FYLKESLEDER: Tore Kristiansen er fylkesleder i Oslo og tjener best av alle fylkeslederne i FO.

FYLKESLEDER: Tore Kristiansen er fylkesleder i Oslo og tjener best av alle fylkeslederne i FO.

Anne Myklebust Odland

Dette tjener de tillitsvalgte i FO

Ønsker du deg en karriere som tillitsvalgt? Dette er lønna du kan vente deg i LO-forbundet Fellesorganisasjonen (FO).
26.02.2018
14:41
27.02.2018 14:36

anne@lomedia.no

Det er sesong for årsmøter, og fylkesledere og fylkessekretærer i FO skal velges for to nye år.

Fylkesledere i FO har en årslønn på 639.951 kroner, mens fylkessekretærene tjener 626 891 kroner.

Hvor mye har lønnsnivået å si for dem som stiller til valg? Da Gunhild Holthe begynte som fylkesleder i Nordland for to år siden, gikk hun opp ca 100 000 kroner i årslønn.

FYLKESLEDER: Gunhild Holthe gikk opp 100.000 kroner i lønn da hun begynte som fylkesleder i FO Nordland for to år siden.

FYLKESLEDER: Gunhild Holthe gikk opp 100.000 kroner i lønn da hun begynte som fylkesleder i FO Nordland for to år siden.

Anne Myklebust Odland

– Lønna var overhodet ikke motivasjonsfaktor. Hjerte for FO var motivasjonen. Jeg hadde jobbet 15 år i barneverntjenesten og var klar for andre ting, sier Gunhild Holthe.

Ola tjener 164 000 kroner mer enn Kari

Har verv i årevis

Mange fylkesledere har hatt vervet i mange år, noen siden 2007. Skyldes det at lønna er god?

– Det er mange årsaker til at både fylkesledere og sekretærer blir værende i verv over flere perioder. Det handler først og fremst om at de blir valgt på tillit fra medlemmene, sier Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud.

Hun leder Utvalget for lønns- og arbeidsvilkår for lønnede organisasjonstillitsvalgte i FO (ULLT) og viser til at lønning av tillitsvalgte er beskrevet i et eget reglement.

LEDER LØNNSUTVALG: Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud leder lønnsutvalget  i FO.

LEDER LØNNSUTVALG: Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud leder lønnsutvalget i FO.

Privat

– Lønnen fastsettes ut fra LO-lederens lønn, der tillitsvalgte har en prosentandel av denne, sier hun.

Årslønnen til LO-leder Hans Christian Gabrielsen er per i dag 1.306.022 kroner, og fylkeslederne i FO har 49 prosent av denne i årslønn. Øverst på tillitsvalgt-stigen i FO troner forbundsleder Mimmi Kvisvik. Hun har 68 prosent av LO-lederens lønn og tjener 888.095 kroner i året.

– Jeg er fornøyd med lønnen min og forsøker å levere i tråd med det jeg får betalt for. Medlemmene skal oppleve at de får igjen for kontingenten, sier Kvisvik til Fontene.

Stort arbeidspress på tillitsvalgte når kommuner slås sammen

Ikke lønnsledende

Skinstad-Bermingrud mener tillitsvalgte i FO ikke er lønnsledende når det gjelder sammenlignbare stillinger. Hun viser til at det har vært saker hvor fylkesavdelinger har bedt om å fravike lønnsvilkårene fordi det medfører at den tillitsvalgte får mindre i lønn i vervet enn vedkommende ville ha fått i stillingen han/hun har permisjon fra.

– Men jeg mener vi har en god lønnspolitikk, som gir kompensasjon for det ansvaret vervet innebærer. Lønnen justeres etterskuddsvis, slik at lønnsveksten holdes på samme nivå som medlemmenes, understreker hun.

Oslo-lederen tjener best

Fylkeslederen i Oslo lønnes et prosentpoeng høyere enn de andre fylkeslederne. Årslønna hans er 653.011 kroner. Da han startet som heltidstillitsvalgt i Oslo kommune og ble AU-medlem i FO Oslo i 2002, hadde han samme lønn som han hadde i stillingen som mottakskonsulent på sosialkontoret. Da han ble fylkessekretær gikk han opp noe i lønn, og ytterligere 20.000 kroner da han ble fylkesleder.

LEDER FO Oslo: Tore Kristiansen leder FO Oslo.

LEDER FO Oslo: Tore Kristiansen leder FO Oslo.

Anne Myklebust Odland

– Lønnsnivået ligger på nivå med tilsvarende ansvarsområder i kommunal sektor, men jeg har forstått at det er lavere enn hva fylkesledere i andre fagforeninger har. Men jeg synes nivået er helt ok. Det er likevel viktig å legge til at vi har reising og kveldsarbeid uten overtidsbetaling. Det går også med en del døgn under tarifforhandlingene uten at dette kompenseres lønnsmessig. Men tillitsvalgte på heltid eller på fritid gjør dette fordi vi brenner for jobben vi er valgt til å gjøre, sier Tore Kristiansen.

Les vår nettserie: Fem minutter med fylkesledere

Må finne balansen

Lønnsutvalget gjør hvert år en vurdering av lønnsnivået, etter at LO-lederens lønn er vedtatt. Skinstad-Bermingrud sier diskusjonene i landsstyret i FO har handlet om å finne en riktig balanse mellom å sikre tillitsvalgte en god lønnsutvikling samtidig som man holder en forsvarlig lønnspolitikk.

– Det er viktig at FOs verdisyn og holdninger kommer klart til uttrykk i lønnspolitikken overfor våre tillitsvalgte. Vi skal være gode tillitsvalgte for de som gjør en viktig jobb i FOs tjeneste, samtidig som vi skal være gode arbeidsgivere som sikrer en forsvarlig bruk av de økonomiske ressursene. Vår hovedinntektskilde er medlemskontingenten, og den må vi forvalte med respekt, sier hun.

Tjener under millionen

FO-leder Mimmi Kvisviks lønn ligger i det nedre sjiktet av hva de 26 forbundslederne i LO tjener. Fagforbundets leder Mette Nord tjener eksempelvis 1.240.721 kroner, og Fellesforbundets leder Jørn-Henning Eggum tjener 999.400 kroner.

TJENER MEST I FO: Mimmi Kvisvik er den best betalte tillitsvalgte i FO. Hun tjener 888 095 kroner i året.

TJENER MEST I FO: Mimmi Kvisvik er den best betalte tillitsvalgte i FO. Hun tjener 888 095 kroner i året.

Ylva Seiff Berge

Mens Mimmi Kvisvik betjener et forbund med 28. 000 medlemmer, styrer Mette Nord et forbund med 360.000 medlemmer. Det betyr at forbundslederlønnen i Fagforbundet koster medlemmene gjennomsnittlig 3,5 kroner i året, mens FO-lederens lønn koster medlemmene 31 kroner i året.

– Jeg er ikke så opptatt av de andres fagforeningsledernes lønn, men jeg har merket meg at jeg har vært plassert i det nedre sjiktet, sier Kvisvik til Fontene.

Manglet opptil 70 000 kroner i lønn

• Tjelflaat forlater FO-ledelsen

Slik lønnes de tillitsvalgte i FO:

Forbundsleder: 888.095 Kr

Nestleder: 835.854 Kr

Medlem av arbeidsutvalget: 796.673 Kr

Avdelingsleder i FO Oslo: 653.011 Kr

Avdelingsledere: 639.951 Kr

Avdelingssekretær: 626.891 Kr

Avdelingstillitsvalgte: Fra rent frikjøp opp til maksimum lønn avdelingssekretær

Kilde: FO

Dette tjener andre forbundsledere i LO:

LO:

LO-leder Hans Christian Gabrielsen: 1.306.022 Kr

Fagforbundet:

Forbundsleder Mette Nord: 1.240.721 Kr

Fellesforbundet:

Forbundsleder Jørn-Henning Eggum: 999.400 Kr

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund:

Forbundsleder Jan-Egil Pedersen: 1.042.326 Kr

Musikernes fellesorganisasjon:

Forbundsleder Hans Ole Rian: 818.287 Kr

Postkom:

Forbundsleder Odd Christian Øverland: 897.299 Kr

Norsk Lokomotivmannforbund:

Forbundsleder Rolf Ringdal: 1.095.000 Kr

Industri og energi:

Forbundsleder Frode Alfheim: 1.195.104 Kr

Dramatikerforbundet:

Forbundsleder Monica Boracco: 529.360 Kr

Ledelse og Teknikk

Forbundsleder Ulf Madsen: 1.175.419 Kr

Norsk sjøoffisersforbund

Forbundsleder Hans Sand: 1.200.000 Kr

Skolenes landsforbund

Forbundsleder Anne Finborud: 810.000 Kr

Kilder: Det enkelte forbund, oppgitt i 2017-lønn.

26.02.2018
14:41
27.02.2018 14:36

Slik lønnes de tillitsvalgte i FO:

Forbundsleder: 888.095 Kr

Nestleder: 835.854 Kr

Medlem av arbeidsutvalget: 796.673 Kr

Avdelingsleder i FO Oslo: 653.011 Kr

Avdelingsledere: 639.951 Kr

Avdelingssekretær: 626.891 Kr

Avdelingstillitsvalgte: Fra rent frikjøp opp til maksimum lønn avdelingssekretær

Kilde: FO

Mest lest