Røde Kors gir flere fattige feriemoro

BLD har økt bevilgningen til «Ferie for alle» i regi av Røde Kors til 2.5 millioner kroner. I år får 2 500 mennesker noe å fortelle når de er tilbake i hverdagen.
12.03.2013
12:54
16.12.2013 22:03

vibeke.liane@lomedia.no

Bevilgningen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet blir i år på 2.5 millioner kroner. Formålet med tiltaket er at barn og familier med vanskelig økonomi får dra på ferie. – I søknaden skisserte vi at vi har kapasitet til å gjennomføre ferier for 3 millioner kroner, men vi er glade for at departementet også ser at behovet øker, sier Therese Koppang som leder seksjon omsorg i Røde Kors.

Felles opplevelser

Ferieoppholdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6 – 13 år. Familiene kan søke selv, men søknadene formidles ofte gjennom skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre offentlige instanser. – Det er viktig at hele familien reiser på ferie sammen, så de får mulighet til å dele gode opplevelser sammen, framholder Koppang.

Noe å fortelle

Styreleder Georg Rønning i organisasjonen Fattignorge er glad for at departementet øker bevilgningen. –Vi hører stadig om barn som ikke har vært på ferie så lenge de kan huske. De har ingen ting å fortelle når skolen starter etter ferien. Det er tøft når klassekameratene har vært på spennende reiser, sier Rønning.

2500 får drømmeferien

«Ferie for alle» arrangeres i skolens ferier. Til sammen får 2 500 mennesker ferieopplevelser på Røde Kors aktivitetssentre rundt i landet. Les mer om Ferie for alle på. www.rodekors.no/ferieforalle

12.03.2013
12:54
16.12.2013 22:03