Nav-klient slipper å sone for drapstrussel

Klienten ved Nav Porsgrunn går fri etter å ha truet med å skyte saksbehandleren sin og bombe boligen hennes.
23.10.2013
14:31
13.12.2013 20:51

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Episoden inntraff på Nav Porsgrunn 25. november 2011, da saksbehandleren ba den 41 år gamle mannen om å legge fram dokumentasjon før han kunne søke statlig bostøtte, skriver varden.no.

Han ble da så opprørt at han truet saksbehandleren med å drepe henne og bombe hjemmet hennes.

Tregt politi

Saken gikk nylig i Nedre Telemark tingrett, som utmålte en dom på 18 dagers betinget fengsel.

Dermed slipper mannen å sone.

Dommen ble gjort betinget fordi politiet hadde brukt for lang tid på å forberede saken. Dermed ville det vært brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen om enhvers rett til å få sin sak behandlet innen rimelig tid, mente retten.

23.10.2013
14:31
13.12.2013 20:51