Undertrykkelse skaper vold

Thore Langfeldt Erotikk og fundamentalisme – Fra Mesopotamia til Kvinnefronten (Universitetsforlaget 2005, 153 s.)
31.03.2005
14:03
15.12.2013 21:00

Thore Langfeldt er en modig mann, psykolog og sexolog. Denne boken var det kanskje forutsigbart at han skulle komme til å skrive etter lang erfaring med både seksuelt undertrykte pasienter og overgripere. Ofte de samme personene.

I forordet skriver han at han ved avslutningen av sin forrige bok i 1993, Sexologi, undret seg over at seksualiteten ikke hadde forandret seg. – Hva var det som holdt den fast på sitt gamle spor? Han forsøker å gi svar, men også nye spørsmål, i denne boken.

For det er dette som er Thore Langfeldts prosjekt: Seksuell frigjøring for å hindre ulykke, vold og overgrep. Samfunnet undertrykker fortsatt seksualiteten, i alle fall den som ikke står i forplantningens tjeneste. Dersom f. eks. homofile ikke våger å erkjenne sin egen legning, men er med på å undertrykke den sammen med resten av kulturen vår, vil det gå galt, og det gjør det ofte. Han beskriver den europeiske og angloamerikanske seksualforståelse som at i driftene sitter ondskapen og volden. Slik blir det en motsatt effekt. Undertrykkelsen som skulle virke mot de ”onde” avvik virker mot sin hensikt. Avvikene blir større og farligere. Overgrep og vold synes å følge mer og mer i undertrykkelsens fotspor.

Langfeldt mener at den norske kirken fortsatt er med på å undertrykke seksualiteten utenfor ekteskapet, og avvikere som homofile og lesbiske. Det er også alle andre religioner og ismer, som i sitt vesen er fundamentalistiske. De siste to tusen år mener han at religion og politikk har regulert menneskenes liv på en måte som har gjort oss mindre medmenneskelige.

På vegne av sine klienter er Thore Langfeldt villig til å gå så langt at han stiller spørsmål ved om religionene og ismene egentlig er til hinder for en bedre verden? – Trenger vi et nytt forståelsessystem? spør han til slutt. Boken er både historiebeskrivning og et sterkt debattinnlegg.

EMMa

31.03.2005
14:03
15.12.2013 21:00