Det kan bli streik i Oslo kommune fra torsdag morgen. Bildet er fra sykehusansattes streik for pensjon fra første krone i 2019.

Det kan bli streik i Oslo kommune fra torsdag morgen. Bildet er fra sykehusansattes streik for pensjon fra første krone i 2019.

Solfrid Rød

Fristen går ut ved midnatt

Her kan det bli streik fra i morgen tidlig. Se hva de ansatte krever

Partene i lønnsoppgjøret i Oslo nærmer seg oppløpssiden. Blir de ikke enige innen fristen ved midnatt, vil hovedstadens ansatte være i streik fra torsdag morgen.
14.10.2020
16:13
15.10.2020 06:44

per.flakstad@fagbladet.no

Det største stridstemaet partene må bli enige om er pensjonsordningen. De ansattes organisasjoner vil ha den inn i tariffavtalen. Da får de forhandlingsrett og streikerett. I dag skal endringer i pensjonsavtalen kun drøftes med de ansatte før de gjøres endringer.

Oslo kommune er den eneste i hele landet som ikke vil gi ansatte rett til å forhandle om pensjon

Dersom det blir meklingsbrudd i natt og streik fra torsdag morgen, vil 56 FO-medlemmer tas ut i streik. De jobber i bydel Bjerke, bydel Frogner og Barne- og familieetaten.

Det største forbundet, Fagforbundet, tar ut 1.400 medlemmer. Disse er ansatte i aktivitetsskoler, barnehager, bydelsadministrasjonene i Østensjø, Alna og Frogner og ansatte i flere etater.

Dersom en eventuell streik drar ut, vil den også bli trappet opp ved at flere ansatte tas ut i en fase 2.

Eneste kommune uten forhandlingsrett på pensjon

Oslo er et eget tariffområde med egne lønns- og pensjonsbestemmelser. Og hovedstaden er den eneste kommunen i Norge der de ansatte ikke har forhandlingsrett på sin pensjonsavtale.

Etter forhandlingsbruddet i midten av september var forhandlingsleder og leder ved Fagforbundets kompetansesenter i Oslo, Per Egil Johansen, og leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, svært skuffet over at arbeidsgiver ikke ville imøtekomme kravet om å få pensjonsvedtektene inn i tariffavtalen.

Fagforbundet forhandler sammen med de andre LO-forbundene i Oslo i forhandlingssammenslutningen «Kommuneansattes Hovedsammenslutning», KAH. Dette skrev de i sitt kravdokument da forhandlingene startet:

«Tjenestepensjon er en sentral del av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Det er av stor betydning for KAH at pensjonsrettighetene sikres uavhengig av hvordan Oslo kommune organiserer sin virksomhet. Oslo kommunes tjenestepensjon må innrettes, slik at den enkelte arbeidstaker sikres mot tap av pensjon ved skifte av arbeidsgiver. Pensjonsvilkårene må videreføres selv om virksomheten konkurranseutsettes eller privatiseres.»

Heltid

I tillegg til pensjon mente fagforeningene at formuleringene og tiltakene for å etablere en heltidskultur i Oslo ikke var gode nok.

– Vi kom et godt stykke på vei, men opplevde at mange av formuleringene og tiltakene som ble presentert fra Oslo kommunes side var for lite forpliktende, sa Johansen og Dehlin etter forhandlingsbruddet.

Her er kravene i Oslos kommuneoppgjør

Meklingen startet mandag. Under mekling er partene bundet av taushetsplikt, og derfor er det bare mekleren som kan si noe om en eventuell framdrift og om partene nærmer seg hverandre.

Fristen for å bli enige er ved midnatt, men det er ikke uvanlig at det mekles på overtid hvis mekleren mener det er mulig å bli enige om et anbefalt resultat.

14.10.2020
16:13
15.10.2020 06:44