JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Onsdag åpner FOs landsmøte. Her er de viktigste sakene

Valg av forbundsledelse, nytt prinsipprogram, kontingentsats, sosialpolitikk, yrkesetikk og grønt sosialt arbeid skal fylle de neste fem dagene for delegatene på FOs landsmøte.
FOs landsmøte avholdes hvert fjerde år. Bildet er fra landsmøtet i 2019.

FOs landsmøte avholdes hvert fjerde år. Bildet er fra landsmøtet i 2019.

Adrian Nielsen

solfrid.rod@lomedia.no

Valg av forbundsledelse

Mimmi Kvisvik går av som leder. Nestleder Marianne Solberg er innstilt som ny forbundsleder. Marit Selfors Isaksen og Ole Henrik Kråkenes tar gjenvalg som ledere av vernepleiernes og barnevernspedagogenes profesjonsråd. Hanne Glemmestad går av, dermed skal det velges ny leder av sosionomenes profesjonsråd, i tillegg til ny nestleder. Valget skjer lørdag ettermiddag.

Organisasjon og vedtekter

Forbundets organisering og vedtekter er fast tema på landsmøter. Denne gangen kan det hende navnet endres fra Fellesorganisasjonen til FO. Fylkesavdeling blir trolig endret til avdeling. Det kan bli debatt om å innføre øvre aldersgrense for å velges til tillitsverv. FO Troms og Finnmark splittes opp.

Prinsipprogram

Landsmøtet skal revidere FOs prinsipprogram. Landsstyret foreslår å legge inn et nytt kapittel om klima og miljø og å endre kapittelet om kvinnepolitikk til et kapittel om kvinne- og likestillingspolitikk. FO skal fortsatt være en feministisk organisasjon.

Trolig kommer denne formuleringen inn i det nye prinsipprogrammet: «Alle mennesker har rett til å definere seg selv. FO støtter innføringen av et tredje juridisk kjønn».

Kontingent

Landsmøtet skal behandle forslag om å senke medlemskontingenten. Landsstyret innstiller på å videreføre dagens kontingent på 1,55 prosent av brutto lønn (med et tak på 700.000 kroner).

Yrkesetikk

Landsstyret ber landsmøtet om å fjerne klagebehandling fra mandatet til FOs yrkesetiske råd. Yrkesetisk grunnlagsdokument revideres, og FO lanserer et dilemmaspill og dilemmabank, som skal bidra til å løfte yrkesetikken.

Jubileum

FO fyller 30 år i år, og dette skal markeres på landsmøtets åpningsdag.

Grønne sosialarbeidere

FO lanserer en bok om grønt sosialt arbeid og kommer med en uttalelse om at sosialarbeidere har en plass i grønn omstilling.

– Jeg jobber raskere av å sykle, sier Linda Pettersen. Nå håper hun på en grønn vind over landsmøtet.

Politisk kurs

Landsmøtet vedtar uttalelser som staker ut kursen for de neste fire årene. Fra landsstyret foreslås det uttalelser om internasjonal solidaritet, en sterkere sosialpolitikk, et trygt arbeidsliv for alle, solidaritet med det palestinske folket, likelønn og tariffpolitikk.

Landsmøte

Hva: FOs øverste organ avholdes hvert fjerde år.

Hvor: På Oslo kongressenter 15.–19. november.

Hvem: FOs fylkesavdelinger velger delegater ut fra medlemstall. I tillegg møter landsstyret, delegater fra FO-studentene og en representant fra velferdsviterutvalget. Lederne for yrkesetisk råd, kontrollkomiteen og valgkomiteen møter med talerett.

Landsmøte

Hva: FOs øverste organ avholdes hvert fjerde år.

Hvor: På Oslo kongressenter 15.–19. november.

Hvem: FOs fylkesavdelinger velger delegater ut fra medlemstall. I tillegg møter landsstyret, delegater fra FO-studentene og en representant fra velferdsviterutvalget. Lederne for yrkesetisk råd, kontrollkomiteen og valgkomiteen møter med talerett.