JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Barn og unge bor for lenge i beredskapshjem og akuttinstitusjon, avdekker tilsyn. «Vi tar statsforvalters tilsyn på største alvor. Slike tilsyn hjelper oss i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, skriver Anette Lohne Krømke og Britt Ellen Jordan Hagen i spisskompetansemiljøet for akuttarbeid i Bufetat.

Barn og unge bor for lenge i beredskapshjem og akuttinstitusjon, avdekker tilsyn. «Vi tar statsforvalters tilsyn på største alvor. Slike tilsyn hjelper oss i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, skriver Anette Lohne Krømke og Britt Ellen Jordan Hagen i spisskompetansemiljøet for akuttarbeid i Bufetat.

Unsplash/Anna Kolosyuk

Å jobbe med barn i krise

DEBATT: Vi tar statsforvalters tilsyn på største alvor. Fontenes vinkling gir inntrykk av at vi ikke jobber aktivt med kvalitetssikring og forbedringsarbeid.
14.06.2021
15:25
14.06.2021 15:41

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

«Akuttopphold ved barnevernsinstitusjon skal vare så kort som mulig og ikke overstige seks uker. Det skjer ikke», skriver Fontene i en artikkel og siterer en anonym behandler som hevder at barn blir boende for lenge i et «forgiftende» miljø. Gjennom vårt arbeid I spisskompetansemiljøet for akuttarbeid i Bufetat (SKM akutt) har vi svært god kjennskap til akuttpraksisen, både i region sør og i andre regioner. Å betegne miljøet i akuttiltak generelt som «et forgiftende miljø», er en beskrivelse verken vi som jobber i spisskompetansemiljøet, ledere eller de fleste ansatte vi har snakket med i Bufetat kjenner seg igjen i. Vi ønsker derfor å gi et mer nyansert bilde til Fontenes lesere om hva en akuttinstitusjon faktisk er, og hvordan vi jobber for at barn skal får god omsorg og trygghet i den krisen de er i når de kommer til oss.

Hva er en akuttinstitusjon?

Bufetat har bistandsplikt når kommunen ber om et akuttiltak, og våre institusjoner skal ta imot alle barn som trenger omsorg og trygghet i en krisesituasjon. Målet med et akuttiltak er å gi barnet beskyttelse, redusere barnets stress, gi forutsigbarhet i en uavklart situasjon, og bidra sammen med kommunen til forutsigbarhet for barnet videre.

De ansatte som jobber med barn i krise har en utrolig viktig, men utfordrende jobb. Hvert enkelt barn som kommer til oss har sin egen bakgrunn, og opplever sin egen krise på ulike måter. Vi som jobber i spisskompetansemiljøet akutt har som oppgave å bidra til å sikre kvalitet i det akutte. De siste årene har vi blant annet arbeidet for å implementere en todelt veiledningsmodell som setter barnet i sentrum, men som også bidrar til å sikre handlingsplaner og dokumentasjon. Alle akuttinstitusjoner gjennomfører veiledning for sine ansatte. Dette er en viktig støtte til de ansatte, men også en viktig kvalitetssikring av hvert enkelt barns opphold.

Hvor lenge skal barn bo på en akuttinstitusjon?

Det enkle svaret på det er: Så kort som mulig! Det ligger i det akuttes natur at det er en midlertidig løsning for å håndtere en akutt krisesituasjon. Det er lite forskning som sier noe om grensen på seks uker, som er laget som indikator på oppholdstid bør være så kort som mulig. Men det er en anerkjent oppfatning i fagmiljøene at opphold i akuttiltak bør være tidsavgrenset, grunnet mulige skadevirkninger for barnet av å befinne seg i en midlertidig og uavklart omsorgssituasjon over tid.

– Alvorlig og bekymringsfullt at barn blir boende for lenge i beredskapshjem, sier statsforvalter etter tilsyn

Akuttiltakene i Bufetat tar seriøst på rollen som pådriver til barnets beste under akuttoppholdet, derfor rapporterer institusjonene på opphold som overstiger seks uker, alt over dette blir regnet som avvik. Bakgrunnen for avvikene varierer, men noen årsaker kjenner vi godt til, som at barnet venter på et fosterhjem eller annet tiltak som dekker deres behov. Vi opplever imidlertid også at det kan være uklart hvilken kommune som har ansvar for barnet, at barn venter på avklaring av saken sin i fylkesnemnda, eller skjønnsmessige grunner som gjør at barnevernstjenesten ser det som bedre for barnet å oppholde seg lengre i et akuttiltak. Både inntak i Bufetat, fosterhjemstjenesten og barnevernstjenesten i kommunen jobber aktivt med matching og å finne rette varig tiltak, nettopp for å forhindre brudd og «gjengangere» i akuttiltak.

Bufetat jobber med kvalitetssikring av alle ledd i akuttforløpet hos oss

Vi tar statsforvalters tilsyn på største alvor. Slike tilsyn hjelper oss i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid. Samtidig synes vi Fontenes vinkling gir inntrykk av at vi ikke jobber aktivt med kvalitetssikring og forbedringsarbeid. Vår jobb i Bufetat består nettopp av å jobbe aktivt med å forbedre internkontroll og systematisk styring – hver dag. Blant annet er Bufetat i ferd med å standardisere forløp på institusjon. Her blir målarbeidet, dokumentasjon av praksis, barnets behov og brukermedvirkning satt i system. Det er under utarbeiding også et standardisert forløp for inntak, som skal være med på å skape et sømløst og kvalitativt system for tjenester som gis av Bufetat. Vi i spisskompetansemiljøet akutt ser også nødvendigheten av å utarbeide et standardisert forløp for beredskapshjem. Slik vil vi skape en kvalitativ helhet i alt akuttarbeidet i etaten. De standardiserte forløpene vil bidra til at økt grad av kvalitetssikring og samstemt praksis på tvers av regioner.

Til slutt: Til anonym kilde som sier at vedkommende vil være anonym av hensynet til samarbeidet med vår region. Til deg vil vi gjerne si: Av hensyn til barnet håper vi at du dokumenterer opplysningene, og dine vurderinger av dem og gir dem både til Bufetat, kommunal barnevernstjeneste, og gjerne også statsforvalter. Bare på den måten kan vi alle hjelpe hverandre til å bli bedre, og ikke minst hjelpe de barna vi er satt til å hjelpe.

14.06.2021
15:25
14.06.2021 15:41