Hva skjedde med FO?

Åpenhet bør være grunnmuren for FOs gjerning.
03.03.2015
12:01
27.08.2015 20:01

Jeg har vært en del av denne organisasjonen fra jeg startet som vernepleierstudent i 1990. Jeg har som medlem av VELF (Vernepleierelevenes landsforbund) og videre som medlem av NVF (Norsk Vernepleierforbund) og av FO da sammenslåingen av NVF, NBF og NOSO var et faktum, vært stolt av å være medlem i et forbund som satte åpenhet høyt. En organisasjon hvor profesjonsbiten var like stor som fagforeningsbiten, som vernet om de svakeste i samfunnet, om det var i Oslo, Finnmark, Palestina eller Sør-Amerika.

Jeg var medlem i en organisasjon hvor informasjonen kom ut til medlemmene via fagblader, mail og hjemmeside. Der jeg følte at veien fra meg som medlem til toppen var kort, at vi ble lyttet til og fikk informasjon om hva som foregikk.

Hva skjedde med FO? Jeg opplever i dag som vanlig medlem at informasjonen jeg får er minimal. Saker som skal opp i Landsstyret kommer så seint, at vi som vanlige medlemmer ikke har mulighet til å mene noe om dem. Hjemmesiden inneholder ikke særlig mye av interesse for vanlige medlemmer.

Jeg var delegat på siste kongress. Jeg leser i Fontene at snart hele toppledelsen jeg var med og valgte er borte. Hva skjer? Hvordan kan det ha seg at det å lede et av de minste forbundene (ja, for det er forklaringen på at FO ikke har like stor gjennomslagskraft som Fagforbundet) har så stor lederslitasje i løpet av en kongressperiode? Skal jeg måtte vente til informasjonen står i Fontene for å vite hvem som leder fagforeningen jeg er medlem av? Hva med de andre vedtakene vi foretok på sist kongress? Er de også endret? Blir de fulgt opp?

Jeg er valgt til delegat fra Østfold til FO-kongressen 2015, og sitter på noen av svarene i dag. Hva med medlemmer som ikke har vært delegater til kongressen, eller som ikke skal på kommende kongress. Hvor er informasjonen?

«Åpenhet bør være grunnmuren for Sametingets gjerning også i fremtiden», sa Sametingets avtroppende president, Egil Olli (Ap), i sitt notat om samiske saker i den siste perioden der han har ledet Sametinget i 2013. Åpenhet bør også være grunnmuren for FOs gjerning.

Vi leser og hører om viktigheten av å verve medlemmer og beholde de medlemmene FO har pr. i dag. På facebooksiden Vernepleiere stilles det stadig spørsmål om hvilken fagforening man skal organisere seg i. Fagforbundet er sterkt ute og reklamerer og prøver å verve vernepleierne. Jeg regner ikke med at dette er særlig annerledes for velferdsvitere, barnevernspedagoger og sosionomer. Et svært godt argument har vært profesjonsbiten i FO. At det er en organisasjon som i tillegg til å være en fagforening også holder profesjonene høyt. Nå leser jeg at for tredje gang skal saken rundt profesjonslinja opp på kongressen. Hva er FO da til forskjell fra Fagforbundet? Jeg bare undres: Hva skjedde med FO?

Jeg leser i Fontene at snart hele toppledelsen jeg var med og valgte er borte. Hva skjer?

03.03.2015
12:01
27.08.2015 20:01