Forsvarsmur for velferdsstaten

- FOs samfunnskritiske røst er viktig for LO, sa Bente Halvorsen, hovedkasserer i LO til FO-kongressen.
22.11.2006
16:20
15.12.2013 23:50

Halvorsen holdt hilsningstalen fra LO. Hun understreket hvor viktig FO er som en sterk forsvarer av velferdsstaten. FO er viktig for LO som premissleverandør for sosialpolitikken, sa hun.

Bente Halvorsen oppfordret kongressen til å være en klar røst mot grådighetskulturen som igjen har vært oppe i media.

- FO må være en klar røst mot de som utfordrer grunnlaget for vår velferdsmodell med sosial utjevning og lik tilgang til tjenester, sa Halvorsen.

- FO er en kritisk stemme som påpeker rettighetene til personer på samfunnets skyggeside. Samtidig er det FO-medlemmene som praktiserer solidaritet hver eneste dag i sitt arbeid, sa hun.

LO støtter minstenorm

- FO har vært aktive under statsbudsjettbehandlingen i høst. Dere har LOs støtte i kravet om en nasjonal minstenorm i sosialstøtten, sa Halvorsen.

Har LO-medlemmene fått noe igjen for sine stemmer på de rødgrønne, spurte Halvorsen.

- FO og fagbevegelsen har rett til å være utålmodig. Regjeringen ble løftet fram av LO-medlemmene. Vi har fått økt innflytelse og endret kurs. Regjeringen har budsjettert med 20 milliarder mer på velferdsformål og gitt 14 milliarder til kommunene.

22.11.2006
16:20
15.12.2013 23:50