Studenter med tannpine

FO-studentene reiste flere sosialpolitiske saker under debatten om prinsipprogrammet. De krever at FO skal jobbe for at tannhelsetjenester dekkes av folketrygden på linje med den øvrige helsetjeneste. Dessuten vil de ha rett til yrkesskadeerstatning dersom de skades i praksisperiodene.
25.11.2006
18:19
15.12.2013 23:52

Studentene i FO har en delegasjon på 12 medlemmer fra de tre utdanningene. Anne Britt R. Sæther var på talerstolen og talte varmt og anskueliggjørende om behovet for at tannhelsetjenester dekkes av trygdesystemet på linje med øvrige helsetjenester. – Både våre brukergrupper, andre folk med dårlig råd og studenter, som har 80 000 kroner i året å leve av, prioriterer gjerne mat fram for tannbehandling. Sæther fortalte hvilke fysiske og psykiske følger dårlig tannhelse medfører, og dekning av tannbehandling er stadig en vanskelig sak i trygdeetatens organer. Det er likevel mange som får dekket dette på grunn av skade og sykdom.

Valg mellom tenner og utdanning

-- Dårlige tenner er en gru for dem som har det og livskvaliteten blir kraftig forringet mente studentdelegaten og viste lysbilder av grufulle tenner. Selv om studentene ønsket at det var brukernes tannhelse de ville ha i fokus var det ikke fritt for at de også var opptatt av egne tenner. Temaet ble tatt videre av student Ida Skjerve som bet fra seg og viste at retorikken blant studentene er på plass. – Jeg er student og har ikke råd til å gå til tannlegen. Det er slik at man må velge mellom tannbehandling og studier. Dette burde ikke være et valg. Stortinget ønsker seg jo at flere skal ta høyere utdanning, men noen velger kanskje å bruke pengene på tannhelsen sin.Dette fikk Marius Sveinung fra Vestfold til å komme med følgende replikk: --Kanskje FO-studentene burde jobbe for å få tannlegestudentene inn i FO?

Full forvirring om yrkesskader

Et innsendt forslag fra FO-studentene om at FO må arbeide for at studenter i praksis har rett til kompensasjon dersom de utsettes for yrkesskader ble avvist av FO. Tore Mauno ville gjerne vite hvorfor. Nestleder i FO, Ingri-Hanne Brænne svarte at LO har avklart dette ved å vise til at studenter i praksis er å anse som arbeidstagere og har rett til forsikring og erstatning. Kommunenes Sentralforbund, KS har imidlertid sagt seg uvillig til å gå med på det.

Student Hans Johan Karlsen hadde selv ringt til LO for å få vite hva de nå skulle gjøre med saken og fått beskjed om at man først måtte ha en yrkesskadesak og så prøve den for rettsapparatet før det ble noe konkret svar på dette. Kenneth Larsen fra hordalandsavdelingen fikk jublende applaus da han støttet studentenes forslag som derved vil bli vurdert likevel.Avstemming om forslagene til prinsipprogrammet vil bli gjennomført søndag.

25.11.2006
18:19
15.12.2013 23:52