JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kjell Ingolf Ropstad og Bjørn Arild Gram i KS oppfordrer alle lokalpolitikere til å engasjere seg mot hetsen og hatet som barnevernsansatte opplever.

Kjell Ingolf Ropstad og Bjørn Arild Gram i KS oppfordrer alle lokalpolitikere til å engasjere seg mot hetsen og hatet som barnevernsansatte opplever.

Rodion Kutsaev/Unsplash

Vi skal tåle en frisk debatt og lytte til synspunkter fra barn og foreldre med erfaringer fra barnevernet, men vi skal ikke tåle hatefulle ytringer og hets

DEBATT: Sjikane, hatefulle ytringer og hets setter det gode barnevernsarbeidet som gjøres, i skyggen. Derfor må vi fortsette å jobbe mot hetsen.
09.03.2021
11:18
09.03.2021 11:18

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Vi vil oppfordre alle lokalpolitikere til å engasjere seg mot hetsen og hatet som barnevernsansatte opplever. Det vil skape en bedre debatt om det viktige samfunnsoppdraget barnevernet utøver som skal hjelpe familier med å gi barn en trygg oppvekst.

Hets mot barnevernsansatte og journalister

Fontene publiserte i midten av februar en sak om barnevernsansatte som skåner seg fra kritikk på sosiale medier. FO-medlemmer har fått nok av negative kommentarer om barnevernet og forlater Fontenes Facebook-side.

Utgangspunktet for saken var publiseringen av statsrådens julehilsen til barnevernsansatte. Etter at TV2 sendte Norge bak fasaden og episoden «Barnas beste» om barnevernet, har det kommet inn hets mot både de barnevernsansatte og journalisten.

I kommunene skjer det viktige barnevernsarbeidet

Vi har stor forståelse for at dette er krevende for ansatte. At barnevernslederen og hennes medarbeidere har bestemt seg for å stå i det er virkelig bra. Barnevernsleder Ellen Fisher ønsker å vise åpenhet nettopp for å fortelle om jobben de gjør, avveiningene de må ta. For det er ute i hver enkelt kommune at det viktige barnevernsarbeidet skjer.

Lokalpolitikere er de øverste ansvarlige for tjenesten. Derfor er det sentralt at lokalpolitikere engasjerer seg i kommunens eget barnevern, støtter de ansatte og reagerer på hets, hatefulle ytringer og sjikane.

#heierna-Ine Haver ble kalt eskortepike på Facebook etter innlegg om politibruk i barnevernet

Trykket er høyt og tonen hard

Det er bekymringsfullt og alvorlig at barnevernsansatte blir utsatt for hets, og at de opplever at den blir mer massiv og hard. Det er viktig at vi i fellesskap tar avstand fra denne hetsen. Hatefulle ytringer og trusler kan gjøre det vanskelig å rekruttere og beholde gode fagfolk som hver dag gjør en viktig jobb for å hjelpe de barna som trenger det aller mest.

Dette kommer på toppen av omfattende negativ omtale av barnevernet i mediene. Trykket er høyt. Tonen er hard.

Vi skal tåle en frisk debatt og lytte til synspunkter fra barn og foreldre med erfaringer fra barnevernet, men vi skal ikke tåle hatefulle ytringer og hets. Det skaper ikke det debattklimaet vi ønsker om den viktige jobben barnevernet skal gjøre for å hjelpe barn og familier. Et kritisk søkelys på barnevernet er bra. Det bidrar til debatt og vil gjøre barnevernet bedre. Det er et mål for alle med hjerte for en trygg oppvekst for barna.

Gjør det vanskelig å rekruttere

I fjor signerte vi en samarbeidsavtale mellom BFD og KS om en felles innsats for å styrke tilliten til barnevernet. I avtalen er nettopp sjikane, hatefulle ytringer og trusler omtalt fordi det kan gjøre det vanskelig å rekruttere og beholde gode fagfolk.

I en undersøkelse utført av FO i 2017, oppga hver fjerde ansatt i kommunalt barnevern at de hadde vært utsatt for netthets. 17 prosent opplevde hetsen som så grov at de vurderte å slutte i jobben.

Nesten hver fjerde ansatte i kommunalt barnevern utsatt for netthets

Tilliten er styrket

Barnevernet er helt avhengig av høy tillit og et godt omdømme. Over halvparten av befolkningen, 56 prosent, har et godt eller meget godt inntrykk av det norske barnevernet. Dette er en økning på åtte prosentpoeng fra 2019 til 2020.

I 2017 hadde 43 prosent et godt inntrykk. Dette viser en befolkningsundersøkelse gjennomført av Sentio research Norge, på oppdrag fra Bufdir, som ble publisert i januar i år.

Et klart flertall har tillit til barnevernet. 69 prosent gir en positiv skår på en skala fra null til ti. Dette er en økning på seks prosentpoeng sammenlignet med 2019. 13 prosent har liten tillit, mens 15 prosent ligger midt på skalaen.

Heve kompetansen

Tilliten til barnevernet og barnevernets omdømme påvirkes i hovedsak på to måter: hvordan barnevernet faktisk utfører sitt arbeid, altså kvaliteten på arbeidet, og hvordan barnevernet omtales.

Når det gjelder kvalitet, er det igangsatt flere prosesser med formål om å heve kompetansen blant barnevernsansatte. Dette skal skje på ulike måter; gjennom tiltak rettet mot dem som er ansatt i tjenesten i dag og gjennom utdanningssektoren med høyere kompetansekrav. Mange av tiltakene er knyttet til regjeringens kompetansestrategi for det kommunale barnevernet.

Må jobbe mot hetsen

Nasjonalt Barnevernforum (NBF) består av sentrale aktører på barnevernsområdet og har som formål å samarbeide om utvikling av sektoren, gjennom dialog, debatt og kunnskapsdeling. Forumet skal bidra til en sterk og helhetlig satsing på kvalitet. Dette for å nå målet om et bedre barnevern, bygget på rettssikkerhet og trygghet, til barnets beste. Ett av temaene som vil bli tatt opp med NBF er nettopp hvordan vi kan bedre omdømmet og styrke tilliten til barnevernet.

Sjikane, hatefulle ytringer og hets setter det gode barnevernsarbeidet som gjøres, i skyggen. Vi må fortsette å jobbe mot hetsen, kommentarfelt må modereres og kommer det trusler og hatytringer skal dette meldes til politiet.

Det er viktig at de som har kunnskap om barnevernet bidrar inn i debattene og imøtegår det som er urimelig eller usaklig kritikk. Der må vi politikere gå foran.

09.03.2021
11:18
09.03.2021 11:18