JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hilde Onarheim (H) i Bergen bystyre har foreslått at det skal utredes hvordan barn og foreldre kan få tilgang på råd og veiledning når de er blitt kontaktet av barnevernet.

Hilde Onarheim (H) i Bergen bystyre har foreslått at det skal utredes hvordan barn og foreldre kan få tilgang på råd og veiledning når de er blitt kontaktet av barnevernet.

Hans Jørgen Brun

– Vi trenger seriøse aktører som kan støtte familier som kommer i kontakt med barnevernet

Høyre-politiker i Bergen, Hilde Onarheim har bedt om en ordning der foreldre og barn får råd når de kommer i kontakt med barnevernet. Hun foreslår at erfaringskonsulenter kan bidra.
30.11.2021
07:00
30.11.2021 07:50

anne@lomedia.no

Bystyret i Bergen har bedt byrådet utrede en modell som gir barn og/eller foreldre tilgang på råd og veiledning når familien er blitt kontaktet av barnevernet. Arbeidet skal være ferdigstilt innen utløpet av 2021.

Hilde Onarheim (H) i Bergen bystyre, har ivret for å få utredet dette.

– Barnevernstjenesten har både pedagoger og jurister ansatt, mens den som blir kontaktet har ingen å støtte seg på. Når barnevernet tar kontakt med en familie og setter i gang undersøkelse, så må det være slik at familien kan få råd av noen som ikke tilhører eller jobber for barnevernet, mener Onarheim.

Hun viser til Fjeld-utvalgets gjennomgang av ti barnevernssaker i Bergen, der det ble avdekket feil i arbeidsprosessene i ni av de ti sakene.

– Det Fjeld-rapporten har avdekket er bare toppen av et isfjell. Det er virkelig behov for å gjøre flere ting som kan bedre rettssikkerheten, sier hun.

– Foreldre må få ha med seg en tillitsperson i møter med barnevernet hvis de ønsker det

– Ingen skal bli lurt

Hun mener foreldre kan ha behov for at noen går gjennom dokumentene med dem og at de trenger å få prosessene forklart.

– Jeg ser for meg at advokater eller erfaringskonsulenter kan bidra, sier hun.

– Hvis vi får en god modell, kan det legges til rette for at det blir mindre uro, støy og gnisninger. Det kan redusere konfliktnivået, som kan gjøre at ansatte ikke slutter, sier Onarheim.

Professor: – Turnover kan være tegn på fryktkultur

Foreldre kan ha med seg en støtteperson i møter med barnevernet, men dette er ikke noe som betales av det offentlige. Først hvis det fremmes sak for fylkesnemnda om tvangsmessige tiltak, betaler det offentlige advokat.

Rune Fardal tar betalt for å bistå familier i krise. Flere advarer mot det de kaller falsk hjelp

– Kan en modell som dere vil ha utredet legitimere tilfeldige aktører?

– Det er det ingen som vil. Det er klart vi må sikre at vi får seriøse aktører som kan bidra. Vi skal ikke lage et system som gir frislipp på aktører. Ingen skal bli lurt! Det må byrådet jobbe fram, sier Onarheim.

Hun legger til at hun ikke er helt kjent med hvordan aktører driver i dag.

– Vi må være trygg på at foreldre skal få seriøs veiledning, på samme måte som vi er opptatt av at de som jobber i barnevernet har kompetanse.

– Vi trenger seriøse aktører som kan støtte familier som kommer i kontakt med barnevernet, understreker hun.

Barnevernsaktivist Rune Fardal har misbrukt grasrotandelen og gitt penger til seg selv

– Et frislipp

To rådgivere i etat for barn og familie i Bergen arbeider nå med å skissere noen modeller og drøfter dette med medarbeidere i organisasjonen. En jurist er også involvert, opplyser direktør Alette Hilton Knudsen.

Fontene har bedt om intervju og har spurt om hun mener det er behov for en modell som har til hensikt å støtte foreldre og barn som kommer i kontakt med barnevernet.

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie i Bergen.

Alette Hilton Knudsen, direktør i etat for barn og familie i Bergen.

Andrew Buller

Hun har ikke ønsket å stille til intervju og sender skriftlig kommentar til spørsmålet vårt om hvilke problemstillinger utredningen reiser:

«Vi vil påpeke alle forvaltningsorganer sin plikt til å gi tilpasset råd og veiledning. Dette er et prinsipp som gjelder i all offentlig forvaltning, og er lovfestet. En eventuell endring i retning av det som er foreslått vil innebære et betydelig skifte som vil få konsekvenser langt utover saker som gjelder barnevernet. Slike eventuelle endringer bør det i så fall være nasjonale føringer på».

Kommunal oppgave

Barne- og familiedepartementet henviser til Bufdir å svare på Fontenes spørsmål. Divisjonsdirektør Kjetil Ostling skriver på epost at Bufdir ikke er kjent med modellen Bergen kommune vil utrede og at de ikke har godt nok grunnlag til å kommentere konkret på denne.

«Generelt har kommunene og kommunalt barnevern anledning til å utvikle og prøve ut modeller for råd og veiledning når dette er innenfor rammene av lov og forskrift», skriver han.

Kjetil Ostling er divisjonsdirektør for tjenester i Bufdir.

Kjetil Ostling er divisjonsdirektør for tjenester i Bufdir.

Bufdir

Han opplyser at råd og veiledning til barn og familier er en kommunal oppgave.

«Det vil ofte være individuelt om behovet er knyttet til god koordinering for familien mellom kommunenes tjenester, emosjonell støtte eller praktisk støtte gjennom barnevernsforløpet».

Bufdir er kjent med at andre kommuner prøver ut lignende modeller, slik som Kristiansand kommune som har en ordning som heter «Nye mønstre – trygg oppvekst».

«Når kommuner prøver ut nye modeller, evaluerer disse og gjør gode erfaringer, er dette nyttig for Bufdir sine vurderinger av nytten ved å utvide og implementere tiltak mer nasjonalt», skriver Ostling.

Vi skal ikke lage et system som gir frislipp på aktører

Hilde Onarheim (H)

30.11.2021
07:00
30.11.2021 07:50