JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette skjer når enslige mindreårige har registrert seg hos politiet

87 barn har kommet fra Ukraina uten foreldre. Bare tre bor i barnevernets omsorgssenter

– Vi kan ikke tvinge noen til omsorgssenter. Men hvis de insisterer på å bo privat, varsler vi det lokale barnevernet, sier Are Magnus Olsen i politiet.
Mange ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde, der UDI og flere andre aktører prøver å ta unna for de mange ankomstene.

Mange ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde, der UDI og flere andre aktører prøver å ta unna for de mange ankomstene.

Javad Parsa / NTB

anne@lomedia.no

I slutten av mars var det registrert 87 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) fra Ukraina. 34 av dem er under 15 år. De er i målgruppen for Bufetats omsorgssenter, men bare tre bor i omsorgssenter. Det bekrefter Guro Frydenlund, kommunikasjonssjef i Bufetat øst.

– De øvrige mindreårige som er under 15 år bor enten i UDI-mottak med nær slekt eller andre følgepersoner, eller har flyttet privat sammen med slekt, eller til slekt som bor i Norge, sier hun.

Hun understreker at det er frivillig å bo på omsorgssenter.

53 enslige mindreårige er over 15 år. De får tilbud om innkvartering i UDIs mottak for mindreårige.

Mange bor privat

Politiets utlendingsenhet (PU) bekrefter at mange har valgt å bo privat.

– Vi erfarer at mange enslige mindreårige barn fra Ukraina søker om beskyttelse sammen med en følgeperson. Det vil si en annen voksen enn foreldrene, sier Are Magnus Olsen, som leder seksjon for ID-ankomst i Politiets utlendingsenhet (PU).

Are Magnus Olsen leder seksjon for ID-ankomst i Politiets utlendingsenhet (PU).

Are Magnus Olsen leder seksjon for ID-ankomst i Politiets utlendingsenhet (PU).

Anne Myklebust Odland

Noen barn kommer sammen med personer de har reist sammen med til Norge, mens andre har flyttet inn hos voksne i Norge som følger dem til registrering.

– Innkvarteringssted vurderes da i samråd med barnet og representanten, i tillegg til at omsorgssenteret og lokalt barnevern skal holdes orientert, sier Olsen.

Ti utvalgte barn skulle få omsorgshjem. Bare én rakk å prøve det

Asylsøkere fra andre land

Etter at Norge åpnet for innreise fra andre land i november, har tallet på enslige mindreårige økt.

I løpet av januar og februar kom det 44 barn uten foreldre utenom Ukraina. Flest fra Afghanistan.

Are Magnus Olsen sier de vurderer hvor asylsøkerne skal innkvarteres når de registreres.

– Om barnet er over eller under 15 år avgjør om vi kjører det til omsorgssenter eller til UDIs mottak for enslige mindreårige. Men dette er ikke en absolutt aldersgrense. Dersom et barn er under 15 år og kommer med søsken som er eldre, vurderer vi gjerne at begge får bo på omsorgssenter, i samråd med senteret, sier Olsen.

Han sier at dette kan gå begge veier. Tidligere i vinter ble en asylsøker som var to uker unna å fylle 15 år, innkvartert på EMA-mottak med en eldre slektning.

– Da hadde vi dialog med mottaket, som var enig i at det var et egnet sted for begge, sier Olsen.

Politiet opplever også at mindreårige ikke ønsker botilbud i mottak eller omsorgssenter, men vil bo hos slektninger.

– Noen ganger mistenker vi at barnet er utsatt for press fra slektningen om å bo hos dem. Det er et dilemma for oss, for vi kan ikke tvinge noen til omsorgssenter. Men hvis de insisterer på å bo privat, varsler vi det lokale barnevernet, sier Olsen.

Raghad flyktet fra Syria uten foreldre bare 13 år gammel. Nå forteller hun om flukten og de første årene i Norge

Skal ikke bo med yngre barn

Når en enslig mindreårig asylsøker kommer til ankomstmottaket på Råde eller til et politidistrikt, tas det foto og fingeravtrykk, og det kalles inn tolk og representant fra Statsforvalteren. Målet er en registreringssamtale innen 48 timer. Når registreringen er gjort, jobber UDI videre med saken og kan bestille aldersvurdering.

– Saksansvaret er i UDI. Det er de som skal fastsette identiteten endelig gjennom et asylvedtak, sier Olsen.

Når politiet har registrert barnet og satt en tentativ alder, gir de en skriftlig anbefaling på hvor barnet bør bo.

– Hvor viktig er det om barnet bor det ene eller andre stedet i asylfasen?

– Det er ikke alltid det viktigste om asylsøkeren havner det ene eller andre stedet, men vi er opptatt av ikke å sende voksne til omsorgssentre, slik at de blir boende med yngre barn, sier Olsen.

UDI oppgir at det i 2021 var ti flyttinger fra mottak til omsorgssenter og seks flyttinger den andre veien, som følge av feil alder. Overflytting er en sak mellom Bufetat og UDI.

Fagartikkel: Norske menneskerettsbrudd – hva kan vi lære?

Politi, tolk og representant

– Hvor lett eller vanskelig er det for politiet å sette en alder, dersom det ikke er dokumentert?

– Vi har utviklet et faglig grunnlag for hvordan vi kommuniserer med barn, og vi kan gjøre vårt beste skjønn ut fra samtaleteknikker, rutiner og observasjoner, sier Olsen.

– Skulle du ønske det var med en barnefaglig person i de første samtalene?

– Det er i alle fall viktig at de er tilgjengelig for oss. I den første samtalen deltar politiet, tolk og representant, så det er allerede tre nye personer. Det kan godt hende en fjerde person også hadde bidratt – det er en spennende tanke med sosionomer og barnevernsfaglig personell på ankomstsentret. Samtidig ser vi at det er tolken som oppleves som den tryggeste personen, en som barnet får tiltro til på grunn av språket.

– Slik du kjenner barnegruppen: Vil det være utfordringer med å la alle opp til 18 år bo samme sted?

– Det er flere avdelinger på et omsorgssenter, så jeg opplever at de også nå tilpasser det etter ulike aldersgrupper, sier han.

– Hvis det blir politisk flertall for at alle enslige mindreårige asylsøkere under 18 år skal henvises til omsorgssenter, hva betyr det for politiets arbeid?

– Ikke noe annet enn at vi da vil forholde oss til færre aktører, sier Olsen.

Jobber du med personer med utviklingshemming? Slik kan du snakke om krigen

Begrunnet melding

Ansatte i mottak for enslige mindreårige eller omsorgssenter har ikke plikt til å uttale seg om for eksempel alder, men kan gjøre det på eget initiativ. Ingrid Olram, fagleder i avdeling beskyttelse i UDI forklarer at ansatte kan sende en begrunnet melding til UDI med sine vurderinger.

– Hvis de ansatte på omsorgssenteret er uenige i at et barn er i deres målgruppe, sender senteret ofte en henvendelse til UDI om at personen passer bedre i asylmottak for enslige mindreårige, sier hun.

UDI har hjemmel til å gjennomføre aldersundersøkelse når det er tvil om søkeren er over eller under 18 år. I 2021 ble 104 personer aldersundersøkt. Dette året oppga 181 personer at de var enslige mindreårige ved søknad.

– Når det er tvil om søkeren er over eller under 15 år, men anses for å være klart under 18 år, bruker vi i mindre grad aldersundersøkelse. Da bruker vi de andre opplysningene vi har i saken, som søkerens ID-papirer, opplysninger fra andre land og vurderinger fra aktører som PU, Bufetat og representant, forklarer Olram.

Slik registreres enslige mindreårige asylsøkere

Politiets utlendingsenhet (PU) foretar en innledende registrering. Da gjør politiet en vurdering av alder. Det er alltid en representant til stede under registreringen hvis den som søker beskyttelse selv opplyser å være under 18 år og kommer uten foreldre. 

Som hovedregel vil han eller hun som hevder å være under 15 år bli plassert i et omsorgssenter i regi av Bufetat. Dersom PU ved registrering mener søkeren åpenbart er eldre enn 15 år, vil de registrere han eller henne som 15 år, og be UDI om at søkeren bør bo i asylmottak for enslige mindreårige.

Kilde: UDI, avdeling beskyttelse

Asylsøkere fra Ukraina

Totalt har 7817 personer fra Ukraina søkt asyl i Norge innen 1. april.

Barn: 3011

Kvinner: 3964

Menn 842

Kilde: UDI, tall per 1. april 2022

Flere saker

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

Roy Ervin Solstad

LO-splittelsen fortsetter inn i skjebneuka: – Folk er skuffet og forbanna

Slik registreres enslige mindreårige asylsøkere

Politiets utlendingsenhet (PU) foretar en innledende registrering. Da gjør politiet en vurdering av alder. Det er alltid en representant til stede under registreringen hvis den som søker beskyttelse selv opplyser å være under 18 år og kommer uten foreldre. 

Som hovedregel vil han eller hun som hevder å være under 15 år bli plassert i et omsorgssenter i regi av Bufetat. Dersom PU ved registrering mener søkeren åpenbart er eldre enn 15 år, vil de registrere han eller henne som 15 år, og be UDI om at søkeren bør bo i asylmottak for enslige mindreårige.

Kilde: UDI, avdeling beskyttelse

Asylsøkere fra Ukraina

Totalt har 7817 personer fra Ukraina søkt asyl i Norge innen 1. april.

Barn: 3011

Kvinner: 3964

Menn 842

Kilde: UDI, tall per 1. april 2022