JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Flere arbeidsområder for BSV

– Vi er glade for at myndighetene ser at det er bruk for våre yrkesgrupper på stadig flere områder. Men de må ikke glemme behovene på kjerneområdene våre, sier FO-leder Randi Reese.
15.12.2005
13:05
15.12.2013 22:32

I årene som kommer vil det hvert år komme 5000-6000 flere helse- og sosialarbeidere med universitets- og høgskoleutdanning på arbeidsmarkedet enn tilfellet var tidlig på 90-tallet.Tallene er hentet fra Rapport nr. 2, Rekruttering for betre kvalitet, Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003-2006, utgitt av Helse- og sosialdirektoratet. Rapporten forteller at veksten i årsverk i hele helse- og sosialtjenesten har vært på 2,7 prosent i perioden 2002 til 2004. Sterkest vekst har det vært for høgskoleutdannet personell, med en vekst på 6,9 prosent.

Inn i helsetjenesten?

Det er rikelig tilgang på sosionomer, vernepleiere og flere grupper, skriver rapporten. Samtidig mangler det hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, og ifølge rapporten kan høgskolegruppene avhjelpe situasjonen på hjelpepleieområdet.– Dette kan bety at sosialfagene kommer sterkere inn i helsetjenesten, og det er et behov vi har påpekt lenge. Vi kan ikke erstatte hjelpepleiere, men vi kan avlaste de reine helsefagene, sier Reese.Hun påpeker at pasientene innenfor pleie- og omsorgssektoren ikke bare trenger pleie, men også støtte i dagliglivet. Det kan dreie seg om støtte til å ha kontakt med familie, meningsfulle aktiviteter og hjelp når det gjelder bolig og økonomi.– Vi kan bidra blant annet ved å sikre pasientene medvirkning. Jeg tenker på de generelle utfordringene når det gjelder psykiatri, eldreomsorg, omsorg for psykisk utviklingshemmede og rusomsorg. Livskvalitet er mer enn pleie, sier Reese.

Mykes opp med vernepleiere

Rapporten slår fast at vernepleiere tar ansvar for hele feltet innenfor omsorgen av psykisk utviklingshemmede og flere andre grupper, og at det ikke er aktuelt å skape en ”vernepleiens hjelpepleier”. Omsorgstjenesten kan mykes opp ved bruk av vernepleiere, skriver rapporten. Også barnevernpedagoger og sosionomer kan gjøre god nytte for seg i omsorgen for demente, funksjonshemma og andre grupper. Disse yrkesgruppene kan ha mye positivt å bidra med i eldreomsorgen, heter det. – Direktoratet har sett vår kompetanse og de ser vår betydning i det tverrfaglige arbeidet rundt disse gruppene. I arbeidet med demente har vernepleiere spesielle forutsetninger for å bidra, sier Reese.

Tilsyn viser lovbruddIfølge rapporten kan det bli overproduksjon av barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere innenfor de tradisjonelle arbeidsfeltene til disse gruppene. Dette mener Reese er feil. Hun viser til at cirka halvparten av landets kommuner får kritikk fra Helsetilsynet for bruk av ulovlig tvang og makt overfor utviklingshemmede.– Helsetilsynet sier at kommunene i utstrakt grad søker dispensasjon fra kravet om kvalifisert personale. Vi mener det er nødvendig med flere vernepleiere innenfor dette feltet for å få slutt på ulovlighetene, sier Reese.Hun viser også til fylkesmennenes tilsyn med det kommunale barnevernet, hvor det ble avdekket lovbrudd i 37 kommuner. – Antallet barn som mottar hjelp fra barnevernet er dobla siden 1990. Bemanningen er ikke økt tilsvarende, sier Reese.I tilsynet med rusomsorgen ble det funnet lovbrudd i de fleste kommunene som hadde tilsyn. Her mener Reese at sosialtjenesten må rustes opp i forhold til disse brukerne.– Å si at vi ikke trengs i forhold til kjerneområdene våre, blir feil. Her savner jeg saklig dokumentasjon i rapporten, sier Reese, som likevel gleder seg over at FOs yrkesgrupper trolig vil få et større spekter av arbeidsplasser i årene som kommer.

15.12.2005
13:05
15.12.2013 22:32