- Dialogen var positiv

Karita Bekkemellem har angrepet FO i media de siste ukene, senest i dagens Dagsavisen. I møte med statsråden i dag, var det derimot en god dialog, forteller forbundsleder Randi Reese.
11.04.2007
13:13
16.12.2013 00:42

- Statsråden hadde innkalt FO til møte om barnevernet. Jeg tror vi begge opplevde det som et nyttig møte, selv om jeg ikke skal uttale meg på vegne av statsråden, sier Reese.

Hardt ut mot FO

Før påske møtte en krigersk barne- og likestillingsminister FOs forbundsleder Randi Reese til debatt i Dagsnytt Atten. Karita Bekkemellem gikk til angrep på FOs utspill i media om institusjonsplasser og fosterhjem. Hun mente FO kun var opptatt av medlemmenes arbeidsplasser, og mente Reese burde vite bedre enn å angripe regjeringens for manglende innsats for barnevernet.

I Dagsavisen påstår Bekkemellem at FOs utspill kan føre til en svekkelse av rekrutteringskampanjen for flere fosterhjem.

Gikk gjennom tilstanden

Randi Reese ønsker ikke å gå konkret inn på innholdet i dialogmøtet eller om mediedebatten ble diskutert.

- Det var greit å snakke oss gjennom tilstanden i det kommunale og statlige barnevernet, utfordringene tjenestene står overfor, hva vi opplever som svikt og hvilke ønsker vi har for utvikling av tjenestene, sier Reese.

LO deltok

På møtet deltok LO-sekretær Rita Lekang sammen med Reese. Hun ser det som naturlig å invitere med LO, på bakgrunn av LOs engasjement for barnevernet.

Får faste møter

FO har hatt jevnlig møter med politisk ledelse i Barne- og likestillingsdepartementet, men får nå regulære møter med den øverste politiske ledelsen i departementet. Randi Reese vil møte statssekretær Øye til faste møte

11.04.2007
13:13
16.12.2013 00:42