JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Setter barnevernet under lupen

Audun Lysbakken vil bruke 11.5 millioner på å evaluere barnevernet. Barnevernsjefen i Stavanger etterlyser søkelys på fosterhjem og hjembaserte tjenester.
04.05.2010
14:35
16.12.2013 13:13

mia.paulsen@lomedia.no

Barne-, likestilings- og inkluderingsministeren lyser ut fem store forskningsprosjekt til en samlet verdi av 11.5 millioner kroner for å få undersøkt en rekke sider ved dagens barnevern:

– Samhandlingen mellom det kommunale og statlige barnevernet, samt mellom barnevern og fylkesnemnd, psykisk helsevern og andre instanser

– Institusjonstilbudet og anbudspraksisen

– Om det er god nok faglig og økonomisk styring

– Fordeling av økonomi og ansvar mellom statlig og kommunalt barnevern

– Sammenstilling og analyse

Dialog

Audun Lysbakken sier at han også vil sette i gang dialogmøter med de som er opptatt av barnevernfeltet. Samtidig vil han invitere til et barnevernforum for barnevernsbarn, ansatte, fosterforeldre og andre som har en rolle i barnevernet.

Større etterspørsel

Lysbakken sier at barnevernet har hatt en positiv utvikling og har fått økt tillit. Men dette har ført til større etterspørsel etter barnevernets tjenester slik at tjenesten i dag sliter med å overholde fristene. Statsråden mener det er behov for å holde tilbake noe på utgifter til det statlige barnevernet og øke ressursene i det kommunale barnevernet.

Glad for dialog

Barnevernsjefen i Stavanger, Gunnar Toresen, er leder for den nyetablerte Norsk organisasjon for barnevernledere (NOBO). Han er glad for at Audun Lysbakken så tydelig signaliserer et ønske om dialog. Samtidig savner han to temaer i evalueringen: Fosterhjem og hjembaserte tjenester.

Fosterhjemsordningen

-- Bufetat sin policy er at flest mulig barnevernsbarn skal i fosterhjem, men de klarer ikke å rekruttere nok. Dermed blir det økt kødannelse. I tillegg yter staten større godtgjørelser til sine fosterhjem enn kommunene. Lysbakken har sagt at her må kommunene ta etter Bufetat, noe som ikke er uproblematisk. Det er dessuten mange som mener at kommunene kunne ta denne jobben selv. Vi trenger en gjennomgang av fosterhjemsordningen, sier Toresen.

Behov for gjennomgang

Toresen mener også at det er behov for å gjennomgå hvem som har ansvar for hva når det gjelder hjembaserte tjenester.-Det er et paradoks når staten ved Bufetat bruker enorme summer på å bygge opp hjembaserte tjenester som i utgangspunktet kommunene har ansvaret for, og som kommunene så kjøper av staten, sier Gunnar Toresen.

Barnevernsjefen presiserer at dette ikke gjelder MST, som han mener ikke skal være en kommunal tjeneste.

Treffer bredt og godt

FOs nestleder Kjetil A Ostling mener det er på tide med en evaluering av reformen som ble satt i verk i 2004. Han sier at skissen fra departementet ser ut til å treffe bredt og godt i forhold til temaer som har vært oppe når det gjelder barnevernet.

-- Barnevernets kvalitet er vanskelig å måle, men man må undersøke hvordan reformen har virket i ytterste ledd, for brukerne.

Bekymret for institusjonene

Ostling påpeker at evalueringen ikke må bety en hvilepute slik at man venter med korrigeringer til 2012, når evalueringen skal være ferdig. Han er dessuten bekymret for institusjonstilbudet.

-- Det er ikke faglig belegg for å bygge ned nivået på institusjonstilbudet. Det bør heller gjøres mer differensiert. Og vi må fortsatt jobbe med å utvikle kunnskap om hva som virker i institusjonsarbeid med barn og unge som ikke er plassert etter atferdsparagrafer, noe som gjelder den største gruppen barn, sier han.

Må ses i sammenheng

Lysbakken sier at han vil holde tilbake på den ressursmessige veksten i det statlige barnevernet og øke ressursene til det kommunale barnevernet. Men Ostling er ikke enig med den premissen. Han mener det ikke kan reduseres på ressurser all den tid antallet barn som får hjelp er doblet på ti år.

-- Det er ikke blitt flere institusjonsplasser i løpet av 2000-tallet. Man må ikke sette opp mot hverandre økonomien til det statlige og det kommunale barnevernet. Både kommunalt og statlig barnevern møter store forventninger til hva de skal gjennomføre. Det må følges opp med nok ressurser, mener Ostling.

-- De to må ses som en helhet. Når ressursene øker i det kommunale barnevernet, vil man fange opp flere behov, og trenge flere statlige tjenester, sier han.

Følger opp kommunene

Statsråd Lysbakken lover å følge opp om pengene som ble bevilget på statsbudsjettet for 2010 faktisk går til 400 flere stillinger i det kommunale barnevernet, slik forutsetningen var. Men han vil vente med å si hvordan oppfølgingen skjer. Kjetil A Ostling sier at kommunene må svinge seg rundt raskt hvis de ikke vil utsettes for inngripende tiltak i forhold til økonomien i det kommunale barnevernet.

-- Men mye tyder på at det er behov for øremerking, sier han.

04.05.2010
14:35
16.12.2013 13:13