FO knebler sine egne

Man kan ikke organisere seg bort fra faglig uenighet. Det virker bare en stund.
05.03.2015
09:55
27.08.2015 20:01

Jeg har vært medlem av FO siden det ble samlet og var med i samlingsprosessen som landstyremedlem i NBF (Norsk barnevernpedagogforbund). Senere har jeg vært aktiv i fylkeslaget og sittet i to perioder i Seksjonsrådet for barnevernspedagoger.

Jeg er i dag uten formell innflytelse i FO og har kun mitt medlemskap som påvirkningsmulighet. Bakgrunnen for mitt medlemskap er tilhørighet til min profesjon, ikke fagforeningsdelen. Jeg har registrert at deler av ledelsen har vært imot den kompetansehevingen som er nødvendig i barneversfeltet ut fra at ingen av profesjonene skal «dra i fra» de andre. Så lenge vi har hatt et seksjonsråd valgt av kongressen med selvstendig stemme, har jeg opplevd at mine tanker om egen profesjon er ivaretatt.

Jeg reagerer sterkt på at FO skal omorganisere bort fagpolitiske diskusjoner og uenigheter i felleskapet mellom de tre profesjonene. Jeg vet dette er vanlig i det offentlige for å få vekk brysomme personer, men jeg hadde ikke trodd at FO ville være så redd for uenigheter.

Forslagene om å legge seksjonsrådene inn under landsstyret opplever jeg som en måte å kneble barnevernspedagogenes stemme. Jeg registrerer også at dere velger bort Ellen Galaasen som seksjonsrådsleder. Hun er den mest faglig og politisk dyktige representanten for FO i dag.

Sorry Mimmi, men dersom Ellen blir vraket, så kan jeg ikke se at du og det systemet det legges opp til vil kunne ivareta mine fagpolitiske interesser.

Dersom dette blir resultatet på kongressen, kan jeg ikke se at FO er mitt forbund lenger, og jeg vil søke meg over til et annet LO-forbund for å være kollektivt forankret i fagbevegelsen. Det fagpolitiske kan jeg ta andre steder.

Sorry Mimmi, men dersom Ellen blir vraket, så kan jeg ikke se at du og det systemet det legges opp til vil kunne ivareta mine fagpolitiske interesser.

05.03.2015
09:55
27.08.2015 20:01

Mest lest