Nestlederen i FO, Marianne Solberg, og Anne Opheim, leder i Juristforbundet i Nav, er glad for at Rødts forslag om å gjøre Nav mindre topptungt ble vedtatt tirsdag. – Nå må vi tørre å ta noen ordentlige grep, sier Solberg.

Nestlederen i FO, Marianne Solberg, og Anne Opheim, leder i Juristforbundet i Nav, er glad for at Rødts forslag om å gjøre Nav mindre topptungt ble vedtatt tirsdag. – Nå må vi tørre å ta noen ordentlige grep, sier Solberg.

Hanna Skotheim

Rødts forslag om Nav vedtatt oversendt til regjeringen:

FO ber regjeringen ta ordentlig grep og høre på fagforeningene om Nav

– Dette kan ikke bli en smal, stille hysj-sak som ender opp i en rapport som sier ingenting, sier FO-nestlederen om Rødts forslag som nå ligger hos regjeringen.
11.03.2020
13:12
12.03.2020 09:34

hanna.skotheim@lomedia.no

I kjølvannet av Nav-saken har Rødt foreslått at Navs ulike fagforeninger og brukerne må bli direkte representert i avgjørelser som tas i etaten. De vil altså sikre at problemstillinger som oppstår i førstelinja og internt i Nav, faktisk blir fulgt opp. Etter litt fram og tilbake og uenigheter om det skal settes ned en kommisjon, en gruppe eller et utvalgt, ble forslaget til slutt enstemmig vedtatt oversendt til regjeringen tirsdag.

– Dette er det eneste forslaget som er blitt vedtatt i Stortinget om Nav-saken. Nå er det opp til statsråden om han tar marsjordenen, sier Bjørnar Moxnes (R) til Fontene.

– Hva tenker du om at dette er det eneste forslaget som er blitt vedtatt?

– Det viser at stortingsflertallet ikke er interessert i å ta tak i årsakene til Nav-skandalen. Det viser at de lever fint med at vi har en så hardhendt målstyring av Nav som gjør at man gjør det som kan telles, men at man ikke nødvendigvis gjør det brukerne i stor grad trenger.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

FO vil ha myndige Nav-kontor

Før voteringen over forslaget på tirsdag, inviterte Moxnes fagforeningstoppene Anne Opheim fra Juristforbundet i Nav og nestleder i Fellesorganisasjonen (FO), Marianne Solberg, til sitt kontor. Han ønsket innspill til hva politikerne bør gjøre med Nav-systemet.

Rødt vil at det som fanges opp i førstelinja av ansatte eller av brukere som de opplever som feil, skal nå til topps i Nav-systemet og føre til endringer. Så hvordan skal dette skje?

Det er det regjeringen nå skal se på etter at forslaget ble godt tatt imot av de andre partiene. I FO mener de det trengs en tillitsreform som vil flytte beslutningsprosessen nærmere brukerne.

– Vi ønsker oss også myndige Nav-kontor som er nærmest brukerne og ikke ledelsen. Ansatte kan ikke bli overprøvd av et system langt borte og mennesker de ikke vet hvem er, sier nestlederen i FO, Marianne Solberg.

Flere ledere i Nav er utdannet ved Krigsskolen og trent for strid. FO er kritisk

Må tørre å ta ordentlige grep

Hun er fornøyd med at det nå er gjort et oversendelsesvedtak om at det må gjøres noe med Nav. Samtidig er hun tydelig på at alle må involveres i arbeidet framover.

– Vi i fagforeningene må kunne involvere bredt og rådføre oss med de ansatte der ute. Det er nå vi har sjansen til å få fram de forslagene som bunner i det folk har gått rundt og kjent på kroppen i så mange år, sier hun og legger til:

– Dette kan ikke bli en smal, stille hysj-sak som ender opp i en rapport som sier ingenting. Nå må vi tørre å ta noen ordentlige grep, og ikke bare gjøre noen justeringer, sier FO-nestlederen.

Nav stoppet pengene til fembarnsmor Rita i over ett år. Nå innrømmer Nav feil og betaler tilbake

– Brukere og ansatte må bli hørt

Anne Opheim i Juristforbundet i Nav er enig:

– Dette må ikke bli et skuffedokument som ikke forplikter. Hvordan arbeidet skal gjøres, tenker jeg vi overlater til politikerne, men brukere og ansatte må bli hørt.

Opheim opplever at Nav lenge er blitt styrt av et direktorat og en ledelse uten faglig tyngde.

– I stedet for å høre hva de ansatte har å si, agerer de på det de tror er lurt å gjøre løsrevet fra resten av organisasjonen, sier hun.

Disse tre møttes til en prat på Bjørnar Moxnes (R) sitt kontor før voteringen om Rødts forslag i Stortinget.

Disse tre møttes til en prat på Bjørnar Moxnes (R) sitt kontor før voteringen om Rødts forslag i Stortinget.

Hanna Skotheim

Erkjenner ikke problemet

Etter Nav-skandalen har Frp foreslått at det må komme på plass et Nav-ombud. Dette sa de også før de fikk regjeringsmakt i 2013. Opheim, som selv jobber på et Nav-kontor, er bekymret for at et grep som Nav-ombud vil kunne overskygge det hun mener er problemet: Nav og en ledelse som ikke klarer å håndtere Nav som organisasjon. Det er dette Opheim håper Rødts forslag vil gjøre noe med.

– Hver dag går tusenvis av Nav-ansatte på jobb fordi de så gjerne vil gjøre en forskjell for folk. Det blir vanskelig når rammene ikke legges til rette slik at de faktisk får gjort jobben sin på en god måte, sier Opheim, som opplever at Nav-ledelsen ikke erkjenner problemene etaten har.

Opheim tegner et eksempel som har ført til frustrasjon:

– I forbindelse med Nav-saken har vi hatt medlemmer som har sagt ifra om utfordringer til nærmeste leder, leder over der eller direkte til direktoratet uten å få svar. Når de har purret, har de ikke fått svar. Og når de har purret enda en gang, har direktoratet gjerne adressert problemstillingen, men sagt at de ikke har hatt kapasitet til å ta tak i det.

Opheim er glad for at Rødt har tatt tak i dette og opplever at de er det eneste partiet som per i dag faktisk har tatt Nav-saken på alvor. Samtidig er hun skeptisk til hvordan dette forslaget faktisk vil komme til å forplikte politikerne og ledelsen i Nav.

Forventer tiltak

Moxnes understreker at innspillene fra fagforeningene tas videre. Han sier også at han skal sørge for at Rødts forslag følges opp, og han forventer at arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen kommer tilbake til Stortinget og presenterer det de skal gjøre for å få et mindre toppstyrt Nav og heller en organisasjon der brukere, ansatte og fagforeninger blir hørt. Rødt kommer til å be om en status på dette arbeidet i løpet av høsten.

– Dette arbeidet og rapporten fra granskingsutvalget i EØS-saken som kommer før sommeren vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag til å ta tak i ting slik at vi kan foreslå endringer i Nav som kan avverge framtidige skandaler i Nav. Det vil også kunne føre til at feil eller misforstått kunnskap mellom ansatte og brukere raskere blir tatt tak i, sier Rødt-lederen.

Lederen i Norsk Tjenestemannslag (NTL) Nav, Elisabeth Steen, var også invitert til Moxnes sitt kontor, men hadde ikke anledning til å delta. Hun sier i en epost til Fontene at hun ser fram til dette arbeidet og håper på en god dialog med statsråden. Videre skriver hun:

«NTL Nav syns det er positivt at det er bred politisk oppslutning om å involvere fagforeningene i arbeidet. Samtidig vil vi advare mot omfattende omstillinger i Nav. Etaten trenger ro og tilstrekkelige ressurser til å få løst samfunnsoppdraget.»

Her sitter Elisabeth Steen, leder i NTL Nav sammen med Kjersti Barsok, leder i NTL under stortingshøringene tidligere i år.

Her sitter Elisabeth Steen, leder i NTL Nav sammen med Kjersti Barsok, leder i NTL under stortingshøringene tidligere i år.

Ole Palmstrøm

Røe Isaksen vil møte fagforeningene

Torbjørn Røe Isaksen har ikke tid til å kommentere saken selv, men i debatten om Nav-saken forrige uke sa han at han synes utgangspunktet for forslaget er godt. Nemlig at man trenger en bedre kultur, bedre systemer og bedre rutiner for å løfte opp vanskelige problemstillinger i Nav. Videre sa han at et naturlig førstesteg for han som statsråd, framfor å vedta en detaljert bestilling på hva Nav skal gjøre, vil være å ha et møte med fagforeningene i Nav.

«Det har jeg tenkt til å gjøre, blant annet for å høre med dem hva de mener er viktige, riktige og fornuftige forslag».

11.03.2020
13:12
12.03.2020 09:34

Mest lest