JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

De ønsker å utdanne seg til vernepleiere, men trenger et skreddersydd løp

Trygve Ingstad og Eirik Leverås er ufaglærte miljøarbeidere og jobber i Hjemmetjenesten i Levanger. Lederen deres kjemper for at de skal få mulighet til å utdanne seg.
Trygve Ingstad (t.v.) og Eirik Leverås kan tenke seg å bli vernepleiere. De har jobbet i åtte og ti år i Hjemmetjenesten i Levanger, i omsorgsbolig for en mann med utviklingshemming.

Trygve Ingstad (t.v.) og Eirik Leverås kan tenke seg å bli vernepleiere. De har jobbet i åtte og ti år i Hjemmetjenesten i Levanger, i omsorgsbolig for en mann med utviklingshemming.

David Engmo

anne@lomedia.no

– Vi er personlig egnet som det heter, men det hadde vært artig å få utdanning i vernepleie likevel, sier de to miljøarbeiderne i Levanger kommune.

I åtte og ti år har de jobbet som ufaglærte assistenter i en omsorgsbolig. Avdelingsleder for Hjemmetjenesten, vernepleier Rolf Inge Elvbakken har oppfordret dem til å utdanne seg, men ser at det trengs mer tilpasning enn det deltidsstudier i dag legger opp til.

– Jeg har mange dyktige medarbeidere som ønsker å ta vernepleie. Nå må det skreddersys mer, så vi kan få gjort noe med vernepleiermangelen, sier han.

Han har akkurat lyst ut tre stillinger i et botiltak i Levanger.

– Det mangler vernepleiere. Nå må vi tenke mer kreativt, sier han.

Nettbasert og over flere år

Han ønsker seg en større kvote som er forbeholdt søkere med realkompetanse og der det kan lempes på kravene for å få studieplass. Han mener det også bør være mulig å tilby mer nettbasert undersvisning og at et deltidsstudium kan tas over fem i stedet for fire år. All praksis bør også være mulig å ta der man jobber.

– Koronapandemien har vist at digital undervisning er mulig. Derfor bør det nå benyttes for å utdanne miljøarbeidere som er i jobb. Selvsagt burde det også være mulig for medarbeiderne mine å ta praksis i jobben de har, sier Elvbakken.

– Vi etterspør mer nettbaserte løsninger. Det er et behov i kommune at de står i jobb samtidig som de utdanner seg. Vi trenger folk og kompetanse, sier Rolf Inge Elvbakken i Levanger.

– Vi etterspør mer nettbaserte løsninger. Det er et behov i kommune at de står i jobb samtidig som de utdanner seg. Vi trenger folk og kompetanse, sier Rolf Inge Elvbakken i Levanger.

David Engmo

Deltidsstudier gjennomføres i dag med krav til samlinger og oppmøter.

– Det er rigid og ikke så lett å få til om du bor et stykke unna og er i jobb, sier Elvbakken.

Vil ikke ha nettstudier

Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund, er en av ni skoler i Norge som tilbyr vernepleie på deltid. Studieleder Hans Petter Iversen avviser at det blir aktuelt å erstatte samlinger med nettbasert undervisning for deltidsstudenter.

– Vi har 22 samlingsuker i løpet av fire år, altså fem til seks samlinger i året. Det er allerede på et minimumsnivå, sier han og utdyper:

– Studentene må møtes i real life, øve på kommunikasjon og få ferdighetstrening. Nettbasert undervisning blir ikke fullgodt, det har vi erfart i år, og studentene får ikke den tilknytningen til studiestedet som de bør ha.

– Hva med praksis, er dere åpne for at det tas der studenten er i jobb?

– Det er fire praksisperioder i studiet, og de skal tas i en oppvekstinstitusjon, i pleie- og omsorg, i tiltak for utviklingshemmede og i fordypning. Vår fagplan samsvarer med nasjonale retningslinjer, sier han.

Høgskolen har innvilget praksis på arbeidsstedet der en student jobber fra før, men hovedregelen er at studenten skal få erfaring fra nytt sted, påpeker han.

– Hvorfor vil dere holde fast på det?

– Vi mener det sikrer læreutbyttekravene i praksisperioden. Er man i sin faste jobb er det lettere å bli bundet opp i rollen man har. Jeg sier ikke at det er umulig å få til, men vi vil ikke legge opp til dette som en hovedregel, sier han.

Førsteårs-student Oda (23) var redd for å miste grepet: – I løpet av tre uker så jeg to personer

Stor søkning til deltid

Høgskolen i Molde har 50 studieplasser for deltid i år. 166 søkere hadde dette som første prioritet i år, 710 søkte totalt.

– Kommuner mangler vernepleiere. Hva mener du bør gjøres?

– Det må opprettes flere studieplasser, spesielt deltid. Vi må også samarbeide med kommuner for å få flere praksisplasser. Totalt har vi 300 studenter på vernepleie både deltid og heltid som skal ut i praksis kommende studieår. Det strever vi med å få til. Her må vi jobbe enda mer systematisk. Det er et langsiktig løp å sikre nok vernepleiere, sier Iversen.

– Ser du at det er behov for mer skreddersøm i studieløpet?

– Halvparten av studiemassen på vernepleie er deltidsplasser. Vi har valgt slik, for vi må også gjøre det mulig for unge å utdanne seg. Men når det er mange søkere, blir det kamp om plassene og krav til karakterer, sier han.

Endrer pandemien synet på sosialarbeidere? Dette svarer Nav-sjefen

Forskrift regulerer opptak

Seniorrådgiver Øystein Nerland leder opptakskontoret ved Høgskolen i Molde. Han viser til forskriften som styrer hvem som kan tilbys studieplass. For opptak til desentralisert utdanning og/eller deltidsutdanning kan institusjonene i tillegg fastsette egne opptakskrav. Til deltidsstudiet krever Høgskolen i Molde ett års relevant yrkeserfaring og at studentene står i minimum 20 prosent jobb.

– Ser du behov for å gjøre endringer i opptakskravene?

– Mitt inntrykk er at kravene fungerer ganske fint. De er ikke ment for å hindre studenter fra å ta utdanning, men for at de skal være i stand til å gjennomføre studiet på en god måte, sier Nerland.

Fint med mer teori

I Hjemmetjenesten i Levanger har det vært vanskelig å rekruttere vernepleiere. Eirik Leverås og Trygve Ingstad er blant dem som har jobbet lengst i botiltaket, i tjenesten til en mann med utviklingshemming - men er altså ufaglærte.

Eirik Leverås (t.v) og Trygve Ingstad er miljøarbeidere for en mann med utviklingshemming.

Eirik Leverås (t.v) og Trygve Ingstad er miljøarbeidere for en mann med utviklingshemming.

David Engmo

– Vi har lært mye, blant annet fra Habiliteringstjenesten, men det hadde vært fint å lære mer teori som vi kan hekte på jobben vi gjør, sier de.

De har realkompetanse for å kunne søke opptak til deltidsstudium, men kunne hatt nytte av en kvote forbeholdt dem med lang relevant yrkeserfaring.

– Det er dumt at det er studiepoeng og karakterer som skal avgjøre studieplass og ikke det vi har opparbeidet oss etter så mange år i relevant jobb, sier Ingstad.

Det viktigste er likevel at studiet tilpasses turnusen, påpeker de.

– Vi er mange her som kan tenke oss utdanning. Men hele arbeidslaget til bruker bør ikke forsvinne i en uke for å studere, da blir det tøft, sier Leverås.

Håper korona kan hjelpe

Avdelingsleder Rolf Inge Elvbakken begynte for tre år siden å undersøke mulighetene for å få utdannet sine ansatte. Han kontaktet departementet, utdanningsdirektoratet og flere høgskoler.

– Alt for å få til et tilpasset løp. Foreløpig har det ikke nådd fram, sier han.

Miljøarbeiderne hans jobber i en avvikende arbeidstidsordning der de har lange arbeidsdager og friuker. Ideelt sett kunne deltidsstudiet blitt tilpasset turnusen.

– De burde få praksisen her også. Før korona var ikke det aktuelt, men jeg håper man ser annerledes på det nå. Det viktigste må jo være at vi klarer å heve kompetansen til de som jobber i tjenester til utviklingshemmede, sier Elvbakken.

Koronapandemien har vist at digital undervisning er mulig.

Rolf Inge Elvbakken

Her kan du ta vernepleie på deltid:

Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund.

Høgskulen på Vestlandet, studiested Sogndal og Haugesund.

VID høgskole, studiested Bergen, Sandnes, Sandvika, Oslo.

Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

Nord universitet, studiested Bodø.

UiT Norges arktiske universitet, studiested Tromsø, Alta, Harstad/Finnsnes, Bodø.

Listen er laget ut fra google-søk/studievalg.no

Her kan du ta vernepleie på deltid:

Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund.

Høgskulen på Vestlandet, studiested Sogndal og Haugesund.

VID høgskole, studiested Bergen, Sandnes, Sandvika, Oslo.

Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

Nord universitet, studiested Bodø.

UiT Norges arktiske universitet, studiested Tromsø, Alta, Harstad/Finnsnes, Bodø.

Listen er laget ut fra google-søk/studievalg.no