Nei til tvangsutsending

Et enstemmig landsstyre i FO ber om at afghanerne som sultestreiker får sine saker vurdert på nytt, og at de ikke tvangssendes ut av landet.
15.06.2006
16:16
15.12.2013 23:09

Det var på landsstyremøtet i dag at vedtaket ble fattet. Her er uttalelsen i sin helhet:– Det må snarlig tas initiativ til at sakene til de afghanske asylsøkerne blir tatt opp til ny vurdering og at tvangsutsending ikke settes i verk. Det gjelder de som har fått avslag på sine søknader om opphold i Norge og som regjeringen nå vil sende hjem.Vi ber om dette fordi flere med god kjennskap til Afghanistan nå mener at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan forverres. Også UNHCR (FNs høykommisær for flyktninger, red. anm.) advarer mot å sende folk til Kabul som ikke har et eller annet nettverk eller sted å bo der. Flere av de som har fått avslag hører også til i andre deler av landet. Mange av asylsøkerne frykter åpenbart så alvorlige følger av en tilbakesending at de går til det drastiske skritt å innlede en sultestreik med liv som innsats.Det er uverdig at saken blir satt slik på spissen, når utviklingen i Afghanistan nå gjør det berettiget å vurdere situasjonen på nytt.

15.06.2006
16:16
15.12.2013 23:09