JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn og priser

Ansatte i offentlig sektor ble lønnsvinnerne

Men mange av de ansatte i kommunene fikk likevel ikke mer å rutte med i fjor.
FO-leder Marianne Solberg er ikke fornøyd med at prisveksten ble 0,6 prosentpoeng høyere enn det ble anslått før fjorårets lønnsoppgjør.

FO-leder Marianne Solberg er ikke fornøyd med at prisveksten ble 0,6 prosentpoeng høyere enn det ble anslått før fjorårets lønnsoppgjør.

Skjalg Bøhmer Vold

torgny.hasås@lomedia.no

simen@lomedia.no

Folk flest fikk dårligere råd i 2023. Prisene økte litt mer enn lønningene.

Det går fram av ferske lønnstall som ble lagt fram i dag.

Tallene legges fram fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

I disse tallene er ikke fjorårets renteøkning tatt med. Utvalget har bare sett på priser og lønninger.

Fjorårets tall

Fasiten for 2023 er slik:

For den gjennomsnittlige arbeidstakeren sank kjøpekraften med 0,2 prosent, før skatt.

Prisveksten i fjor var på 5,5 prosent.

Gjennomsnittslønna steg med 5,3 prosent.

Dette fikk de:

For de ulike gruppene var utviklingen slik i fjor:

• Industriarbeidere fikk 5 prosent økning i fjor.

• Industrifunksjonærer fikk 4 prosent økning i fjor.

• Ansatte i Virke-bedrifter i varehandel fikk 3,9 prosent lønnsøkning.

• Statsansatte fikk 6,4 prosent.

• Kommuneansatte fikk 5,6 prosent.

Avmålt fornøyd

Ansatte i offentlig sektor ble dermed lønnsvinnerne i fjor.

– Vi må se nøyere på tallene, men hvis du tar lønnsutviklingen i Forsvaret ut av staten, og lærerne ut av kommuneoppgjøret, så er ikke tallene så gode som det framstår, sier Marianne Solberg.

Hun er leder av FO, et LO-forbund som organiserer sosialarbeidere. Der er en stor andel ansatt i offentlig sektor.

Lærerne trakk lønna opp

Hvis man ser bort fra Forsvaret, var lønnsveksten i staten på 5,9 prosent, står det i rapporten fra TBU.

I kommunesektoren trakk lærerne opp lønnsveksten.

Høsten 2022 var det lærerstreik som ble avsluttet med lønnsnemnd, som avgjorde at virkningsdato for lønnstillegg ble forskjøvet til september. Effekten av lærerstreiken var at lærernes lønnsvekst ble lav i 2022, men desto høyere i 2023.

TBU har anslått at dette gjorde at lønnsveksten for undervisningspersonalet i 2023 ble 0,7 prosent høyere enn den ville ha vært uten streik i 2022, og at lønnsveksten i 2022 ble 0,7 prosentpoeng lavere enn den ville vært uten streiken. 

Lærerstreiken førte også til at den samlede lønnsveksten for kommuneansatte økte med 0,2 prosentpoeng.

Det vil si at øvrige kommuneansatte ikke fikk reallønnsvekst.

– Likevel synes jeg vi overordnet har gjort en god jobb under vanskelig forhold. Det ser blant annet ut til at det er en positiv utvikling for likelønna.

 Skulle ønske medlemmene fikk mer

– Er du fornøyd med fjorårets oppgjør?

– Nei, vi er ikke fornøyde, fordi vi trodde prisveksten skulle bli lavere, og at medlemmene skulle få mer å rutte med. Men vi fikk forhandlet fram en høyere økonomisk ramme for kommunesektoren enn frontfaget, og det har blitt fulgt opp.

Solberg forventer at årets oppgjør blir krevende, og setter sin litt til at TBU treffer med anslaget om prisvekst. Det har de bommet på tre år på rad. Prisene har økt mer enn forventet.

Solberg er ikke i tvil om at mer penger på konto vil bli prioritert ved årets oppgjør.

– Kommunesektoren ble prioritert i fjor, vil FO kreve det samme i år?

– Det vil jeg ikke forskuttere. Vi må se nærmere på tallene, så skal vi neste uke vedta LOs tariffpolitiske uttalelse, sier Solberg.