JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MASTERUTDANNET: Hadde Else Karin Dyrøy Knutsen fått uttelling for master, ville hun fått 58 700 kroner mer og havnet på en årslønn på 603 800 kroner.

MASTERUTDANNET: Hadde Else Karin Dyrøy Knutsen fått uttelling for master, ville hun fått 58 700 kroner mer og havnet på en årslønn på 603 800 kroner.

Helge Skodvin

Else Karin går glipp av 58 700 kroner for master

Det ropes om mer kompetanse i barnevernet, men i Bergen kommune får ikke ansatte lenger automatisk uttelling for mastergrad. Else Karin Dyrøy Knutsen går glipp av 58 700 kroner i året.
22.06.2018
11:35
22.06.2018 11:34

anne@lomedia.no

Else Karin Dyrøy Knutsen (58) jobber i barnevernet i Bergen, som barnets kontaktperson og med å godkjenne fosterhjem. Hun tok master i fjor, men får ikke uttelling for utdannelsen, siden det ikke er krav om det for stillingen hennes. Automatikkordningen som ga ansatte i barnevernet uttelling for master falt bort i 2016. Da var Dyrøy Knutsen midt i studieforløpet.

– Jeg tok master først og fremst fordi jeg ønsket mer kompetanse, men jeg så også frem til høyere lønn. Slik ble det ikke. Midt i studieforløpet ble bestemmelsene endret. For å få betalt for master må det nå stå eksplisitt i utlysningsteksten. Jeg tok dessverre master ett år for sent, sier hun.

BARNETS KONTAKTPERSON: Stillingen Else Karin Dyrøy Knutsen har er å være barnets kontaktperson (saksbehandler) i barnevernet. Det er ikke påkrevd med master i stillingen, derfor får hun ikke lønnsmessig uttelling for utdannelsen.

BARNETS KONTAKTPERSON: Stillingen Else Karin Dyrøy Knutsen har er å være barnets kontaktperson (saksbehandler) i barnevernet. Det er ikke påkrevd med master i stillingen, derfor får hun ikke lønnsmessig uttelling for utdannelsen.

Helge Skodvin

Skuff med krav

– Det er en mismatch mellom ønsket om høy kompetanse i barneverntjenesten og viljen til å betale for den, konstaterer FOs hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, Renathe Remes Øen.

Hun viser til at minst seks FO-medlemmer i barnevernet i Bergen har master uten å være plassert i stillingskoden for det. Fullmakten til å lønne mastere ble inndradd i 2016.

– Mellom 2010 og 2016 var det enighet mellom partene om at ansatte ble plassert i stillingskodene for spesialutdanning og for mastergrad dersom tilleggsutdanningen var relevant. Denne ordningen ble for dyr for kommunen og ble fjernet nærmest ved et pennestrøk, sier Remes Øen.

HOVEDTILLITSVALGT: Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt for FO i Bergen kommune, mener alle ansatte i barnevernet må få uttelling for masterutdanning.

HOVEDTILLITSVALGT: Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt for FO i Bergen kommune, mener alle ansatte i barnevernet må få uttelling for masterutdanning.

Privat

Hver gang hun har et medlem med master som ikke er innplassert i stillingskoden for master, krever hun forhandling. Hver gang går hun ut fra forhandlingsleders kontor med en protokoll på at de er uenige. I skrivebordsskuffen har hun samlet en bunke krav for ansatte i barneverntjenesten, i sosialtjenesten/Nav og i tjenestene til utviklingshemmede.

– Jeg samler kravene og håper å få FO til å reise tvistesak. Jeg ønsker å få tvistet den endringen arbeidsgiver har gjort og som vi var enige om og hadde praksis på inntil for to år siden, sier hun.

Rusavhengige kan miste viktig dagtilbud

Stor lønnsforskjell

Endringen som ble gjort innebærer at ingen får mer enn stillingskoden for spesialutdanning, med mindre det er krav om master for stillingen. For ansatte i Bergen kommune med mer enn treårig høgskole betyr det 22 000 kroner tillegg for 60 studiepoeng og 11 000 kroner for 30 studiepoeng.

Else Karin Dyrøy Knutsen er klinisk sosionom og familieterapeut og får tillegget på 22 000 kroner for denne spesialutdannelsen. Det gir henne 545 100 kroner i årslønn med hennes ansiennitet. Hadde hun fått uttelling også for master, ville hun fått 58 700 kroner mer og havnet på en årslønn på 603 800 kroner.

– Det kjennes ikke greit ut innad på kontoret at det er forskjellsbehandling på oss som har samme type stillinger, men som tok master på forskjellig tidspunkt, sier hun.

Dyrøy Knutsen tok masteren over to år samtidig som hun jobbet fullt. Hun tok ut avspasering for å følge forelesninger og få veiledning og brukte også ferie til hjemmeeksamen. Masteren hun tok var ikke del av «kommunens kompetanseløft».

– Jeg skrev master om årsaker til brudd i fosterhjem, et felt jeg jobber med i stillingen min. Kollegaer spør meg nå om råd og veiledning selv om dette ikke ligger til stillingen min, sier hun.

Hun understreker at hun trives med jobben og at lønnen ikke er avgjørende for om hun blir værende.

– Jeg har valgt å jobbe i barneverntjenesten fordi jeg trives, men jeg håper ting forandrer seg positivt. Mange tar master for å få seg en lederstilling, men vi som er kontaktpersoner for barna er i stillinger hvor vi tar viktige beslutninger på barnas vegne, understreker hun.

– Vil føre til enorm lønnsvekst

Forhandlingsleder i Bergen kommune, Bjarne Mohn Olsvold bekrefter at kommunen ønsker høyt utdannede ansatte, men at de ikke lønner mastere uten at det er spesifisert for stillingen at master er påkrevd.

– Det ropes om mer kompetanse i barnevernet, vil dere ikke ha ansatte med master?

– Jo, men uttelling for master for alle vil generere en enorm lønnsvekst. Jeg er usikker på om tariffpartene vil det. Det vil innebære at andre grupper får null lønnsvekst i mange år, sier han.

Etter årets lønnsoppgjør er tariffen for spesialistutdanning med 16 års ansiennitet 496 500 kroner, mens master med 16 års ansiennitet er 603 800 kroner – altså over 100 000 kroner mer. I Bergen kommune er det imidlertid fremforhandlet kompetansetillegg og høyere garantilønn enn tariff for ansatte, som gjør at disse ligger over det som er tariff. Differensen mellom master og spesialutdanning er derfor mindre her.

FORHANDLINGSLEDER: Bjarne Mohn Olsvold mener Bergen kommune har prøvd å imøtekomme FO i deres argumentasjon for høyere lønn for ansatte i barnevernet. Bergen kommune lønner stillinger med krav om 4-årig høgskoleutdanning 26 600 kroner høyere enn Hovedtariffavtalen, og stillinger med krav om 3-årig høgskoleutdanning 32 250 kroner høyere. I tillegg kommer lokale kompetansetillegg.

FORHANDLINGSLEDER: Bjarne Mohn Olsvold mener Bergen kommune har prøvd å imøtekomme FO i deres argumentasjon for høyere lønn for ansatte i barnevernet. Bergen kommune lønner stillinger med krav om 4-årig høgskoleutdanning 26 600 kroner høyere enn Hovedtariffavtalen, og stillinger med krav om 3-årig høgskoleutdanning 32 250 kroner høyere. I tillegg kommer lokale kompetansetillegg.

Privat

– Hva ville du gjort hvis du hadde master og ikke fikk uttelling for den?

– Jeg har full forståelse for at høyt utdannede arbeidstakere ønsker å være i høyere stillinger enn de er, men tariffavtalen gjelder på godt og vondt. Jeg håper de har andre vurderinger for å være i stillingen enn at de er i stillingskode 7712, sier han.

– Er du bekymret for å miste høyt utdannede i barneverntjenesten?

– Jeg er ikke bekymret, men vi følger med. Selv om en ansatt ikke innplasseres i stillingskoden for master, kan vi gi uttelling på annen måte, sier han og viser til forhandlingene i Bergen som gir ansatte inntil 22 000 kroner for 60 studiepoeng utover bachelorgrad i tillegg til at det er fremforhandlet høyere lønn enn tariffen.

– Bergen kommune har lønnsutgifter på syv milliarder kroner. Hvis vi skulle gjort alle arbeidstakerne våre fornøyd, ville vi trengt en milliard kroner ekstra. Vårt oppdrag er å forvalte offentlige midler på en legitim måte. Offentlig sektor lever av skattepenger. Jeg kjenner på forvaltningsansvaret, sier han.

FO utsatte valget av ny barnevernspedagog til ledelsen

26 nye stillinger

Bystyret i Bergen har vedtatt at barneverntjenesten skal få 26 nye stillinger. Hovedtillitsvalgt Renathe Remes Øen er spent på om stilingene vil bli lyst ut med ønske om master, eller krav om master.

– Det er en tendens at stillinger lyses ut med krav om treårig høgskole og ønske om master. I konkurransen mellom søkere kan arbeidsgiver velge en kandidat med master uten å lønne deretter.

Hun legger til:

– Mange bruker masterutdanning som springbrett for videre jobber, og jeg er redd barnevernet risikerer å miste søkere til andre stillinger som gir uttelling for master.

I årets tariffoppgjør ble det fremforhandlet en ny stillingskode (7730). Den er blitt omtalt som et bidrag til kompetanseløft, men Remes Øen er pessimistisk.

– Den nye stillingskoden er for dem med fireårig spesialutdanning og ett års tilleggsutdanning og tilsvarer lønn for femårig universitets- og høyskoleutdanning. Men så lenge en stilling ikke blir lyst ut med krav om spesialutdanning, er jeg redd det vil bli vanskelig å få folk plassert i denne koden. FO burde ha kjempet mer for at ansatte skal lønnes etter kompetansen de har uansett, sier hun.

FO Hordaland har 1040 FO-medlemmer i kommunal sektor som er plassert i spesialkode 7710 på grunn av tilleggsutdanning. Alle disse vil hun nå kreve inn i den nye stillingskoden.

– Det satses på å bygge og styrke kompetansen til nyansatte med plan for opplæring, men jeg savner perspektivet om å beholde ansatte. Vi må tenke kreativt. Dersom det blir for dyrt å gi masteruttelling til alle, kan vi se for oss at det gis etter et visst antall år i stillingen. Det hjelper ikke å satse, hvis det ikke samtidig gjøres lønnspolitiske tiltak for å beholde erfarne og høyt utdannede folk.

Fikk du med deg denne? - Vi burde hatt krise hjelp, men vi er jo bare "barnevernsforeldre"

Les også: Fanny Duckerts råd til barnevernet: – Svar på kritikk

Dette er tarifflønn etter årets oppgjør:

Treårig høgskoleutdanning med 16 års ansiennitet: 465 300 kroner i årslønn.

Spesialistutdanning med 16 års ansiennitet: 496 500 kroner i årslønn.

Master med 16 års ansiennitet: 603 800 kroner i årslønn.

FO-medlemmer i Bergen kommune med fire års spesialutdanning har 26 600 kroner høyere garantilønn enn tariff, og 22 000 kroner i kompetansetillegg. Dette er fremforhandlet av hovedtillitsvalgt i Bergen kommune og gjør at FO-medlemmer her ligger 48 600 kroner over det som er tariff ellers i landet.

22.06.2018
11:35
22.06.2018 11:34

Dette er tarifflønn etter årets oppgjør:

Treårig høgskoleutdanning med 16 års ansiennitet: 465 300 kroner i årslønn.

Spesialistutdanning med 16 års ansiennitet: 496 500 kroner i årslønn.

Master med 16 års ansiennitet: 603 800 kroner i årslønn.

FO-medlemmer i Bergen kommune med fire års spesialutdanning har 26 600 kroner høyere garantilønn enn tariff, og 22 000 kroner i kompetansetillegg. Dette er fremforhandlet av hovedtillitsvalgt i Bergen kommune og gjør at FO-medlemmer her ligger 48 600 kroner over det som er tariff ellers i landet.