JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd i Oslo for oppvekst og kunnskap. Får hun fornyet tillit etter valget, blir det profittfritt barnevern i Oslo fra juni 2021.

Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd i Oslo for oppvekst og kunnskap. Får hun fornyet tillit etter valget, blir det profittfritt barnevern i Oslo fra juni 2021.

Sturlason

Byrådet i Oslo kvitter seg med kommersielt barnevern i juni 2021

Barnevernet i Oslo skal ikke lenger plassere barn og ungdom i kommersielle institusjoner og får støtte fra FO. Byråden har satt en frist til 30. juni 2021.
06.09.2019
14:20
21.08.2023 17:14

anne@lomedia.no

Fellesorganisasjonen (FO) har sammen med Fagforbundet, Landsforeningen for barnevernsbarn og Ideelt barnevernsforum blitt enige med oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) om en intensjonsavtale om profittfritt barnevern i Oslo. Etter 30. juni 2021 skal ikke lenger Oslo kommune benytte kommersielle aktører, dersom det rødgrønne byrådet får fornyet tillit etter valget. Det var Klassekampen som først omtalte saken.

– Jeg er glad vi er enige om en avtale. Det er et godt forslag, sier Tore Kristiansen, FOs fylkesleder i Oslo.

15 bydeler i Oslo kjøper plasser

Kristiansen vet ikke hvor mange FO-medlemmer som vil bli berørt hvis de kommersielle plassene blir borte.

– Jeg vet ikke hvilke institusjoner dette gjelder. Barnevernstjenestene i de 15 bydelene i Oslo kjøper selv plasser, så det kan dreie seg om kommersielle institusjoner både i og utenfor Oslo, sier han.

– Hvilke rettigheter har de som jobber ved de private barnevernsinstitusjonene?

Oslo kommune vil trenge storstilt rekruttering for å bygge opp det kommunale tilbudet. Jeg vil tro kommunen kan tilby bedre lønn og arbeidsforhold enn det de kommersielle selskapene gjør, sier Kristiansen.

Han sier at det ikke er snakk om å legge ned private kommersielle institusjoner. De vil fremdeles kunne ta imot barn og ungdom via det statlige Bufetat.

Da «Ole» (16) ikke kunne bo hjemme, fikk han selv velge institusjon

Når kontraktene går ut

Kontraktene for anskaffelse av barnevernsinstitusjoner utløper 30. juni 2021. Da vil SV-byråden i Oslo at all bruk av kommersielle barnevernsinstitusjoner opphører. I stedet må kommunen ta ansvaret selv, i samarbeid med ideelle institusjoner på langtidskontrakter. I dag er ansvaret for Oslos barnevernsinstitusjoner fordelt slik: 60 plasser i kommunale, 43 plasser i ideelle, 55 plasser i kommersielle.

Dette er bakgrunnen for at byråden og partene ønsker å avvikle kommersiell drift:

• Anbud fører til utrygghet og uforutsigbarhet for både barn og ansatte

• Profitthensyn svekker tilliten til velferden og til barnevernet spesielt

• Risiko for at inntjeningshensyn går foran hensynet til barna, og at barn beskrives som mer hjelpetrengende enn de egentlig er, slik at kontrakter kan forlenges eller ressursbruken økes.

I intensjonsavtalen mellom de fire partene og byråden heter det at «Konkurranse- og markedslogikken som preger deler av barnevernssektoren, virker dessuten negativt på samarbeidet på tvers av velferdstjenestene og på barnevernets behov for kompetanseheving, sterke fagmiljøer og metodeutvikling. Kompetanse og ressurser forsvinner ut av fagmiljøet i stedet for å bli i organisasjonen. Ideelle aktører skvises i en konkurranse de er dømt til å tape, når motparten er stadig større internasjonale konserner.»

– Tjue år tilbake i tid var Oslo kommune et flaggskip innen tiltaksbarnevernet. Etter at Høyre overtok makten ble dette bygd ned og store fagmiljøer ble borte. Dette må bygges opp igjen, sier Kristiansen.

– Er det ikke gode fagmiljøer i de private institusjonene?

– Jo, men det er mye mer gjennomtrekk av arbeidskraft og midlertidig ansatte og konsulenter. Jeg mistenker at det ikke er like stabilt, sier han.

• Maria og Kai Morten bor og jobber sammen 114 døgn i året

Enige om prinsipper

De fire partene FO, Fagforbundet, Landsforeningen for barnevernsbarn og Ideelt barnevernsforum har sammen med oppvekstbyråden kommet fram til fire prinsipper for utviklingen av et offentlig-ideelt barnevern:

• Skreddersøm, ikke standardisering. I samarbeid med barn og unge skal det bli trygt å bo på institusjon.

• Vi skal gi omsorg som sikrer at barn og unge får det bedre inni seg av å bo på institusjonen.

• Arbeidstidsordninger som er bra for både barn og ansatte. Vi skal basere oss på undersøkelser av barns opplevelser av ulike turnuser, der trygghet skal være avgjørende.

• Fleksible ordninger som ivaretar våre medarbeidere, med vekt på heltidskultur.

«Slik kan vi unngå at penger som burde ha gått til barnevern, i stedet går til å berike private, kommersielle eiere. Slik kan vi sikre at tilbudene vi gir til barn virkelig ivaretar behovene de har, også for forutsigbarhet og relasjoner til medarbeiderne i barnevernet. Og slik kan vi sikre at barna blir ivaretatt på steder uten andre motiver enn å sikre at barna har det trygt og godt. Sammen skal vi vise at det er mulig å skape et profittfritt barnevern i Norge», står det i avtalen.

Disse blir berørt

Det har ikke lyktes Fontene å komme i kontakt med oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen innen publisering. Barne- og familieetaten i Oslo har funnet frem hvilke institusjoner som blir berørt.

Dette er de kommersielle aktørene og avdelingene som Barne- og familieetaten nå har rammeavtale med for kontraktsperioden 2017-2021:

• Human Care AS. Humana Barnevern, avdeling Øst. Avdelinger: Mastebakke, Bårnesveie

• Stendi AS, Region Øst. Avdelinger: Huset, Prøysen.

• Team Olivia - Olivia Solhaugen AS. Avdelinger: Haugen, Sparbytunet, Storetjern.

• Team Olivia – Hugin barnevernstiltak AS. Avdelinger: Borstuen, Fjellbo, Vårheim, Vildåsen.

• Færder prøver ut fremtidens barnevern

06.09.2019
14:20
21.08.2023 17:14