JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alle liker langturnus

Ansatte og brukere er storfornøyde med brukerrettet turnus i Bergen. 97 prosent av de ansatte i de mest komprimerte turnusene avviser at langturnusen virker negativt på helsa.
15.01.2013
11:16
16.12.2013 21:28

vibeke.liane@lomedia.no

Nesten alle ansatte som jobber i brukerrettet turnus oppgir at det er bedre enn tradisjonell turnus. Svært få kan tenke seg å gå tilbake til tradisjonell turnus. Det viser en evaluering forskningsstiftelsen Fafo har gjennomført av forsøkene med brukerrettet turnus i fem boliger for utviklingshemmede og psykisk syke i Bergen.

Bra for helsa og privatlivet

Flere ansatte har fått heltidsstillinger. Ansatte har mer frihet, tar større ansvar og jobber mer effektivt. Til tross for lengre vakter er det svært få som sier at de ofte blir slitne.

Turnusordningen passer også for ansatte med familiære forpliktelser, ifølge evalueringen.

Sykefraværet er redusert ved flere av tjenestene. 97 prosent av de ansatte i de mest komprimerte turnusene avviser at langturnusen virker negativt på helsa.

Tjenestestedene rapporterer at de har fått bedre omdømme og at det er lettere å rekruttere kompetent personell. Færre ansatte slutter, turnusen trekkes oftest fram som årsaken til at færre skifter arbeidsted.

Brukervennlig

Samtlige pårørende mener tjenestene er lagt opp på en bedre måte enn tidligere erfaringer. Brukerne får færre ansatte å forholde seg til, de har blitt roligere og mange har bedre funksjonsevne. Det er også lettere for de ansatte å legge opp dagen etter brukerens behov samtidig som brukermedvirkningen øker.

Resultatene overrasker ikke Carjet Demir, hovedtillitsvalgt for FO i Bergen kommune. – Det har vært en veldig oppmerksomhet rundt forsøkene. Det kan ha gjort at ordningene har blitt så gode. Alternativet er tradisjonelle turnuser hvor de ansatte har kortere vakter og er oftere i på jobb. Det gir mindre privatliv, sier Demir.

Ønsker å utvide

Bergen kommune er den første kommunen som prøver ut ulike langturnusordninger i stor skala. Forskerne mener det er viktig å spre kunnskapen til andre kommuner. Byråd for helse og omsorg Hilde Onarheim forteller i en pressemelding at de er i ferd med å nå målene om bedre kvalitet til bruker, en mer effektiv tjeneste og et godt arbeidsmiljø. – Det neste målet er å komme i positiv dialog med Sykepleierforbundet og arbeidsministeren, slik at vi kan åpne for mer bruk av slike turnuser, sier Onarheim.

Flere alternativer

Demir advarer mot å trekke for bastante konklusjoner av forsøket. – Langturnuser er det eneste motstykket som er prøvd ut, jeg tror ikke de ansatte lyver når de er så positive, sier Demir.

Hun advarer mot å innføre langturnus som en norm.

Demir understreker at hovedtyngden av langturnus er prøvd ut på brukere som ikke er i stand til å ha dagaktiviteter utenfor boligen. Hun mener andre turnuser kunne vært mer interessante i en ideell verden. – Mange brukere er på dagaktivitet og skole. For dem ville det ideelle vært at terapeutene er på jobb om ettermiddagen og i helgene. Men de færreste ønsker å ha hovedtyngden av arbeidet sitt på de tidene. Ut fra arbeidstakerperspektivet vil det være vanskelig å gjennomføre, sier Demir.

Turnus med lengre sammenhengende vakter er mer innrettet etter brukers behov og kalles derfor brukerrettet turnus.

Fem bofellesskap i Bergen har de siste årene forøkt ut turnus med komprimert arbeidstid med arbeidsøkter på 13 timer eller mer.

Alle har langvakter i helgene, og noen har det også i ukedagene. Ingen jobber mer enn hver fjerde helg.

15.01.2013
11:16
16.12.2013 21:28

Turnus med lengre sammenhengende vakter er mer innrettet etter brukers behov og kalles derfor brukerrettet turnus.

Fem bofellesskap i Bergen har de siste årene forøkt ut turnus med komprimert arbeidstid med arbeidsøkter på 13 timer eller mer.

Alle har langvakter i helgene, og noen har det også i ukedagene. Ingen jobber mer enn hver fjerde helg.