FO Oslo har inngått avtale med byråden i Oslo om å avvikle bruk av private kommersielle barnevernsinstitusjoner fra 2021. FO-medlem Vemund Aspeggen mister ikke jobben, men føler seg som et annenrangs medlem.

FO Oslo har inngått avtale med byråden i Oslo om å avvikle bruk av private kommersielle barnevernsinstitusjoner fra 2021. FO-medlem Vemund Aspeggen mister ikke jobben, men føler seg som et annenrangs medlem.

Monica Strømdahl

Ansatte i privat barnevern: – Vi er annenrangs medlemmer i FO

Vemund Aspeggen er FO-medlem og jobber i Humana barnevern. Han synes det er en underlig følelse at hans egen fagforening vil arbeidsplassen hans til livs.
12.12.2019
10:08
20.12.2019 10:22

anne@lomedia.no

Før valget i høst, sa byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) at barnevernet i Oslo ikke lenger skal kjøpe plasser i kommersielle institusjoner når kontraktene går ut i juni 2021. Hun fikk støtte fra FO Oslo. Fylkeslederen har inngått en intensjonsavtale med byråden om hvordan de skal bygge opp «virkelig gode institusjoner for barn og unge» og hva som er prinsipper for et «offentlig-ideelt barnevern». Overskrift for avtalen er «Sammen om et profittfritt barnevern».

Byrådet i Oslo kvitter seg med kommersielt barnevern i juni 2021

- Jeg ønsker et trygt arbeidsliv for meg selv og andre. Det er derfor jeg er med i fagforeningen. Nå skjer det motsatte, sier Aspeggen.

- Jeg ønsker et trygt arbeidsliv for meg selv og andre. Det er derfor jeg er med i fagforeningen. Nå skjer det motsatte, sier Aspeggen.

Monica Strømdahl

– Det er en underlig følelse å være med i en fagforening som vil ha bukt med arbeidsplassen man har, sier Vemund Aspeggen, FO-medlem og avdelingsleder i Humana barnevern.

Annenrangs medlemmer

Barne- og familieetaten i Oslo har rammeavtale med til sammen elleve avdelinger i Humana, Stendi og Team Olivia. Ved Humana barnevern, avdeling øst er de i dag åtte ansatte som er organisert i FO.

– Jeg ønsker et trygt arbeidsliv for meg selv og andre. Det er derfor jeg er med i fagforeningen. Nå skjer det motsatte. Det skapes usikkerhet om jobbene våre. Vi som er med i FO og jobber privat blir annenrangs medlemmer, sier Aspeggen.

I følge direktør for Humana barnevern og familiehjem, Jan André Hansen, har bedriften om lag hundre FO-medlemmer på landsbasis og til sammen 400 ansatte som er organisert i en fagforening.

– Vi vet at mange føler sin egen faglighet devaluert i avtalen. De opplever å bli dolket i ryggen, sier Hansen.

Humana har om lag hundre ansatte som er FO-medlemmer.   – Vi vet at mange føler sin egen faglighet devaluert, sier direktør Jan André Hansen.

Humana har om lag hundre ansatte som er FO-medlemmer. – Vi vet at mange føler sin egen faglighet devaluert, sier direktør Jan André Hansen.

Caroline Roka

Må ikke stenge avdelinger

– Hvordan vil Oslo byråds plan om å si opp kontrakter med Humanas institusjoner ramme driften?

– Oslo kommune er en mindre aktør sammenlignet med Bufetat, som vi også har rammeavtale med. Det er få plasseringer det er snakk om til to av våre avdelinger. Det fører neppe til at vi må stenge. Vi er derimot bekymret for at ungdom i Oslo vil kunne få et svekket tilbud. Det vil ta tid for kommunen å bygge opp et differensiert tilbud på omsorgsbehov og atferdsvansker, sier Hansen.

Helene Sandvig måtte kaste egne fordommer da hun sjekket inn på barnevernsinstitusjon

Overkapasitet med tomt hus

Fontene møter FO-medlem Aspeggen i Humanas hus som står tomt på Billingstad i Asker. Den siste ungdommen flyttet ut i august, ingen nye har flyttet inn. Hadde det bodd ungdom her, hadde han vekket dem med gitar om morgenen, slik han gjorde da han jobbet som miljøterapeut i huset. Han har bachelor i pedagogikk, master i musikkterapi og videreutdanning i ledelse. Nå leder han miljøterapeutene som jobber i andre avdelinger.

– Forstår du motstanden fagforeningen din har mot private kommersielle aktører?

– Nei, jeg gjør ikke det. Vi må levere kvalitet for å klare konkurransen, sier han.

- Jeg synes det er trist at Oslo ikke lenger skal kjøpe plasser hos oss. Vi har gitt et faglig godt tilbud til ungdom fra Oslo, sier Aspeggen.

- Jeg synes det er trist at Oslo ikke lenger skal kjøpe plasser hos oss. Vi har gitt et faglig godt tilbud til ungdom fra Oslo, sier Aspeggen.

Monica Strømdahl

Har økonomisk handlingsrom

Aspeggen kjenner seg ikke igjen i at profitt tas ut på bekostning av kvalitet til ungdommen eller arbeidsvilkår for ansatte.

Kommersielle institusjoner tilbyr lavest døgnpris

– Vi får kurs, oppfølging og lønna vi skal ha. Som avdelingsleder har jeg økonomisk handlingsrom. Jeg opplever ikke begrensninger i tilbudet vi kan gi til ungdommen.

– Er du nervøs for hvilke ringvirkninger det vil få for Humana dersom Oslo ikke vil bruke dere?

– Det må større omveltninger til enn at én kommune bestemmer seg for ikke å bruke oss. Men jeg synes det er trist. Vi har gitt et faglig godt tilbud til ungdom fra Oslo, sier Aspeggen.

Har hatt betenkeligheter

Fylkesleder i FO Oslo, Tore Kristiansen, sier dette om bakgrunnen for avtalen med byråden:

– Profitten de private selskapene skal ta ut, må hentes inn et sted. Lønn, pensjon, og arbeidstidsbestemmelser er dårligere for våre medlemmer i privat sektor. Det er mye «cowboy-virksomhet». Medlemmer kommer til oss med ulovlige turnuser og feil i utbetalinger, sier Kristiansen.

Han understreker at han ikke vet om dette gjelder for ansatte i Humana.

– Kan du dokumentere at det er flere medlemssaker fra privat barnevern enn fra offentlige institusjoner?

– Vi fører ikke statistikk på henvendelser, men i offentlig sektor er lønn og arbeidsvilkår grunnleggende på plass, sier han.

– Avtalen rammer FOs egne medlemmer, har du hatt betenkeligheter med å inngå den?

– Klart det. Men jeg håper de som jobber ved en kommersiell institusjon vil søke seg til institusjonene Oslo skal bygge opp. Avtalen handler blant annet om at fagforeninga støtter at Oslo innfører langturnus, slik private har, sier han.

– Hva slags turnusordninger blir det?

– Avtalen innebærer at vi skal sette oss til forhandlingsbordet og vurdere turnuser. Det kan innebære både langturnuser og medlever. Vi har ikke fått innkalling til forhandlinger eller oversendt forslag til nye turnuser så langt.

– Politisk ideologi står i veien

Direktøren i Humana synes det er flott at fagbevegelsen nå vil ha samme turnus som dem.

– Vi har gått foran i å utvikle medleverturnus. Vi har blitt kritisert for turnusen av økonomiske hensyn. Det er derfor gledelig at Oslo kommune har fått øynene opp for dette, sier Hansen.

– Hva mener dere om fagbevegelsens kamp for et profittfritt barnevern?

– Det er trist at politisk ideologi skal stå i veien for at ungdom skal få den hjelpen de trenger og fortjener. Å benytte en relativt stor andel private for å levere lovpålagte tjenester, er en god løsning. Vi sitter med all risiko for eventuell overkapasitet. Det vil si at kommunen ikke behøver å ta kostnaden med ubenyttede plasser i eget system, men kan kjøpe tjenester de har forhåndsgodkjent, sier han.

Før ville jeg dø. Nå vil jeg ikke det lenger

– I juni 2018 avdekket Fylkesmannen i Velstfold lovbrudd ved en av avdelingene hvor Oslo kjøper plass: «Institusjonen sikrer ikke at det er forsvarlig bemanning og kompetanse tilpasset institusjonens målgruppe, målsetting og metodikk - herunder system for opplæring og faglig veiledning som sikrer at ansatte til enhver tid har tilstrekkelig kompetanse.» Dette viser at dere ikke har ting på stell?

– Det skjer feil både hos ideelle, offentlige og private barnevernsaktører. Vi er helt åpne på at heller ikke vi er feilfrie. Det er riktig at det ble avdekket et lovbrudd hos oss i Vestfold i juni 2018. Dette er det ettertrykkelig ryddet opp i og avviket er nå lukket, sier Hansen.

Her tetter de gapet mellom barnevern og psykiatri

– Upresist om profitt

Oslo betaler ifølge rammeavtalen 6011 kroner døgnet for en plass i Humanas institusjoner. Det er en lavere pris enn kommunen betaler for plass i offentlige og ideelle institusjoner som den har rammeavtale med.

– Ordet profitt brukes upresist. Vi må drive med overskudd. Dette går i all vesentlighet tilbake til driften og utvikling av tjenestene våre. Profitt i forståelsen utbytte, skjer i liten grad, hevder direktør Hansen.

Han viser til at departementet er i gang med å undersøke pengestrømmen inn til private, ideelle, statlige og kommunale institusjoner.

– Forhåpentligvis vil det gi noen indikasjoner på hvordan tilbudet vårt er priset. Midlene vi får er nøye regulert gjennom prisskjema og faste poster, sier han.

Vi som er med i FO og jobber privat blir annenrangs medlemmer

Vemund Aspeggen

12.12.2019
10:08
20.12.2019 10:22