JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Eivind Senneset

Barneminister Kjersti Toppe: – En uønsket situasjon at foreldre føler at de må kjøpe hjelp i møte med barnevernet

– Et faretegn vi må ta på alvor, sier ministeren.
01.12.2021
11:14
01.12.2021 11:14

anne@lomedia.no

Aktivist Rune Fardal tar betalt for å bistå familier som kommer i kontakt med barnevernet. Han opptrer som støtteperson for foreldre, men flere forteller at han ødelegger mer enn å hjelpe, skrev Fontene i november.

Fontene har bedt barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) uttale seg om det som kommer fram i sakene. Hun svarer skriftlig på spørsmålene.

– Hva tenker du om at foreldre betaler aktører for å få hjelp? 

– Det er ikke en ønsket situasjon at foreldre føler behov for å kjøpe seg hjelp privat i møte med barnevernet. Jeg er ikke kjent med at dette er et veldig omfattende fenomen, men hvis det blir mer utstrakt, er det et faretegn vi må ta på alvor, skriver hun.

Del av ansvaret

Toppe skriver at vi må erkjenne at foreldre som er i kontakt med barnevernet ofte er i en vanskelig livssituasjon, og at noen kan føle seg utrygge hvis de blir kontaktet av barnevernstjenesten.

– Foreldre må få ha med seg en tillitsperson i møter med barnevernet

– Barnevernstjenesten skal så langt som mulig få til et godt samarbeid med foreldrene og få kommunikasjonen mellom barnevernet og foreldrene til å fungere. Dette er en viktig del av deres ansvar, og et godt samarbeid er nødvendig for å kunne gi barnet og familien riktig hjelp. Det er synd at det ikke alltid er mulig å få det til. Det er vanskelig for meg å mene noe om hvem enkelte foreldre ønsker å kontakte, men jeg mener at det er viktigere å understøtte barnevernstjenestens eget ansvar for å samarbeide og gi hjelp til barn og familier.

- Et godt samarbeid er nødvendig for å kunne gi barnet og familien riktig hjelp, skriver Kjersti Toppe.

- Et godt samarbeid er nødvendig for å kunne gi barnet og familien riktig hjelp, skriver Kjersti Toppe.

Eivind Senneset

Hun minner om at partene i en barnevernssak har rett til fri rettshjelp når en sak skal til nemnd og at det offentlige dekker foreldrenes kostnader til advokat i slike saker.

Fikk du med deg dissse sakene:

Rune Fardal tar betalt for å bistå familier i krise. Flere advarer mot det de kaller falsk hjelp

Barnevernsaktivist Rune Fardal har misbrukt grasrotandelen og gitt penger til seg selv

Vil ikke formalisere ordning

Fontene skrev denne uken at Bergen kommune utreder en modell for å gi barn og/eller foreldre råd og veiledning når familien er blitt kontaktet av barnevernet. Arbeidet skal være ferdigstilt innen utløpet av 2021.

Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen og Merethe Løland, leder av Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF) mener ministeren bør vurdere en nasjonal ordning med råd og veiledning fra støtteperson. Fontene spurte ministeren:

Bør det etableres en nasjonal ordning som er regulert og der familier kan være mer trygge på å få kvalifisert hjelp?

– En ordning som skal hjelpe foreldrene overfor barnevernet, kan lett skape konflikt og gjøre samarbeidet mellom barnevern og foreldre vanskeligere. Dette vil igjen gjøre det vanskeligere for barnevernet å komme inn med riktig hjelp til barnet. En formalisert ordning kan i praksis også svekke barnevernstjenestens innsats for å få til et godt samarbeid med foreldrene, skriver Toppe, som understreker at barnevernstjenestens oppgave er å gi hjelp til barn og familier.

– Det er en del av barnevernstjenestens ansvar å få kommunikasjonen mellom barnevernet og foreldrene til å fungere. Samtidig registrerer jeg at noen kommuner vil utrede om en slik ordning kan være nyttig i deres kommune, og det må være opp til den enkelte kommune å vurdere.

– Vi trenger seriøse aktører som kan støtte familier som kommer i kontakt med barnevernet

Ble vurdert av Stortinget

Organisasjon for barnevernsforeldre har hatt som krav å få innført en ordning med støtteperson siden organisasjonen ble opprettet for åtte år siden. Toppe skriver at spørsmålet om støtteperson for foreldre etter omsorgsovertakelse ble vurdert i arbeidet med ny barnevernslov.

– Det ble ikke foreslått en slik ordning, noe Stortinget sluttet seg til. Noe av begrunnelsen var at en ordning med støtteperson kan skape konflikt og forverre samarbeidet mellom foreldre og barnevernstjenesten, og at en slik ordning i praksis ville kunne gå på bekostning av barnevernstjenestens egen oppfølging av foreldrene, skriver hun.

I eposten til Fontene skriver hun at hun er villig til å se på det på nytt:

– Regjeringen har sagt at vi skal utarbeide en kvalitetsreform i barnevernet, og jeg er åpen for å vurdere spørsmålet på nytt i den sammenhengen. En eventuell ordning bør i så fall innrettes slik at den nettopp ikke bidrar til økt konflikt mellom barnevernet og foreldre, men tvert imot legger til rette for bedre samarbeid. Jeg mener uansett det viktigste er å jobbe for at barnevernet samarbeider best mulig med foreldrene, og at behovet for en slik ordning dermed blir minst mulig.

Fontene spurte også ministeren hvorfor Familiekanalen, videobloggen til Rune Fardal, var høringsinstans til ny barnevernslov og om den fortsatt skal være høringsinstans.  

– Vi sender høringsforslag på brede offentlige høringer, og ofte ber instanser om å få stå på høringslisten. Alle instanser som ønsker det kan også sende inn høringssvar, svarer Kjersti Toppe.  

Det er en del av barnevernstjenestens ansvar å få kommunikasjonen mellom barnevernet og foreldrene til å fungere

Kjersti Toppe (Sp)

01.12.2021
11:14
01.12.2021 11:14