs medlemmer. I tillegg blir det såkalte fokusgruppeintervjuer på de store fagområdene.

Resultatene skal presenteres på FO-dagene i november i år.

Barnevern i Norden

Sammen med sine søsterorganisasjoner i Norden er FO involvert i et forskningsprosjekt om arbeidsbetingelsen i barnevernet i de ulike landene. Prosjektet styres fra Universitetet i Gävle, mens Høgskolen i Volda deltar fra Norge.

Glemmestad understreker at det er interessant å framskaffe kunnskap som kan sammenlignes på tvers av landegrensene. Alle FO-medlemmer som jobber i barnevernet vil få tilsendt en spørreundersøkelse, og resultatene av dette prosjektet skal presenteres neste år.

– Barnevernet trenger ikke flere ansatte, det trenger bedre ledere

– Gjenreis sosialpolitikken!

Den tredje og siste undersøkelsen på vei til FO-eres innboks inngår i Sosialpolitikkprosjektet, som FO har bestilt fra Tankesmien Agenda. Det skal gi en analyse av hvordan sosialpolitikken har utviklet seg de siste tiårene.

– Prosjektet skal også gi en analyse av hvordan FO som fagforening og profesjonsforbund kan bidra til å gjenreise den sektorovergripende sosialpolitikken som handler om å bygge mennesker og samfunn, sier Glemmestad.

– Dere er ikke redde for at medlemmene synes det blir for mange undersøkelser i løpet av kort tid?

– Jo, vi er litt redde for det. Derfor er jeg veldig opptatt av å forklare hvorfor vi gjør dette. Jeg håper flest mulig tenker at dette øker kunnskapsnivået om saker som er viktige for dem, og at det igjen kan hjelpe oss med å få gjennomslag politisk. Jeg håper folk tar seg tid til det. Her må vi hjelpe hverandre, oppfordrer Glemmestad.

Fikk du med deg disse sakene?

Anne Hilde har oppdratt fire fosterbarn. Nå har hun skrevet bok om en mor som må gi fra seg barnet sitt

Abdi Ibrahim mot Norge: Dette betyr den siste EMD-dommen for barnevernet

18.01.2022
13:41
06.05.2022 10:30