Blant spørsmålene som diskuteres i retten er om det er saksbehandler eller barnevernstjenesten som skal stilles til ansvar for vedtak.

Blant spørsmålene som diskuteres i retten er om det er saksbehandler eller barnevernstjenesten som skal stilles til ansvar for vedtak.

Jathushiga Bridget Rajah

Brunsviks advokat: – De har tatt feil person

Torill Brunsvik ble personlig utsatt for en granskning av sin arbeidsgiver Kristiansund kommune på grunn av jobben hun gjorde som ansatt i barnevernet. Partene har vært i retten i to dager siden hun saksøkte kommunen for trakassering.
20.04.2018
15:16
20.04.2018 15:13

jbr@lomedia.no

– Min karakteristikk av kommunens behandling av Brunsvik er at dette er skivebom, sa Åke Sjøberg, Brunsviks advokat.

Sjøberg mener at Kristiansund kommune ikke har forstått at det har vært en uenighet mellom skolen og barnevernstjenesten, og heller har forsøkt å ta Brunsvik som privatperson.

Ansatt i barnevernet saksøkte arbeidsgiver for trakassering, nå møtes partene i Nordmøre tingrett

Barnevernstjenesten eller en enkelt ansatt?

Bakgrunnen er en barnevernssak hvor Brunsvik var saksbehandler. Hun støttet en mor i å søke juridisk bistand blant annet for å få tilrettelagt undervisning på skolen. Advokat Sjøberg spurte flere av vitnene i retten om det var Brunsvik eller barnevernstjenesten som hadde rådet moren til å hyre en advokat.

I et skriftlig vedtak fra barnevernet står det at det var barnevernstjenesten som hadde støttet moren i å hyre en advokat. Noe også vitnene vedgikk da de ble spurt om å lese opp vedtaket høyt av Sjøberg. Sjøberg mener dette blant annet har handlet om manglende kunnskap om barnevernet og hvordan de arbeider.

– Godt illustrert ved kommunalsjef Reitan som erkjente at hun vurderte dette feil, og at hun ikke så at det var barnevernstjenesten som hadde gitt råd om å hyre en advokat, sa Sjøberg.

Advokat Øyvind Renslo og rådmann Arne Ingebrigtsen representerer Kristiansund kommune i retten.

Advokat Øyvind Renslo og rådmann Arne Ingebrigtsen representerer Kristiansund kommune i retten.

Maiken Ohr

Gransket i flere måneder

Med bakgrunn i barnevernsaken skrev kommunalsjef Christine Reitan en bekymringsmelding om Brunsvik. Her fremkom det at kommunalsjefen mistenkte at Brunsvik hadde brutt taushetsplikten, var ansvarlig for tjenesteforsømmelse og ikke fulgte kommunens retningslinjer.

Som følge av meldingen foretok kommunen en faktaundersøkelse på Brunsvik som varte i flere måneder. I løpet av denne perioden søkte Brunsvik om permisjon og ble en periode også sykemeldt.

Granskningen frikjente Brunsvik på alle punkter, men skrev også i sin sluttrapport at hun ikke har opptrådt i tråd med hennes lojalitetsplikt som arbeidstaker.

Brunsvik på sin side mener at hun hadde støtten den svakeste part, i dette tilfellet et barn med en autismediagnose. Som følge av bekymringsmeldingen og måten Kristiansund kommune håndterte meldingen på med en granskning, stevnet til slutt Brunsvik kommunen for trakassering.

Kristiansund kommunen mener de kan foreta en faktaundersøkelse av en sakbehandler på grunn av deres styringsrett som arbeidsgiver.

Kristiansund kommunen mener de kan foreta en faktaundersøkelse av en sakbehandler på grunn av deres styringsrett som arbeidsgiver.

Jathushiga Bridget Rajah

– Har ikke noe med trakassering å gjøre

Kommunens prosessfullmektig, advokat Øyvind Renslo, sa i retten at faktaundersøkelsen var saklig tuftet og at dette ikke hadde noe med trakasseringsbegrepet å gjøre. Han understreket at kommunen kan foreta en faktaundersøkelse på grunn av deres styringsrett som arbeidsgiver.

Renslo viste til at det blant annet var Brunsviks journalnotater i den aktuelle barnevernssaken som gav kommunalsjef Reitan et inntrykk av at det var en konflikt mellom Brunsvik og rektor ved guttens skole.

– Gjennom journalnotatene ser man formuleringer som gir kommunalsjefen et inntrykk av at samarbeidet mellom skole og mor har blitt tilspisset ut fra hvordan Brunsvik har gjennomført sitt arbeid, sa Renslo.

– Skulle ha kontaktet skolen

Han poengterte videre at barnevernet skulle ha kontaktet skolen for å starte en dialog fremfor å støtte mor i å hyre en advokat, og dermed løst konflikten på lavest mulig nivå. Han mente også at det var natulig at kommunen skulle foreta en faktaundersøkelse på Brunsvik.

– Det er barnevernsleder som er ansvarlig, men det er Brunsvik som har stått for utførelsen av dette arbeidet, sa Renslo.

Saken har gått i Nordmøre tingrett i to dager. Dom faller om fire uker.

– Det skapte engasjement hos meg å oppleve hvilke arbeidsmiljøutfordringer vi står overfor i bransjen vår

Rødt vil lukke smutthullet som gir private omsorgsarbeidere 28 døgns gratisarbeid hvert år

20.04.2018
15:16
20.04.2018 15:13