JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Byrådet foreslår en rekke tiltak som vil kunne bidra til sosial og økonomisk utjevning og bedre levekår, mener Hanne Groseth, leder i FO Oslo.

Byrådet foreslår en rekke tiltak som vil kunne bidra til sosial og økonomisk utjevning og bedre levekår, mener Hanne Groseth, leder i FO Oslo.

Ole Palmstrøm

Oslobudsjettet 2022 med en solidarisk tyngde

DEBATT: FO Oslo mener at Byrådet legger fram et budsjettforslag for 2022 som bærer preg av solidaritet og styrking av fellesskapsverdier.
22.09.2021
17:48
22.09.2021 17:48

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Byrådet la onsdag fram budsjettet for neste år. Et sterkt fokus på klima er et sterkt fokus på fellesskapets fremtid.

FO Oslo vil også rose Byrådet for å foreslå en rekke tiltak som vil kunne bidra til sosial og økonomisk utjevning og styrking av levekårene for mange vanskeligstilte. Å innføre gratis skolemat i videregående og etter hvert ungdomsskolen, gratis AKS til alle andre- og tredjeklassinger og satsing på å fremskaffe boliger til vanskeligstilte er svært positive tiltak.

Styrking av barnevernstjenesten

Byrådet varsler en kvalitetsreform i barnevernet, og at det følger midler med til denne reformen. Det kommunale barnevernet skal styrkes, og private kommersielle aktører skal fases ut. FO Oslo støtter dette. Samtidig skulle vi ønske at Byrådet tydelig adresserte en satsing på å øke bemanningen i barnevernstjenestene.

Omstilling på rusfeltet

Byrådet varsler også en fortsettelse av omstilling på rusfeltet fra institusjonsbasert rusomsorg til hjemmebaserte tiltak. At mennesker som har behov for ulike former for helsehjelp og sosialfaglig støtte får dette så nært knyttet som mulig til sin hverdag er positivt.

Satsing på arbeidslivet

Det er også svært positivt at det satses på å styrke ansattes muligheter for hele og faste stillinger, blant annet ved å opprette kommunale ressurspooler. Byrådet vil styrke innsatsen overfor arbeidsledige unge gjennom målrettet oppsøkende arbeid. FO Oslo mener dette er gode signaler og at Nav vil spille en viktig rolle i dette. At det også settes av midler til å tilby ungdommer sommerjobber er at annet viktig tiltak.

Ønsker tydeligere satsing

I Byrådets budsjettforslag er det også et tiltak som går på at Oslo kommune skal styrke oppfølgingen av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD) i tjenesteutviklingen. Dette er svært positivt. Likevel skulle FO Oslo ønske at det i budsjettet kom fram en tydeligere satsing på tilbudet til personer med utviklingshemming og en styrking av fagkompetanse innen disse tjenestene.

Bekymret for bydelene

Uten å ha fått satt oss inn i detaljerte tall og tiltak enda, kan vi oppsummere med at det er svært mye positivt i budsjettforslaget for 2022 som Byrådet la fram i dag. FO Oslos største bekymring er at det er varslet kutt i bydelenes rammer. Det gjør oss bekymret for om bydelene vil være i stand til å følge opp lokalt de gode tiltakene som foreslås. Dette er noe FO Oslo vil følge med på i tiden som kommer.

22.09.2021
17:48
22.09.2021 17:48