Lønn er og blir forhandlinger mellom partene, sier Mimmi Kvisvik.

Lønn er og blir forhandlinger mellom partene, sier Mimmi Kvisvik.

Hanna Skotheim

Statsbudsjettet 2021

Folk flest får en lønns-smell neste år, ifølge regjeringen. – Ikke akseptabelt, svarer FO-lederen

– De anslagene er det fagfolk som har fastsatt. Vi overlater lønnsforhandlingene til partene i arbeidslivet, understreker finansminister Jan Tore Sanner
07.10.2020
15:14
07.10.2020 15:24

frode@lomedia.no

aslak@lomedia.no

simen@lomedia.no

Neste år vil prisene øke mer enn lønna, anslår regjeringa i sitt forslag til statsbudsjett. Det vil i så fall medføre en betydelig nedgang i reallønna for folk flest. Regjeringas anslag er en negativ reallønnsvekst på 1,3 prosent i 2021.

Da vil lønningene synke med 1,3 prosent i snitt.

For en som tjener 500.000 kroner blir det en reell nedgang i lønna på 6.500 kroner.

Godtar ikke nedgang

Regjeringas spådom får leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen til å reagere:

– Det er ikke akseptabelt. Det er et veldig dristig og pessimistisk anslag, sier Kvisvik.

Hun understreker at det er partene i arbeidslivet som skal bli enige om hva lønnsveksten blir.

– Lønn er og blir forhandlinger mellom partene. Det som er grunnlaget for lønnsdannelsen, er ramma frontfaget setter.

Også Fagforbundets leder Mette Nord er kritisk:

– Det er sterkt provoserende at regjeringa legger opp til at vanlige arbeidsfolk skal få lønnsnedgang neste år, mens de aller rikeste skal få enda mer gjennom kutt i formuesskatt, sier Nord til Fagbladet.

Spørsmål og svar: Hva er statsbudsjettet og hvordan fungerer det?

Høy prisvekst

Regjeringen anslår at prisene i 2021 vil øke med 3,5 prosent og at lønna vil øke nominelt med lønnsvekst på 2,2 prosent.

LO-lederen kritisk

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener anslaget «understreker skjevhetene» i budsjettet:

– Regjeringen budsjetterer med og skreddersyr skattekutt til landets aller rikeste. Beskjeden de gir til de 200.000 ledige og permitterte i Norge og befolkningen for øvrig er at de vil få mindre å rutte med fra nyttår, uttaler Gabrielsen.

Sanner: – Opp til partene

Finansminister Jan Tore Sanner avviser at regjeringa forsøker å legge føringer for lønnsoppgjøret:

– I statsbudsjettet legger du til grunn at det blir en reallønnsnedgang på 1,3 prosent. Prisveksten er anslått til 3,5 prosent og lønnsveksten er 2,2. Hva er din kommentar til dette? Er dette realistisk og tror du at vanlig folk i Norge vil godta dette?

– Dette er i hvert fall ikke politisk bestemt. De anslagene er det fagfolk som har fastsatt, og anslagene for prisveksten varierer også. Vi overlater lønnsforhandlingene til partene i arbeidslivet, understreker Sanner.

Takker arbeiderne

Sanner rettet samtidig en takk til arbeiderne:

– Jeg vil takke arbeidstakere for å ha vist moderasjon i denne ekstremt krevende situasjonen. Det at vi viser moderasjon når det gjelder lønninger gjør at vi også trygger jobber. Hva som skjer neste år når det gjelder pris, er et anslag og hva som blir i lønn, er det partene som bestemmer.

– Men er det rettferdig å få en reallønnsnedgang?

– Jeg vil overlate det til partene, og da vil de både se på hvordan prisene har utviklet seg og hvordan en kan trygge arbeidsplassene framover, uttaler Sanner.

07.10.2020
15:14
07.10.2020 15:24