Ikke-menneskenes byrom

Narkomane kan være så mye de vil i byen, bare de ikke gjør noe kriminelt. En gedigen selvmotsigelse, ifølge forsker Ida Nafstad.
11.02.2013
15:43
14.12.2013 13:03

– Rusbrukerne er avhengig av å kjøpe, oppbevare og bruke narkotika, men det er forbudt. Konsekvensen er at rusbrukere aldri kan oppholde seg lovlig i offentlige rom, sier forsker Ida Nafstad til Universitas.

Nafstad forsvarte før helgen sin doktorgradsavhandling om rusavhengiges bruk av byrommet. Livsstilen deres gjør dem avhengige av offentlige rom, samtidig som den utestenger dem fra å oppholde seg der.

Anstendige selvbilder

I fire år har Nafstad fulgt fire menn og to kvinner i førtiårene, alle rusavhengige. Forskingsarbeidet undersøker hvordan byens maktstrukturer setter rammer rundt livene deres.

De følger retningslinjer som ut fra deres egen selvoppfatning viser dem som anstendige mennesker, selv når de møter motstand, skriver Nafstad.

Avhandlingen tar for seg fysiske begrensninger, som bortvisning fra kafeer og kjøpesentre. Men Nafstad beskriver også hvordan selve byrommets utforming signaliserer at bestemte grupper mennesker er uønsket.

disputerte 7. februar for doktorgraden i kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

leverte avhandlingen «Et anstendig menneske. Møter mellom rusbrukere og det offentlige rom i Oslo»

11.02.2013
15:43
14.12.2013 13:03

leverte avhandlingen «Et anstendig menneske. Møter mellom rusbrukere og det offentlige rom i Oslo»