JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Endring som styrker profesjonspolitikken

En mer helhetlig integrering av fagforenings- og profesjonsdelen vil gi profesjonene mer makt og påvirkning.
06.03.2015
11:12
21.08.2023 17:14

Skal FO være en sterk og slagkraftig organisasjon må vi sørge for en mer helhetlig integrering av fagforenings- og profesjonsdelen. Endringen handler ikke om å styrke fagforeningsdelen på bekosting av profesjonsdelen, men om å styrke begge delene i fellesskap.

Ingen profesjoner i Norge i dag har noe særlig makt i kraft av seg selv. Et rent profesjonsforbund har derfor liten makt og innflytelse, man er avhengig av at beslutningstakere ønsker å høre etter. Som fagforening derimot er vi sikret makt og innflytelse. Ikke bare gjennom lov og avtaleverk, men også gjennom grunnloven og internasjonale konvensjoner. FO kan derfor ikke fortsette å organisere seg som om profesjonsforbund og fagforening er to parallelle deler i samme forbund. En større integrering av fagforening og profesjon vil sikre profesjonene mer makt og påvirkning.

I debatten som pågår kan man få inntrykk av at det kun er i seksjonsrådene det skjer profesjonspolitisk arbeid. Det er feil og en underkjennelse av alt det gode profesjonspolitiske arbeidet FOs tillitsvalgte gjør integrert i sitt daglige tillitsvalgtsarbeid. En opprettholdelse av tydelige skiller mellom fagforening og profesjonsforbund i den sentrale organiseringen gjør at FO ikke gjenspeiler virkeligheten der delene er integrert og fungerer godt.

Høy og riktig kompetanse i tjenestene er viktig for FO. Dette jobber vi best og mest effektivt med som fagforening. Ikke gjennom organisasjonstillitsvalgte, men gjennom tillitsvalgte med rettigheter hjemlet i hovedavtalen og tariffavtalen. Det er her vi har rett til å bli hørt når det er ledige stillinger, i forhold til intervju og ansettelse av nye folk. Det er i tariffoppgjørene vi har kjempet fram at kommunene må utarbeide planer for kompetansebehovet de har og drøfte det med de tillitsvalgte. Her gjør FOs tillitsvalgte en viktig profesjonspolitisk innsats hver dag, og det er de som møter problemer med arbeidsgiverne. I denne jobben har FO som forbund ikke tre tillitsvalgte, men en som også skal representere det profesjonsspolitiske.

De lokale tillitsvalgte vil nyte godt av og få bedre verktøy gjennom et mer helhetlig FO der profesjonspolitikken er godt forankret i helheten. At landsstyret blir øverste ansvarlige også for profesjonspolitikken gir tillitsvalgte en tydelig påvirkningskanal gjennom avdelingenes representantskap og styrer der landsstyrerepresentanten sitter. Dette sikrer også at landsstyret får viktige profesjonspolitiske signaler fra medlemmer som kjenner hvor skoen trykker. Det er som fagforeningstillitsvalgte vi har størst makt og godt tillitsvalgtsarbeid skaper mange påvirkningsmuligheter. Erfaring viser at det er når man er god medspiller som tillitsvalgte at man også blir lyttet til faglig.

FOs profesjonspolitikk blir styrket gjennom at landsstyret blir overordnet styringsorgan for alt. I dag har ikke landsstyret et klart ansvar for profesjonspolitikken. Dette medfører at FO går glipp av viktige profesjonspolitiske signaler fra medlemmene når politikken skal utvikles. En endring som gir landsstyret mer ansvar vil derfor styrke FO profesjonspolitisk og sørge for en bedre forankring til hele medlemsmassen i perioden. Seksjonsrådene vil fortsatt bestå med samme mandat og være viktige bidragsytere til landsstyret i utvikling av profesjonspolitikk. Lederen av seksjonsrådene vil sitte i landsstyret og sørge for å løfte viktige diskusjoner fra rådene inn i diskusjonene i landsstyret.

En godt forankret profesjonspolitikk som representerer løsninger på de problemstillingene profesjonsutøverne står i i sitt daglige virke er en god profesjonspolitikk. Det er medlemmene som utøver faget, som er veileder for studenter og nyutdannede kollegaer. Det er medlemmene som kjenner kompetansebehovene i et fagfelt i stadig endring. Det er de som merker på kroppen hva økonomi, turnusordninger, vold- og trusselproblemer og privatisering gjør med fagutøvelsen deres.

Det er ikke seksjonsrådet som alene har svaret på hva som er god profesjonspolitikk. En overføring av ansvar til landsstyret der flere kan bidra og der man kan se alle FOs politikkområder i en helhetlig sammenheng vil styrke FO på alle områder.

FOs profesjonspolitikk blir styrket gjennom at landsstyret blir overordnet styringsorgan for alt.

06.03.2015
11:12
21.08.2023 17:14