- Det bør være rom for nyskapende velferdsentreprenører hvis de kan dra i gang nye ting og gi bedre kvalitet, mener Per Espen Stoknes fra MDG.

- Det bør være rom for nyskapende velferdsentreprenører hvis de kan dra i gang nye ting og gi bedre kvalitet, mener Per Espen Stoknes fra MDG.

Hielke Gerritse/MDG/LO Media

– Fagfolkene må bli lyttet til

– MDG vil ikke at faglige vurderinger skal undermineres, og ønsker å bygge på tillit til fagfolkene, sier Per Espen Stoknes (MDG).
04.09.2017
13:11
04.09.2017 13:24

mia.paulsen@lomedia.no

1. Hva er mest negativt med Norge akkurat nå?

– Det er at vi har FrP i regjering, et parti som bygger politikken sin på å spre frykt og dyrke mistillit, sier Per Espen Stoknes (50).

Han står på andreplass for Miljøpartiet de grønne (MDG) i Oslo og er en av ni politikere Fontene stiller til veggs før stortingsvalget 2017.

• Sveinung Rotevatn (V): - Det må være lov å tjene penger på å gi et godt velferdstilbud

2. Hva er det første du vil gjøre for å styrke barnevernet?

– Vi vil gjøre koordineringen bedre, og jobbe for et likere tilbud over hele landet. I øyeblikket er kapasiteten og kompetansen i barnevernstjenestene forskjellig på forskjellige steder i landet. Vi ønsker at ressurssvake familier skal få hjelp på et lavest mulig nivå, og har diskutert å innføre en form for los-tjeneste som kan hjelpe folk å finne fram til riktig instans i hjelpesystemet. Jeg har hørt at dette har vært vellykket i noen kommuner i Sverige.

• Kirsti Bergstø (SV): – Vi tar kampen for profittfri velferd

3. Hva vil du gjøre for å bedre levekårene til utviklingshemmede?

– Vårt parti vil sikre retten til hjelpemidler og sørge for at den ivaretas gjennom folketrygden. Vi går imot regjeringens forslag om å overføre ansvaret for basishjelpemidler til større kommuner, et forslag fremmet i forbindelse med kommunesammenslåingen.

4. Vi du øke budsjettene til rus og psykiatri raskere enn somatisk behandling i sykehusene?

– Ja, det har vi gjort i vårt alternative statsbudsjett.

• Kjersti Toppe (Sp): – Sykehusene vrir seg unna psykiatriløftet

5. Hvorfor bør helse- og sosialarbeidere stemme på ditt parti?

– Vi har et partiprogram som ønsker å bygge på tillit til fagfolkene. Vi er lei av å leke butikk med stykkprisfinansiering, og ønsker ikke at faglige vurderinger skal undermineres. Vi er også for at helsesektoren skal ta innover seg klima- og miljøutfordringene og ønsker grønn vekst i helsesektoren. Vi vil gi Helse Sør-Øst hjelp til å tenke grønt sykehus når de nå skal bygge nytt, i form av passivhus, inneklima og lavere energiforbruk. Også når det gjelder rehabilitering bør helsesektoren tenke grønt.

• Svein Harberg (H): - Vi vil hjelpe barnet til en god livssituasjon i hjemmet sitt

6. Bør private aktører kunne ta ut utbytte fra velferdstilbud som barnehager, sykehjem, barnevernsinstitusjoner?

– Det viktigste er kvaliteten for brukerne. Det bør være rom for nyskapende velferdsentreprenører hvis de kan dra i gang nye ting og gi bedre kvalitet. Dette er viktigere enn skillet mellom privat og offentlig, men vi ønsker ikke at store finansinstitusjoner skal få store utbetalinger for velferdstjenester.

7. Bør enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år blir barnevernets ansvar?

– Ja.

• Hege Haukeland Liadal (Ap): – Enslige mindreårige asylsøkere skal ikke være barnevernets ansvar

8. Hvilket velferdsgode kan vi være foruten?

– Ingen.

9. Glem ditt eget parti – hvilken nålevende norske politiker inspirerer deg mest?

– Kjell Magne Bondevik. Han gikk av som statsminister fordi han ikke vil bygge gasskraftverk. De er siden bygd og lagt ned. Han tenkte fremtidsrettet og stod på sin beslutning. Dessuten er han møring.

10. Bør ansatte som arbeider i turnus i omsorgsinstitusjoner ha faste lønnstillegg (for ubekvem arbeidstid) tilsvarende resten av arbeidslivet?

– Ja. Dette er personer som er avgjørende for å få velferdsstaten til å gå rundt. De bør ha rimelige arbeidsvilkår og kompensasjon for ekstra ulemper.

11. Hva kan politikerne gjøre for å bedre sikkerheten til ansatte i helse- og sosialtjenestene?

– Styrke Arbeidstilsynet og sikre god og forsvarlig bemanning.

• Kari Kjønaas Kjos (FrP): – Barnevernet bør deles i to

• Bjørnar Moxnes (Rødt): – Stans pengestrømmen ut av barnevernet

04.09.2017
13:11
04.09.2017 13:24

Mest lest