Stortingsrepresentantene får disse kortene i juleposten fra organisasjonene FO, NFU og Stiftelsen SOR. F.v: Jens Petter Gitlesen, Marit Selfors Isaksen og Jarle Eknes

Stortingsrepresentantene får disse kortene i juleposten fra organisasjonene FO, NFU og Stiftelsen SOR. F.v: Jens Petter Gitlesen, Marit Selfors Isaksen og Jarle Eknes

Anne Myklebust Odland

6600 kravkort skal deles ut til interessante personer

Krav om bedre rettigheter for personer med utviklingshemming er sendt i juleposten til alle stortingspolitikerne.
20.12.2018
13:02
20.12.2018 14:42

anne@lomedia.no

– Dette er meningsfulle kort om utviklingshemmedes rettigheter. Jeg har sendt dem som julehilsen til alle stortingspolitikerne, sier Jarle Eknes, daglig leder i Stiftelsen SOR.

Stiftelsen SOR arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter og har gått sammen med Fellesorganisasjonen (FO) og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) om å trykke opp 6600 kravkort.

De har samlet seg om seks krav som har fått hver sin flyer. De skal deles ut til politikere, beslutningstakere og alle som kan tenkes å drive påvirkningsarbeid. Allerede er 350 kort sendt ut i juleposten, blant annet til alle stortingspolitikerne.

– Det er mange saker å ta av. Vi har plukket ut seks hovedkrav som er spesielt viktige. Dette er lettleste, tydelige budskap så politikerne skal forstå det, sier Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i NFU.

Vi vet ikke hva barna oppfatter, men vi lager jul for dem så godt vi kan

Seks rettigheter

Dette er kravene de står sammen om:

• Alle skal ha rett til å velge eget hjem

• Vergemålsloven må endres til lov om beslutningsstøtte

• Rettighetskoordinatorer for personer med utviklingshemming og deres familier

• Ansett flere personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv

• Lovfest vernepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

• Alle barn og unge må få undervisning av god kvalitet

(Artikkelen fortsetter under bildet)

De tre organisasjonene Fellesorganisasjonen (FO), Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Stiftelsen SOR har gått sammen om å formulere disse kravkortene.

De tre organisasjonene Fellesorganisasjonen (FO), Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Stiftelsen SOR har gått sammen om å formulere disse kravkortene.

Anne Myklebust Odland

Når man vender kortene, kan man lese mer om det enkelte temaet og hva organisasjonene krever.

– Kravene kan tyde på at det står dårlig til med levekårene for utviklingshemmede.

– Ja, det står dårlig til. Kravkortene er ingen skryteliste, sier Gitlesen.

– Hvor brenner det mest?

– At man har definert at noen ikke kan bestemme selv fordi de har en diagnose, sier Marit Selfors Isaksen.

Hun sitter i arbeidsutvalget til FO og leder profesjonsrådet for vernepleiere. Hun skal sende ut kortene til fylkesleddene i organisasjonen slik at de kan bruke dem i påvirkningsarbeid.

– Vi skal også snart i gang med statsbudsjettet for 2020 og kommer til å ha med kortene til møter med komiteer og referansegrupper i direktorat og forvaltning, sier hun.

143 organisasjoner kritiserer den norske vergemålsloven

Eget hjem

På et av kortene står det at alle skal ha rett til å velge eget hjem, også personer med utviklingshemming.

– Selvbestemmelse handler om alt, også hvordan du skal bo. Valget mange personer med utviklingshemming får fra kommunen er å ta imot et tilbud om bofellesskap eller å bo hjemme. For mange fungerer ikke store bofellesskap, sier Isaksen.

På kortet står det at retten til å bo der man vil er beskrevet i FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og at kommuner som fratar denne retten bryter loven.

– Vi mener at mennekser med utviklingshemming skal kunne velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo. Et hjem skal heller ikke minne om en institusjon eller en arbeidsplass. Alle kan ha behov for bistand, men dette behovet fjerner ikke behovet for eget hjem, sier Isaksen.

Karl-Johan måtte søke om å bli samboer med Kristin. Kommunen sa nei tre ganger

Står sammen

– Hvor lett var det å bli enige om de seks kravene?

– Det var lett. Dette er gammel politikk vi kan gå ut med og være sammen om. At vi står sammen gir mer tyngde til kravene. I fraksjonsmøter i Stortinget får FO av og til spørsmål om hva brukerne mener. Med dette samarbeidet viser vi at behovene til de vi jobber med og yter tjenester til er styrende for politikken vi vil ha. Tre organisasjoner sammen gjør det tydelig at dette er våre krav, sier Isaksen.

– Når håper dere kravene blir innfridd?

– Dette er krav som vi alltid må ha med oss og ikke se bort fra. Hvem er for eksempel imot selvbestemmelse? Alle er enige, men gjør ikke nok for å sikre det, sier Gitlesen.

Fikk du med deg denne? Les om Drag syndrom

20.12.2018
13:02
20.12.2018 14:42