JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NYE ASKER: –  Jeg håper at vi som er tillitsvalgte har klart å gjøre et så godt forarbeid i omstillingsavtalene at vi unngår for mye strid og konflikter i etterkant, sier Marit Frette Opsahl.

NYE ASKER: – Jeg håper at vi som er tillitsvalgte har klart å gjøre et så godt forarbeid i omstillingsavtalene at vi unngår for mye strid og konflikter i etterkant, sier Marit Frette Opsahl.

Werner Juvik

Travelt for tillitsvalgte når kommuner slås sammen:

– Det er travelt, men det er noe historisk jeg får ta del i

Hovedtillitsvalgt Marit Frette Opsahl håper innsatsen hun legger ned fører til at nye Asker kommune blir en suksess.
21.02.2018
13:33
21.08.2023 17:14

anne@lomedia.no

– Jeg løper i møter hele tiden, og det er veldig mange dokumenter å lese, sier Marit Frette Opsahl (34). Hun er hovedtillitsvalgt for FO i Asker kommune, som skal slås sammen med Hurum og Røyken.

Hun er vernepleier i psykisk helse og rus-tjenesten og er frikjøpt tillitsvalgt 60 prosent av arbeidstida. Ti av prosentene har hun fått på grunn av kommunereformen, men hun bruker mye mer enn det.

– Det er mye å gjøre, men det er morsomt å få være med å påvirke hvordan den nye kommunen blir, sier hun.

På kontoret i Asker henger det kart over den nye kommunen. Prosjektlederne for de ulike tjenestene har arbeidsstasjon her og er tilgjengelige for de tillitsvalgte.

Nav skal ut av ordtåka

Færrest mulig konfliktsaker

Med en gang det var klart at Asker, Røyken og Hurum skulle bli til én kommune, tok de hovedtillitsvalgte grep. Den første oppgaven var å samkjøre alle tillitsvalgte i fagforeningene i de tre kommunene. De har nå nettverksmøter hver uke.

– En av utfordringene i starten var å bestemme hvem av de tillitsvalgte som skulle være representert i de forskjellige prosjektgruppene. Det løste vi tidlig og godt, heldigvis. Rådmannen har også vært tydelig på at kjøttvekta ikke skulle rå og at mindre fagforeninger skulle få en plass. Asker kommune kan bli en suksess, fordi vi er involvert og får gjøre godt forarbeid, sier Frette Opsahl.

TRE BLIR EN: Foreløpig et prosjektkontor, snart en ny kommune bestående av Asker, Røyken og Hurum.

TRE BLIR EN: Foreløpig et prosjektkontor, snart en ny kommune bestående av Asker, Røyken og Hurum.

Werner Juvik

Den nye kommunen får rundt 6.000 ansatte. Om lag 200 er FO-medlemmer. Det har ikke dukket opp personalsaker ennå som følge av reformen, men Frette Opsahl forventer at det kan komme.

– Når folk skal flyttes på, enten fordi tjenester flytter sammen eller fordi stillinger endres, er vi forberedt på at trøkket kommer. Tillitsvalgte og arbeidsgivere har laget en veileder for å håndtere overtallighet. Det er også nedsatt et eget utvalg som behandler slike saker, sier hun.

• Les også: Marie (22) får 90.000 kroner mindre enn kollega Tone (70) i pensjon

– Må kreve sin plass

I februar legger rådmannen fram planene for nye Asker. Deretter ansettes nye sjefer.

– Fellestjenestene i de tre kommunene blir berørt. Det blir så klart ikke tre Nav-er i en ny kommune, heller ikke tre barnevernstjenester, sier Frette Opsahl.

FO har ikke fått en plass ved bordet i alle kommuner som slår seg sammen. Hvordan klarte dere å få innpass?

– FO i Asker har vært synlige i mange år, vi tok det som en selvfølge. Man må kreve sin plass, sier hun.

Hun opplever å bli hørt, fordi hun er opptatt av å tenke på flere ansatte enn de som er i egen fagforening. Hun sjonglerer hattene hun har, både som representant for ansatte og som tillitsvalgt.

Hun har sagt meningen sin om forslagene til organisering, hvilke tjenester som skal sammen, hvor de skal holde til, og om fordeler og ulemper med innsatsstyrt finansiering.

Alt klart til påske neste år

– Jeg ville ikke orket å jobbe så mye med dette hvis det ikke var gøy og lærerikt. Heldigvis har FO mange flinke plasstillitsvalgte som nå tar større ansvar og avlaster meg, sier Frette Opsahl.

Hun synes det er urovekkende å høre om kommuner der tillitsvalgte ikke involverer seg ennå.

– I Asker skal alt være klart til påske 2019. Vi må ha noen måneder å gå på. Fra 2020 skal alt av systemer i den nye kommunen være på plass. Hvis noe harker da, så er det krise, sier hun.

RÅDHUSET: Marit Frette Opsahl er ofte i møter på rådhuset i Asker. – Jeg har fått mange nye bekjentskaper, sier hun.

RÅDHUSET: Marit Frette Opsahl er ofte i møter på rådhuset i Asker. – Jeg har fått mange nye bekjentskaper, sier hun.

Werner Juvik

Nye kommuner og fylker

Fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge og 11 fylker. Leder i FO Akershus, Ingunn Strand Johansen, har fulgt prosessen fra dag én og deltatt på de fleste samlingene som arbeidsgiverorganisasjonen KS har holdt. Hun har merket seg det store arbeidspresset på flere hovedtillitsvalgte i fylket.

I Akershus er det fire sammenslåinger, tre frivillige og en med tvang. I tillegg skal fylket slå seg sammen med Buskerud og Østfold.

– Noen av FOs tillitsvalgte i Akershus holder på å jobbe seg i hjel! Tempoet kan sammenlignes med å skifte dekk i fart, sier Strand Johansen.

FYLKESLEDER: Ingunn Strand Johansen er fylkesleder i Akershus.

FYLKESLEDER: Ingunn Strand Johansen er fylkesleder i Akershus.

Anne Myklebust Odland

– Jobber mer enn hundre prosent

Strand Johansen oppfordrer de tillitsvalgte til å følge med i timen for å få innflytelse.

– Det er viktig at FO er tett på. Det sies at ingen skal miste stillinger, men hvor mange mellomledere trengs når virksomheter slår seg sammen? Det vil bli personalsaker, sier hun.

Fagforbundet og Utdanningsforbundet har flere steder tatt kontroll på å være representert i utvalg.

– Bekymrer arbeidspresset deg?

– Ja. Det er fordi mange av våre tillitsvalgte ikke er frikjøpt. De har sine vanlige jobber å skjøtte, og mange bruker fritiden til tillitsvalgtarbeid og jobber langt mer enn hundre prosent.

Manglet opptil 70.000 kroner i lønn

Gir støtte

Ledelsen i FO har diskutert behovet for et «sammenslåingskurs» for tillitsvalgte, men konkluderte med at det ikke var nødvendig.

– Fylkesavdelingene står tett på klubbene, og forbundskontoret bistår og gir støtte der det er nødvendig. Det er også sendt ut gode rundskriv om prosessen. Det er veldig viktig å huske at dette er å anse som omstillingsprosesser. Hovedavtalens bestemmelser gjelder også ved sammenslåinger av kommuner, sier nestleder Marianne Solberg Johnsen.

Arbeidspress i Vestfold

Fontene har kontaktet flere fylkeslag og hovedtillitsvalgte i berørte kommuner over hele landet. Noen oppgir at de ikke er kommet langt nok i prosessen til å ha noe å melde. Andre forteller om et stort arbeidspress. I Vestfold er de godt kjent med arbeidsbyrden på tillitsvalgte.

– Kommunesammenslåing er en kjempebelastning, men vi har heldigvis noen enormt dyktige og dedikerte tillitsvalgte, sier fylkesleder Lise Holm.

Bente Årset, vernepleier ved Tjenestekontoret i kommunen og klubbleder i Sandefjord, forteller at det var voldsomt mye å gjøre før Andebu, Stokke og Sandefjord ble én kommune.

– Hva bestod arbeidspresset i?

– Det var veldig mange dokumenter, møter og korte frister. Vi fikk heller ikke vært med i alle utvalg, fordi vi hadde mindre frikjøp av tillitsvalgte enn det vi ønsket.

– Tenkte du noen gang å trekke deg fra prosessen?

– Nei! Vi fikk positive tilbakemeldinger fra arbeidsgiver og andre forbund om hvor nyttig det var at FO i Stokke, Andebu og Sandefjord dannet felles klubb. Det var kjekt at vi klarte å påvirke, sier Årset.

• Fikk du med deg denne? Stangehjelpa kommer på et blunk

Suksess i ny kommune

På prosjektkontoret i Asker studerer Marit Frette Opsahl det nye kommunekartet på veggen. Hun er begeistret for at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn i den nye kommunen. Hun viser den lange kystlinjen og forteller at det er snakk om å utnytte den til kollektiv transport, for eksempel med el-ferger. – Det er mye god FO-politikk i de bærekraftsmålene. Når vi blir en ny kommune, har vi mulighet til å tenke nytt om mye. Vi vil gjøre det beste ut av det, ikke bare fordi regjeringen har sagt at vi må, sier Frette Opsahl.

KOMMUNEKART: På prosjektkontoret henger plansjer med kart over den nye kommunen. Marit Frette Opsahl sier hun føler at hun er med på noe historisk.

KOMMUNEKART: På prosjektkontoret henger plansjer med kart over den nye kommunen. Marit Frette Opsahl sier hun føler at hun er med på noe historisk.

Werner Juvik

Hun tar med seg en bunke papirer fra bordet og gjør seg klar til møte om sammenslåingen av Nav.

– Det er en stor trygghet å ha tillitsvalgte med i prosessen. Vi er enormt glad for innsatsen de legger ned. Deres kompetanse og faglige innspill er veldig viktig for et godt resultat, sier Marit Røyneberg, prosjektleder for helse, sosial og omsorgstjenestene i den nye kommunen.

Shahram klarer pappajobben takket være hjemmebesøk

– Barnevernet er i krise. Det gode med kriser er at de tvinger fram endring

Marits tre råd:

1. Få i gang nettverksmøter på tvers av kommunene og med tillitsvalgte fra andre fagforeninger. Bli kjent med fagforeningskollegaer – da er det lettere å få informasjon, og man blir sett på som en reell part.

2. Oppsøk informasjon og følg med på alt som publiseres på kommunens hjemmesider. Still på møter, ikke forvent at noen gir deg informasjonen. Du må selv være på og vise interesse.

3. Vær raus og ikke rigid med arbeidstida. Mange FO-ere har ikke mye frikjøp, og må være innstilt på å vise en viss dugnadsånd. Du bør være genuint opptatt av gjøre en frivillig innsats også på fritida.

21.02.2018
13:33
21.08.2023 17:14

Marits tre råd:

1. Få i gang nettverksmøter på tvers av kommunene og med tillitsvalgte fra andre fagforeninger. Bli kjent med fagforeningskollegaer – da er det lettere å få informasjon, og man blir sett på som en reell part.

2. Oppsøk informasjon og følg med på alt som publiseres på kommunens hjemmesider. Still på møter, ikke forvent at noen gir deg informasjonen. Du må selv være på og vise interesse.

3. Vær raus og ikke rigid med arbeidstida. Mange FO-ere har ikke mye frikjøp, og må være innstilt på å vise en viss dugnadsånd. Du bør være genuint opptatt av gjøre en frivillig innsats også på fritida.