JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha forsterkede overgangsboliger

Straffedømte under 18 år passer verken i fengsel eller barnevern, mener justisminister Knut Storberget. Som en mellomløsning foreslår han forsterkede overgangsboliger.
05.05.2008
14:00
16.12.2013 05:05

Barneverent har ikke tilstrekkelig kontrollmekanismer til å ta seg av straffedømte barn og unge, mener regjeringen. Overgangsboligene skal ha derimot ha bemanning og vakthold tilsvarende et fengsel. Frihetsberøvelsen skal være like sterk. Men Storberget avviser at regjeringen i realiteten oppretter egne ungdomsfengsler.

– Jeg ønsker ikke å etablere ungdomsfengsel. Kåre Bødal viste allerede på 1970- og 80-tallet at dette ikke er veien å gå. Vi ønsker å finne et alternativ til fengsel for disse. Ingen barn skal lenger sitte i tradisjonelle norske fengsler, fastslo Storberget da han i dag snakket til fagfolk, forskere, politikere og presse til et åpent seminar om kriminalomsorg.

41 barn i fengsel

I fjor var rundt 41 under 18 år innom norske fengsel. Det er til en hver tid mellom 5-10 ungdommer i norske fengsel.

– Det er en håndterlig størrelse som vi rød-grønne politikere med et politisk flertall må gjøre noe med, mener Storberget.

Regjeringen har satt ned et eget utvalg som jobber med straffedømte under 18 år. Samtidig legges nå siste hånd på den varslede stortingsmeldingen om kriminalomsorg.

Vil endre straffeloven

Geir Bjørkli, leder av Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund (NFF) er enig i at ungdom under 18 år i utgangspunktet ikke skal sone i ordinære fengsel, men er motstander av egne overgangsboliger for barn og unge under 18 år. Dagens overgangsboliger er i realiteten fengsel, mener Bjørkli. Han minner om at det er fengselsbetjenter som jobber i slike boliger.

Hvis overgangsboliger skal ble et reelt alternativ til fengsel, må straffeloven endres og bemanningen styrkes, mener Bjørkli.

– Hvis politikerne bestemmer seg for at denne gruppen ikke skal i fengsel, må dette straffealternativet ut av straffeloven. Spørsmålet er jo om politikerne tør dette, sier han.

05.05.2008
14:00
16.12.2013 05:05