Barnevernets sykefravær ble oversett – må leie leder for 275.000 kroner måneden

Land barnevern består av halvparten innleide. – Slik blir det når kommunen ikke har brukt penger på å bygge opp barnevernet, sier FO-tillitsvalgt.
22.09.2017
15:00
22.09.2017 15:34

edv@lomedia.no

Jarle Snekkestad, rådmann i Nordre Land, holder fast på at pengebruken er fornuftig. Månedslønna til den innleide lederen ble først referert av NRK Oppland.

– Barnevernstjenesten er i en vanskelig situasjon. De trenger daglig ledelse. De trenger å bygge opp tjenesten på nytt med nye kompetanseplaner og rutiner. Og de trenger å lukke en rekke avvik, sier Snekkestad på telefon med Fontene.

Per Fugelli (1943-2017): – Sosialarbeidere bør være stolte som fanden

Hva i all verden har skjedd for at en norsk kommune punger ut 275.000 kroner per måned for en barnevernsleder?

Fylkesmannen leverte i mars en tilsynsrapport om den sammenslåtte barnevernstjenesten i Søndre og Nordre Land kommuner. Tilsynet avdekket at barnevernet ikke klarte å ta unna de lovpålagte oppgavene sine. Sykefraværet var stort.

PÅ LEIEMARKEDET: Rådmann Jerle Snekkestad, Nordre Land

PÅ LEIEMARKEDET: Rådmann Jerle Snekkestad, Nordre Land

Nordre Land kommune

Grunnet også barnevernlederens langtids sykefravær, og manglende alternative løsninger, har kommunen leid inn en midlertidig leder fra det private barnevernsselskapet Connexa. Arbeidsforholdet startet 2. mai.

– Ja, det er mye penger, men det er allerede gjort viktige framskritt. Både meldinger og undersøkelser blir nå håndtert slik loven krever, og vi er i gang med å rette avvikene innenfor fosterhjem og andre tiltak, sier rådmann Snekkestad.

Stillingen er ikke utlyst så lenge barnevernsleder er sykmeldt. Inntil videre må de leie inn en leder for å lose tjenesten gjennom nødvendige endringer.

– Har dere sjekket om dere har anledning til å sette ut offentlig myndighetsutøvelse til en privat konsulent?

– Det er et veldig viktig spørsmål, og vi har en dialog om det med Fylkesmannen. Den som nå leder barnevernstjenesten er ikke leid inn, men er ansatt midlertidig som management consulting. Vi har delegert viktige fullmakter til ham. I mellomtiden er vi i gang med å forberede en utlysning av stillingen.

ANSATTE I SKVIS: Hovedtillitsvalgt for FO i Nordre Land, Kim Vegar Frøyslid.

ANSATTE I SKVIS: Hovedtillitsvalgt for FO i Nordre Land, Kim Vegar Frøyslid.

privat

– Som å betale en proffspiller fra eliteserien

– Det blir som å leie en proffspiller fra eliteserien. Men det er nødvendig slik situasjonen har utviklet seg. Slik blir det når kommunen ikke har brukt penger på å bygge opp barnevernet, sier hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen, Kim Vegar Frøyslid, til Fontene.

Nordre og Søndre Land har over flere år hatt store problemer med å rekruttere kompetente ansatte til barnevernet, forteller Snekkestad. Tjenesten har blitt sårbar. I 2015 slo de to kommunene sammen barnevernet i et forsøk på å lage en mer robust tjeneste. Men sykefraværet bare steg, samtidig som de fikk stadig flere saker på bordet.

– Før ville jeg dø. Nå vil jeg ikke det lenger

– FO vil ha ny politisk kurs

Færre folk og mer å gjøre har resultert i at om lag halvparten av de som utfører saksbehandling i Land barnevern er privat innleide konsulenter.

– Kommunalt barnevern sliter med at høyt kvalifiserte ansatte forsvinner til privat sektor, sier Frøyslid.

– Pengene skulle isteden vært brukt på målretta tiltak og oppbygging av egen kompetanse. Vi trenger en ledelse som kan stå i det over tid og som ikke slutter etter halvannet år i jobben, sier Frøyslid, selv ansatt i barnevernstjenesten.

– Visste dere om tilstanden barnevernet var i før tilsynet?

– Rapporten viste at vi hadde langt større behov enn vi hadde trodd, sier rådmann Snekkestad.

FRYKTER B-LAG: Fylkesleder FO Oppland, Lisbeth Grandalen

FRYKTER B-LAG: Fylkesleder FO Oppland, Lisbeth Grandalen

Eirik Dahl Viggen

FO Oppland: – Dette er systemsvikt

– Vi kan få et A-lag og et B-lag, der de innleide ikke har samme lønn og rettigheter som de fast ansatte, sier fylkesleder for FO Oppland, Lisbeth Grandalen.

– Hvis stor grad av innleie fortsetter over år, risikerer vi at hele eller deler av tjenesten privatiseres. Du kan ikke basere driften på at halve staben består av innleide. Det truer både tariffavtalene og de trygge arbeidsplassene i velferdsstaten.

– Flere av medlemmene våre har gitt beskjed opp i linja at de ikke hadde tid til å utføre lovpålagte oppgaver. Kommunen har hatt god tid på seg til å styrke barnevernstjenesten. Jeg tror ikke kommuneledelsen har forstått disse meldingene.

– Dette er systemsvikt, sier Grandalen.

Vi spør rådmannen:

– Har dere prøvd å rekruttere kompetente folk med økt lønn?

– Det er vurdert ulike tiltak, og mer ressurser må brukes, men akkurat lønnsnivå må du diskutere med områdeleder.

– Du er rådmann. Det er vel ditt ansvar å sørge for at barnevernstjenesten er bemannet til å utføre lovpålagte oppgaver?

– Dette med lønn som rekrutteringsmiddel har ikke blitt løftet opp til meg, sier Snekkestad.

Fontene har ringt og kommunisert per SMS med områdeleder for Velferd, Berit Dokkebakke Navrud. Hun hadde fredag ikke anledning til å kommentere saken.

– FO krever 250 millioner mer til barnevernet hvert år

22.09.2017
15:00
22.09.2017 15:34