Vil se resultater i lønningsposen

– Vi vet nok om årsakene til ulikelønn mellom menn og kvinner. Derfor håper jeg regjeringens utvalg er handlingsorientert, sier FO-leder Randi Reese.
12.11.2007
10:37
16.12.2013 02:58

Hun er en smule oppgitt over at arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen ønsker å utrede likestilling av skift og turnus. Utvalget skal kartlegge og gi en beskrivelse av omfanget og praktiseringen av turnusarbeid i ulike næringer, og hvilke arbeidsordninger som brukes. Utvalget skal også kartlegge sammenhengen mellom deltid og uønsket deltid. Arbeidstakerorganisasjonene inviteres til å delta i en referansegruppe til utvalget.

LO-sekretær Trine Lise Sundnes sier i en kommentar at LO er glade for at det endelig skjer noe i saken, og ser fram til å bidra i arbeidet.

FO-lederen er mer utålmodig.

– Men hvis utvalgets arbeid fører til resultater ønsker jeg det velkommen, sier Reese.

12.11.2007
10:37
16.12.2013 02:58