- Gode ansatser

FO-leder Randi Reese er fornøyd med regjeringens tiltak for å holde arbeidsledigheten nede, men minner om at det i tida framover vil være behov for en betydelig styrking av kommunal sektor.
26.01.2009
15:29
16.12.2013 08:31

solfrid.rod@lomedia.no

– Å forhindre økende ledighet er et godt tiltak uansett hvor man jobber. Men det er klart at FO, som har de fleste medlemmene i kommunal sektor, ser at dette ikke er nok, sier Reese.

Hun er likevel godt fornøyd med regjeringens håndtering av den økonomiske krisen.

– Jeg ser statsbudsjettets styrking av kommuneøkonomien som trinn en og de tiltakene som ble lagt fram i dag som trinn to. Samtidig lover regjeringen at det vil komme nye tiltak framover. I det perspektivet mener jeg at krisepakken er et godt bidrag.

Kvalifiseringsprogrammet trenger, i følge Reese, økt bemanning. Samtidig må regjeringen passe på at lavkonjunkturtiltak ikke gjør situasjonen enda vanskeligere for dem som også i gode tider hadde problemer med å komme inn i arbeidslivet, understreker hun.

Fra noen steder i landet meldes det om økt pågang på Nav-kontor og sosialtjeneste. Økningen er, i følge Reese, ikke så stor foreløpig, men vil merkes for fullt utover våren. Da må også kapasiteten være på plass. For eksempel forventer FO et økende behov for gjeldsrådgivning.

– Gjeldsrådgivning er en kommunal tjeneste som er for lite utviklet. Den bør styrkes opp betydelig, mener Reese.

26.01.2009
15:29
16.12.2013 08:31