JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FYLKESLEDER: Oddvar Gran leder fylkesavdelingen i FO Telemark.

FYLKESLEDER: Oddvar Gran leder fylkesavdelingen i FO Telemark.

Privat

Fylkesleder for FO i Telemark, Oddvar Gran

– Alle skoler bør ha minst én miljøterapeut i hel stilling

– Hvis man vil forbedre skolen, har våre profesjoner og spesielt miljøterapeutene en sentral rolle, sier Oddvar Gran i FO Telemark.
02.05.2018
10:28
21.08.2023 17:14

anne@lomedia.no

Oddvar Gran (59) har ledet fylkesavdelingen i Telemark i ni år og er gjenvalgt for to nye år i 60 prosent stilling. Han er utdannet barnevernspedagog og har permisjon fra Skien kommune, hvor han jobbet i et ungdoms- og familietiltak.

Les intervju med FOs nye fylkesleder i Trondheim

Hvor trykker skoen mest for FO-medlemmer i ditt fylke?

– Mange ansatte i våre profesjoner savner aksept og anerkjennelse på at de utfører vanskelige og viktige oppgaver i velferdssamfunnet. Mange jobber med ting som ikke er så synlige for storsamfunnet. En del av dem jeg snakker med opplever at både politikere og folk flest ikke har kunnskap om fagfeltet deres.

Hvilken viktig sak jobber du med akkurat nå?

– Jeg er opptatt av miljøterapeutenes plass i skolen og jobber for flere stillinger og bedre arbeidsvilkår. Blant annet trenger vi flere hele stillinger. Nylig arrangerte FO i Telemark, Buskerud, Agder og Vestfold en skolekonferanse med 6o miljøterapeuter fra regionen vår. Da hørte vi at mange miljøterapeuter har stusselige arbeidsvilkår. Kunnskapen hos skoleledelsen om hva de er utdannet til er ofte mangelfull, mange jobber alene og med vekslende arbeidsforhold, oftest i 70-80 prosent stilling. Hvis man vil forbedre skolen, har våre profesjoner en sentral rolle.

Hvorfor er miljøterapeuter så viktige i skolen?

– De er viktige i det gode laget vi må bygge rundt elevene. Miljøterapeutene har sosialfaglig kompetanse og arbeidsmetoder som vil komplementere den jobben skolehelsetjenesten gjør.

Slik betales sosialarbeidere i Osloskolen

Fem minutter med en minister, hva sier du?

– Jeg vil be barne- og likestillingsministeren om å gi en reell økning midler til flere stillinger i barnevernet. Vi trenger mer bemanning gjennom hele kjeden, fra det kommunale barnevernet til det stalige barnevernet. Bufetat må få midler til å ta vare på ungdom som trenger en plassering, og plassere dem i egne tiltak uten å gå til private aktører.

Ap vil fase ut kommersielt barnevern

Savner du den egentlige jobben din?

– Ja, jeg savner jobben jeg hadde før, møtene med barn, ungdom og familier som trenger bistand for å få orden på livet. Det er noe spesielt med de gode stundene når man oplever at folk har tatt tak og fått til god endring.

Hvordan oppveier jobben som fylkesleder for dette savnet?

– Noe av det jeg liker best som fylkesleder er å få møte studenter og verve dem til FO, arrangere studentkonferanser og være på studiestedene. Jeg har hatt mange interessante samtaler med nye studenter om yrket de skal inn i. Noen går inn i noe de ikke vet hva er og får sjokk når de er i praksis og møter en verden de ikke visste fantes. Andre har bakgrunn og ballast i livet som de selv må jobbe med før de skal ut i yrket. Jeg skulle gjerne vært enda tettere på studentarbeid. Utfordringen i vår region er at mange bor hjemme hos foreldre, og det blir ikke samme type studentmiljø som på større steder hvor flere kommer flyttende til.

Hvilken oppgave gleder eller gruer du deg til å gå løs på dette arbeidsåret?

– Jeg gleder meg til å verve nye medlemmer, løse medlemssaker, snakke om FOs hjertesaker, og spre budskapet om FO og det vi står for.

Hva irriterer deg mest?

– Jeg blir både irritert og provosert når barns behov ikke blir tatt hensyn til, enten det er i Norge eller i andre land. Jeg blir engasjert når jeg leser om skoler som ikke følger opp barn med spesielle behov, når det bombes i Syria, eller når jeg hører at palestinske barn arresteres og settes i fengsel.

Når så du sist godt helse- eller sosialt arbeid som inspirerte deg?

– Det var da jeg hørte miljøterapeutene på FOs skolekonferanse fortelle om hvordan de jobber på skolene. Da forstod jeg hvor viktige de er for en del barn, også for barn i "vanlige familier". Det handler ikke bare om forebygging av mobbing og hets, men hvordan miljøterapeutene kan bidra overfor familier i livets små og store sorger.

Hva har tillitsvervet gjort med ditt syn på arbeidsforholdene til helse- og sosialarbeidere?

– Norge har et regulert arbeidsliv for våre grupper i det offentlige. Likevel ser jeg at det er en ny trend at en del ledere prøver seg på lettvinte løsninger. Kunnskap og lojalitet til lover og regler er blitt forringet sammenlignet med for noen år siden. Det skyldes nok den generelle holdningen om at ting skal koste minst mulig og skje fort og effektivt.

LO Stat vil ha slutt på at lederne karrer til seg mest

Hvilken gladsak vil du se på trykk i Fontene?

– Jeg skulle likt å lese at det er besluttet på Stortinget at barns behov skal tas med i alle politiske beslutninger i Norge. Vi trenger å ta mer hensyn til barna når vi regulerer veier og sykkelstier og utformer byggefelt og tar økonomiske beslutninger. Lager vi et samfunn som er bra for barna, vil det bli bra for de voksne også.

Hva er du mest stolt over å ha fått til?

– FOs avdeling i Telemark har vokst, nå teller vi 913 medlemmer, og vi var 60 flere ved årsskiftet i år enn i fjor. Jeg får tilbakemeldinger på at stadig flere vet hva FO er og hva vi står for. Det betyr at tillitsvalgte ute i klubbene gjør en bra jobb på arbeidsplassene!

Er det noe du er veldig god til som mange ikke vet om?

– Jeg synger i kor og er god til å mure og legge fliser.

Uttrykket fagforeningspamp – sannhet eller løgn?

– På meg er betegnelsen en løgn og i vår hverdag i FO er det ingen pamper, men jeg har truffet noen i løpet av karrieren. Noen har en holdning til å være leder som blir litt pampete. Det er de som gir seg ut for å ha full oversikt, innsikt og kunnskap og som selv vet best.

Hva ville du gjort hvis du var forbundsleder en dag?

– Da skulle jeg tatt tak i studentarbeidet til FO og sett på ressursene som brukes til å verve nye studenter. Jeg ville sett nærmere på hva FO som organisasjon bruker av tid og penger på studenter og hvordan organisasjonen sentralt kan jobbe bedre med dette.

• Fikk du med deg denne? Ansatt i barnevernet saksøkte arbeidsgiver for trakassering, nå møtes partene i Nordmøre tingrett

02.05.2018
10:28
21.08.2023 17:14