JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– I yrket mitt kan vi ikke ha en nullvisjon mot vold og trusler

Roger Vigestad Birkelund, tillitsvalgt i en bolig for utviklingshemmede, er blant de 200.000 som opplever vold og trusler på jobben.
Tillitsvalgt Roger Vigestad Birkelund går tettere på arbeidsgiver for å forebygge vold på jobben i omsorgsboligene.

Tillitsvalgt Roger Vigestad Birkelund går tettere på arbeidsgiver for å forebygge vold på jobben i omsorgsboligene.

Eirik Dahl Viggen

edv@lomedia.no

Hele 58 prosent av virksomhetene innen helse- og sosialsektoren som Arbeidstilsynet undersøkte i 2017 hadde ikke gjennomført lovpålagt risikovurdering.

Sjefsingeniør i Arbeidstilsynet Edle Utaaker framhevet under Kommunalkonferansen onsdag latent vold som en ekstra risikofaktor for ansatte. Latent vold kommer i tillegg til konkret fysisk vold og trusler som påvirker fysisk helse.

Latent vold påvirker ansatte mer langsiktig, når de over tid befinner seg i et spenningsfelt der vold kan bryte ut.

Daglig spenningsfelt

Roger Vigestad Birkelund lever i det spenningsfeltet hver dag. Han er ansatt i en bolig i Asker. Beboerne er unge utviklingshemmede med autismespekter-forstyrrelser og utfordrende atferd.

– Det vi opplever beskrives gjerne som ubevisst fysisk vold. Den begås i affekt og er ikke bevisst rettet mot oss. Jeg kan godt trekke meg unna og holde meg på avstand, men da får jeg gjort ingenting. I yrket mitt kan vi ikke ha ha nullvisjon mot vold og trusler.

På Norges nest største Nav-kontor har ingen fast plass

Ny rolle for tillitsvalgte

Arbeidsgiver gjennomfører rutiner for å minimere risikoen. Ansatte har regelmessig vergetrening og forebyggende tiltak. Noe som har virket effektivt er en ny rutine om å tilkalle hjelp fra tilstøtende avdelinger i omsorgsbygget.

– Men selv med alle systemer på plass vil det skje yrkesskader, sier Birkelund.

Nye apper du kan bruke i jobben din

Som tillitsvalgt har det ifølge Birkelund i økende grad blitt en oppgave å bistå lederne med å registrere og melde inn forsikringskrav i forbindelse med yrkesskader som oppstår i omsorgsboligene.

Mimmi Kvisvik oppfordrer alle tillitsvalgte i sosialsektoren til å starte dialog om sikkerhet med arbeidsgiver nå, før skaden har skjedd.

Mimmi Kvisvik oppfordrer alle tillitsvalgte i sosialsektoren til å starte dialog om sikkerhet med arbeidsgiver nå, før skaden har skjedd.

Eirik Dahl Viggen

40 prosent av sosialarbeidere opplever vold og trusler

Sosialarbeidere er den yrkesgruppa som er mest utsatt for vold og trusler:

• Sosialarbeidere: nesten 40 prosent opplever vold og trusler i løpet av et år

• Sykepleiere og politi: 25 prosent opplever vold og trusler

• Snittet i arbeidslivet er 6 prosent

– Dette er en stor arbeidsmiljøutfordring for oss, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen.

– Konsekvensene er sykmeldinger, uførhet og at folk finner seg en annen jobb. Mest ekstremt er det i barnevernet, hvor vold og trusler i tillegg til en ekstrem arbeidsbelastning gir stort frafall. Jeg er redd for at barnevernet av denne grunnen risikerer å falle helt sammen, sier Kvisvik.

HØR PODCAST: – Jeg tenkte at hit reiser dårlige mødre. Og jeg er ingen dårlig mor

Vold mot sosialarbeidere straffes mildt

Kvisvik påpeker også en stor ulikhet i hvordan rettssystemet vurderer vold begått mot polititjenestemann eller vekter og når volden retter seg mot en sosialarbeider.

I ett tilfelle i Sør-Trøndelag hadde en ansatt i barnevernet blitt angrepet av en mann som kastet et bord på den ansatte. Angriperen ble idømt 30 timers samfunnsstraff. Retten fant det som en formildende omstendighet at mannen nettopp hadde fått forkynt en omsorgsovertakelse.

– Barnevernet og Nav har i senere tid gjort mye for å forebygge, sier Kvisvik.

– Men det ser ut til at veldig mye må skje før noe gjøres. Til og med drap.

Byggeplasser stenges stadig på grunn av høyrisiko, påpeker Mimmi Kvisvik. Arbeidstilsynets Edle Utaaker har etter 30 år i jobben ikke opplevd at en arbeidsplass i helse- og sosialtjenestene har blitt stengt grunnet farlig arbeidsmiljø. Til det er brukerne for sårbare.

Søsken som er pårørende har lett for å bli glemt av hjelpeapparatet