JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barnefengsel ikke løsningen

FO-leder Randi Reese advarer mot en kriminalpolitikk som plasserer barn i fengsel. Disse barna må være barnevernets ansvar, mener hun.
26.09.2008
14:31
16.12.2013 06:54

- Barn har ingenting i kriminalomsorgen å gjøre. Lovbrytere mellom 15 og 18 år er først og fremst barn, og det er barnevernet som har den kompetansen som trengs for å håndtere disse barna. Når justisminister Storberget lanserer et pilotprosjekt for unge straffedømte, og plasserer dette prosjektet innenfor kriminalomsorgen, trår han feil, sier Randi Reese. I Stortingsmeldingen "Straff som virker" som ble lagt fram i dag foreslås det å etablere et pilotprosjekt med et eget fengsel for barn.

- Det er selvfølgelig både uholdbart og kritikkverdig at vi i dag finner unge mellom 15 og 18 år som plasseres i fengsel sammen med voksne kriminelle, men løsningen er ikke eget barnefengsel, mener forbundslederen som isteden vil utvikle egnede tiltak innenfor barnevernet.

Positivt med samfunssstraff

- At meldingen har så sterkt fokus på samfunnsstraff som et alternativ til soning er positivt. Samfunnsstraff er et godt alternativ for mange, og erfaringene har vist at veien tilbake til et liv utenfor kriminalitet er kortere med denne typen straff, fortsetter Reese. - I denne sammenhengen synes vi det er svært positivt at meldingen slår fast at den kompetansen det sosialfaglige personellet i friomsorgen har, er godt tilpasset framtidens kriminalomsorg.

Trenger sosialfaglig arbeid

- Vi i FO er opptatt av det som på fagspråket kalles tilbakeførings- eller løslatelsesgaranti. Dersom det ikke legges til rette for jobb, bopel og eventuell rusbehandling for folk som løslates fra soning, er sjansene for tilbakefall til kriminalitet store. Her er det sosialfaglige arbeidet en nøkkel. Derfor skulle vi gjerne sett at Stortingsmeldingen tok til orde for å styrke den sosialfaglige kompetansen også innenfor murene, sier Reese.

- Både miljøterapeutisk arbeid og sosialrådgivning i fengslene må styrkes. Meldingen tar til orde for å styrke båndene til de kommunale tjenestene, deriblant sosialtjenesten, gjennom etableringen av et "servicetorg" i fengslene. Dette i seg selv er et utmerket tiltak, men vil neppe fungere etter hensikten om det ikke samtidig er ansatte med sosialfaglig utdanning ansatt i fengslene som kan legge arbeidet til rette. På dette området hadde vi håpet på en klar holdningsendring, men denne er i liten grad til stede i Stortingsmeldingen, avslutter forbundsleder Reese.

26.09.2008
14:31
16.12.2013 06:54