JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Rune Fardal har mistet retten til å motta grasrotmidler i Norsk Tipping to ganger. Nå har han opprettet en ny forening for å få penger.

Rune Fardal har mistet retten til å motta grasrotmidler i Norsk Tipping to ganger. Nå har han opprettet en ny forening for å få penger.

Montasje skjermdump fra Facebook

Barnevernsaktivist Rune Fardal har misbrukt grasrotandelen og gitt penger til seg selv

Grasrotmidler skal gå til frivillig arbeid på regionalt nivå. Rune Fardal har brukt penger fra Familiekanalen til Netflix, iTunes, Sats og Kampsportsenter.
19.11.2021
12:44
26.01.2022 12:52

anne@lomedia.no

PFU

Denne artikkelen ble 26. januar 2022 felt i PFU for brudd på punkt 3.2 og 3.3 i Vær Varsom-plakaten

Grasrotmidler fra Norsk Tipping skal gå til frivillig arbeid på lokalt og regionalt nivå. Rune Fardal har overført penger fra Familiekanalen til seg selv og har brukt pengene på Netflix, iTunes, Sats og Kampsportsenter. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som har avdekket misbruket. Foreningene hans, Familiekanalen og Familiekanalens venner er blitt slettet fra Grasrotandelen og har mistet retten til å motta midler.

Fontene har fått innsyn i dokumentene.

I sommer registrerte imidlertid aktivist Rune Fardal seg som grasrotmottaker med foreningen Organisasjon for menneskerettigheter. I Brønnøysundregistrene står det at «foreningen har til formål å informere om menneskeretter i Vestland gjennom kurs og foredrag. Møter skjer i Bergen».

Rune Fardal tar betalt for å bistå familier i krise. Flere advarer mot det de kaller falsk hjelp

Vipser beløp

Rune Fardal har flere facebookprofiler og publiserer blant annet på siden Organisasjon for Menneskerettigheter og på videobloggen Family Channel – Focus on Family & Human Rights. Her oppfordrer han folk til å donere: «Med din støtte kan vi lage flere sendinger om menneskeretter, barnevern, domstoler og sakkyndige.(..) Vi kan bidra til å avsløre de som står bak maktmisbruket mot barn og familier».

I kommentarfeltet forteller folk at de har vipset beløp på 500 og 1000 kroner og at de venter på trygdeutbetaling for å støtte Familekanalen.

Skjermdump fra Facebook.

«Pengene går rett i hans lomme», «styr unna», advares det i kommentarfeltet. Men flere forsvarer Fardal og sier at de som anklager ham for profitt er nettroll som prøver å ødelegge for det kritiske barnevernsmiljøet.

Løgnfabrikker og grupper på Facebook sprer falske nyheter om barnevernet. – Det forstyrrer den sunne kritikken

Fikk bankkontoutskrifter

Da Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet tilsynssak mot Familiekanalen som grasrotmottaker i 2019, ba de om bankkontoutskrifter. De fant at det var sammenblanding mellom privatøkonomien og foreningens økonomi.

«Kontoutskriftene viser også mye interne overføringer både inn og ut av enhetens konto samt kostnader som blir ansett å være av privat karakter. Her kan nevnes bl.a. måneds abonnement på Netflix, iTunes, Sats og Kampsportsenter». Transaksjonene viser også betydelig reisevirksomhet i hele landet. Det er ikke forenlig med kriteriene for å motta grasrotmidler, som betinger at det frivillige arbeidet er lokalt eller regionalt.

Pengene som Familiekanalen opptjente fra tilsynssaken åpnet i september 2019 til det endelige vedtaket om utestengelse forelå ett år etter, er ikke blitt utbetalt, men inngår i Norsk Tippings overskudd.

Opprettet venneforening

Etter at Familiekanalen ble slettet som grasrotmottaker i 2020, registrerte Rune Fardal foreningen Familiekanalens venner. Fra 30. april 2020 til 31. august i 2021 har foreningen opptjent 113.107 kroner i grasrotandel, men denne summen får ikke Fardal utbetalt. I juni i år gjorde Lotteri- og stiftelsestilsynet et vedtak som innebærer at Familiekanalens venner mister retten til å være grasrotmottaker i fem år. De opptjente midlene blir holdt tilbake og overføres til Norsk Tippings overskudd. På Facebook reklamerer Fardal nå for at folk skal velge Organisasjon for menneskerettigheter som grasrotmottaker. Foreningen ble stiftet 1. juni. På facebooksiden for denne skrev han i oktober: «En familie jeg bisto fikk i dag beskjed om at barnevernet har henlagt saken. Nok en familie kan slappe av». Mange av innleggene er de samme som på hans private profiler og på Familiekanalen og viser aktivitet i landet utenfor regionen Vestland.

Slik jobber UD for å begrense desinformasjon om barnevernet

Har mottatt tips

Lotteri- og stiftelsestilsynet er kjent med at han på nytt forsøker seg som grasrotmottaker.

– Vi har mottatt tips om at en ny forening er opprettet. Det er et tips vi må vurdere om vi skal følge opp, og det er ikke sikkert vi får kapasitet til å gjøre det før etter nyttår, sier rådgiver Christian Gudvangen Lauvstad.

Lotteri- og stiftelsestilsynet kontrollerer at grasrotmidlene brukes etter formålet, som er frivillig arbeid på lokalt/regionalt nivå. Hvis man bruker pengene på privat økonomi, så kan man kastes ut av ordningen.

– I et tilsyn vil vi se på om foreningen og aktiviteten er innafor formålet med å være grasrotmottaker, sier Lauvstad.

– Har dere grunn til å tro at den nye foreningen er frivillig arbeid?

– Det kan jeg ikke svare på før vi eventuelt har gjort et tilsyn, sier han.

Frivillig virksomhet er ifølge Lov om register for frivillig virksomhet, aktiviteter som ikke er fortjenestebasert.

Christina har fått spørsmål om hun får bonus for å stjele barn

Klager mange ganger

Opprettelsen av Organisasjon for menneskerettigheter skjer etter at Fardal har klaget flere ganger til Lotteri- og stiftelsestilsynet over at hans foreninger utestenges. Han mener han blir forskjellsbehandlet fra for eksempel Sykehusklovnene og dyrevernsorganisasjoner.

Rune Fardal ber om donasjoner på Facebook. Han har jobbet mot barnevernet i over 20 år.

Rune Fardal ber om donasjoner på Facebook. Han har jobbet mot barnevernet i over 20 år.

Nina Hanssen

I april 2021 klaget Fardal til kulturministeren. Han mener det er brudd på menneskerettighetene at foreningene hans ikke får være grasrotmottaker. I klagen beskylder han byråkrater i Lotteri- og stiftelsestilsynet å være «påvirket av hets fra kjente nett-troll og at det er derfor foreningene hans er utestengt». Han hevder at titusenvis av hans følgere venter på svar.

Kulturdepartementet svarer ham at de ikke kan instruere tilsynet eller nemndene i enkeltsaker. Etter svaret fra kulturdepartementet klager Fardal igjen til Lotteri- og stiftelsestilsynet, og ber om at foreningene blir gjenåpnet med de beløp som var registrert ved stenging.

Opptrer uetisk

Av dokumentene i tilsynssakene går det fram at Lotteri- og stiftelsestilsynet har fått tips fra publikum. Tilsynet mottok blant annet en faktura der Fardal har fakturert for bistand i en barnevernssak der offentlige instanser er involvert, og hvor Familiekanalens kontonummer var oppgitt. Et tips viser også til at Familiekanalen og Rune Fardal ikke driver lokal/regional virksomhet, som er et kriterium for å være grasrotmottaker. Vedkommende skriver i epost til tilsynet: «Det er nytt for meg at republikken Polen, og kommunen Færder, er del av Vestland – enten man nå snakker om den tradisjonelle geografiske regionen, eller det nye fylket Vestland».

Bakgrunnen er et innlegg på Familiekanalen hvor Fardal hevder at barnevernet i Færder har brukt polsk politi til å hente ut barn fra sin familie. Fardal skriver: «Vi reiser til Polen med første fly. Støtt oss så vi får til reisen.»

Forbereder folk på drittpakke

Etter at Fontene tok kontakt for en intervjuavtale, har Fardal mobilisert på Facebook. Han forbereder tilhengerne på at det kommer «drittpakker» på ham. Han forveksler her FO med Fontene, som er en uavhengig redaktørstyrt publikasjon, mens FO (Fellesorganisasjonen) er utgiver.

Skjermdump fra Rune Fardals facebookside.

– Du har mistet retten til å være grasrotmottaker to ganger, hva vil du gjøre annerledes nå for ikke å stenges ute?

– Hvorfor er dette interessant? Jo, det som blir annerledes er at den nye organisasjonen kun har sete i Bergen. Den har ingen aktivitet utenfor regionen. Jeg er spent på om nett-trollene vil sende inn klage, og hva tilsynet vil gjøre da, sier Fardal.

I intervjuet refererer Fardal til nett-troll gjentatte ganger. Han navngir flere og sier at det de har til felles er at de trakasserer alle som kritiserer myndighetene.

– Hva er grunnen til at du mobiliserer støtte på Facebook?

– Er det noe jeg gjør så er det å være åpen om alt. Hvor jeg reiser, hvor jeg trener. Når jeg ser at det er en rød tråd og nett-troll har vært ute, så blir det interessant for andre å følge med.

Hele intervjuet streamet Fardal direkte på sin facebookprofil uten å opplyse om det. Opptaket ligger også på YouTube.

Hele intervjuet streamet Fardal direkte på sin facebookprofil uten å opplyse om det. Opptaket ligger også på YouTube.

Skjermdump

Bestemme over egne penger

– Du sier at du er åpen om alt. Av dokumenter i tilsynssakene går det fram at du overfører penger fra Familiekanalen til deg selv og bruker det på Sats, Netflix og Kampsportsenter. Hvordan forklarer du det?

– Det er regnskapsteknisk. Jeg har også overført fra min konto til Familiekanalens konto, så slik forklarer jeg det. Men jeg har lært noe. I dag har jeg separate kontoer. I sum har jeg personlig gitt penger til Familiekanalen. Realiteten er at jeg betaler inn gaver.

– Hvordan kan givere av grasrot være trygge på at grasrotmidlene ikke går til ditt personlige forbruk men til foreningen?

– Grasrotmidlene er tenkt å brukes til å bistå folk i barnevernssaker.

– Hva tenker du om at folk betaler av trygda si til deg og foreningene?

– Folk skal bestemme over egne penger. Hva de bruker penger på skal ikke vi blande oss i.

– Synes du ikke det er etisk betenkelig at folk som lever på trygd donerer til deg og Familiekanalen?

– Du trekker opp et moralsk argument. Jeg synes det er like betenkelig når barnevernet bruker mot fattige familier at de går på Nav og begrunner barnevernssaker med det.

Grasrotandel

•Spillere hos Norsk Tipping kan bestemme at 7 prosent (grasrotandel) av spilleinnsatsen skal gå til en enhet i Frivillighetsregisteret.

• Brønnøysundregistrene godkjenner deltakere i grasrotandelen.

• Det er bare foreninger, stiftelser og aksjeselskap som kan registreres. Virksomheten kan ikke dele ut midler til fysiske personer.

• Formålet er å fremme frivillig aktivitet på lokalt eller regionalt nivå.

• Lotteri- og stiftelsestilsynet fører tilsyn og skal føre kontroll med at bestemmelser i forskriften blir overholdt.

• Enkeltpersoner kan legge igjen tips om forhold som man mener bryter med regelverket på Lotteritilsynets nettsider. Dette kan gjøres anonymt.

Kilde: Kulturdepartementet

Rune Fardal (62)

Aktivist siden 1999.

Bosatt i Øygarden kommune i Vestland fylke.

Selger bistand i barnevernssaker og driver blant annet videobloggen Familiekanalen på Facebook.

I 2016 ble han fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet for en periode på tre år fra rettskraftig dom. Han ble også dømt til fengsel i 120 dager, og erstatningskrav på 550.000 kroner, for brudd på straffeloven, bokføringsloven, ligningsloven og skattebetalingsloven.

Kilde: Dom i Bergen tingrett.

19.11.2021
12:44
26.01.2022 12:52

Grasrotandel

•Spillere hos Norsk Tipping kan bestemme at 7 prosent (grasrotandel) av spilleinnsatsen skal gå til en enhet i Frivillighetsregisteret.

• Brønnøysundregistrene godkjenner deltakere i grasrotandelen.

• Det er bare foreninger, stiftelser og aksjeselskap som kan registreres. Virksomheten kan ikke dele ut midler til fysiske personer.

• Formålet er å fremme frivillig aktivitet på lokalt eller regionalt nivå.

• Lotteri- og stiftelsestilsynet fører tilsyn og skal føre kontroll med at bestemmelser i forskriften blir overholdt.

• Enkeltpersoner kan legge igjen tips om forhold som man mener bryter med regelverket på Lotteritilsynets nettsider. Dette kan gjøres anonymt.

Kilde: Kulturdepartementet

Rune Fardal (62)

Aktivist siden 1999.

Bosatt i Øygarden kommune i Vestland fylke.

Selger bistand i barnevernssaker og driver blant annet videobloggen Familiekanalen på Facebook.

I 2016 ble han fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet for en periode på tre år fra rettskraftig dom. Han ble også dømt til fengsel i 120 dager, og erstatningskrav på 550.000 kroner, for brudd på straffeloven, bokføringsloven, ligningsloven og skattebetalingsloven.

Kilde: Dom i Bergen tingrett.

Mye lest