JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO-studentene: Ikke all praksis kan erstattes

DEBATT: Praksis er en viktig læringsarena for studentene og et sikkerhetsnett for brukerne av tjenestene vi skal ut og jobbe i, skriver FO-studentene.
Vi er bekymret for at studentene ikke får den praksisen de skal ha, skriver FO-studentene. Fra venstre: Sigrid Lundervold Nesheim (sosionomrepresentant), Iris Jansdottir Nordberg (leder), Johannes Menzel Knudsen (vernepleierrepresentant) og Emilie Engan Bjørbu (nestleder).

Vi er bekymret for at studentene ikke får den praksisen de skal ha, skriver FO-studentene. Fra venstre: Sigrid Lundervold Nesheim (sosionomrepresentant), Iris Jansdottir Nordberg (leder), Johannes Menzel Knudsen (vernepleierrepresentant) og Emilie Engan Bjørbu (nestleder).

FO-studentene

Onsdag 18. mars innførte regjeringen en midlertidig endring av praksisreglementet. Universiteter og høyskoler har fått mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksisstudier. Målet er at så mange studenter som mulig skal kunne gjennomføre studiet på normert tid i møte med koronautbruddet.

FO-studentenes sentralstyre er enig med regjeringen i at det er viktig at studenter ikke må forlenge utdanningsløpet sitt. Likevel er vi bekymret for at studentene ikke får den praksisen de skal ha.

En viktig læringsarena

Praksis er svært viktig for å utvikle kompetente yrkesutøvere. Det er her vi lærer å integrere samspill mellom forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Å være i en læringssituasjon på en arbeidsplass, gir muligheten til å få grundig og individuell tilbakemelding på hvordan du utøver profesjonen din i møte med både brukerne, kollegiet og systemet. Det får man ikke i samme grad som ansatt, uansett hvor god opplæring som tilbys. Det er derfor FO-Studentene mener at studenter ikke skal gå alene i praksis, uansett hvor flink du er. Du fratas muligheten til å få tilbakemeldinger når du ikke blir observert i en læringssituasjon.

Det er flere av våre studenter som bare har én praksisperiode. Det betyr at hele kull med ferdigutdannede profesjonsutøvere kan bli uteksaminert de neste årene uten at studentene har gjennomført praksisstudier i utdanningen.

De midlertidige løsningene som regjeringen nå har åpnet for, skal vektlegge at studentene oppnår det nødvendige læringsutbyttet og har den nødvendige yrkeskompetansen ved fullført utdanning. Dette er vi usikre på om er mulig.

Praksis er et sikkerhetsnett

I tillegg til å være en viktig læringsarena for studentene, fungerer praksisperioden som et sikkerhetsnett for brukergruppene våre. Det er ikke alle som egner seg for å jobbe med mennesker i sårbare og utsatte livssituasjoner.

I praksisstudiene vurderer veileder om studenten er skikket til å arbeide innenfor fagfeltet den utdanner seg til. Dette er en viktig del av studiet som forsikrer samfunnet om at nyutdannede barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er skikket til samfunnsmandatet vårt.

Systemet for skikkethetsvurdering bærer preg av en vanskelig balansegang mellom studentenes rettigheter og samfunnets behov for å sikre skikkede profesjonsutøvere. Skikkethetsvurderingen er kritisert for at det er for vanskelig å påvise om en student er skikket eller ikke. Når praksisstudiene erstattes med erfaringsutveksling og andre alternative løsninger, mister utdanningsinstitusjonene en stor del av sin mulighet til å vurdere studentenes skikkethet.

De gode løsningene

Koronautbruddet har ført til en unntakstilstand over hele landet. Nå må vi samarbeide for å finne gode løsninger, til krisen er over.

Det er store forskjeller på hvilke utfordringer de ulike utdanningsinstitusjonene står overfor. Derfor må løsningene tilpasses hver utdanningsinstitusjon. Noen har allerede varslet endringer av fagplanene sine, for å tilrettelegge for gjennomføring av deler av praksisstudiene senere i utdanningen, uten forlengelse av studieløpet. Vi håper at utdanningsinstitusjonene og studentene kan samarbeide om å lete etter muligheter til å få gjennomført så mye av praksisstudiene som mulig.

Vi oppfordrer til samarbeid mellom studentene og utdanningsstedene for å benytte anledningen til å videreutvikle ferdighetstreningen i studiene. Ferdighetstrening kan ikke fult ut erstatte læringsutbyttet fra praksis. Likevel er det et viktig bidrag til praktisk øvelse, og til å tette gapet mellom teori og praksis.

Vi mener at det er riktig å prioritere at studentene skal kunne gjennomføre utdanningen innen planlagt tid. Det vil medføre at mange må gjøre endringer i gjennomføring av praksisstudiene. Da er det viktig at vi, studentene, blir aktivt involvert og lyttet til. Vi er her og vi ønsker å bidra, så la oss finne gode løsninger sammen.

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det