Positivt i lokale forhandlinger

FOs tillitsvalgte i kommunene er i full gang med lokale forhandlinger. I Rogaland vinner FO fram med krav om 16 års stige, og i Aust-Agder har de gode resultater i Nav.
17.10.2008
13:32
16.12.2013 07:13

mia.paulsen@lomedia.no

Fristen for å bli ferdig med lokale forhandlinger i kommunene er i praksis 1. november. Fylkessekretær Ivar Kvadsheim i FO Rogaland synes tendensen er positiv. – Generelt sett ser det veldig bra ut. Våre tillitsvalgte får til det de skal og er i en god prosess med kommunene, sier han. Ansiennitetsstigen har vært et smertensbarn siden den ble redusert til 10 år ved sentrale forhandlinger for noen år siden. Nå ser det ut til at FO mange steder vinner fram med krav om 16 eller 18 års ansiennitetsstiger. I Stavanger kommune er forhandlingene ikke ferdige. Utgangspunktet der er at de allerede har en ansiennitetsstige på 16 år. Nå ser Kvadsheim at nabokommunen Sandnes kommune følger etter.

16 år i Sandnes

– Sandnes kommune har hatt varianter av 16 års ansiennitetsstiger, men nå har de fått 16 år på den vanlige stigen for ansatte med tre års høgskoleutdanning. Når det gjelder de som har spesialutdanning utover dette, har de i stedet fått et lønnspåslag som betyr en økning i årsinntekt fra 362 000 til 380 000 kroner, forteller Kvadsheim. Kvadsheim forteller også at de i Sandnes har fått inn en bestemmelse om at alle typer funksjonstillegg til ansatte med spesielt ansvar skal legges på toppen av andre tillegg og ikke spises opp av dem.

Følger hverandre

Kvadsheim forteller at kommunene på Nord-Jæren er ett arbeidsmarked og i stor grad følger hverandre. – I andre Jær-kommuner har de fått faste årstillegg for 30 og 60 studiepoeng som skal legges oppå andre tillegg, forteller han videre. Potten til lokale forhandlinger i KS-området ble i år satt til 1,6 prosent av lønnsmassen. I utgangspunktet mener FO at mest mulig bør forhandles sentralt, og at årets pott til lokale forhandlinger er for stor. Men samtidig gir potten gode muligheter til å få gjennomslag for de lokale kravene.

Positivt for ledere

Statsbudsjettet, som kom 7. oktober, legger opp til en bedring av rammevilkårene til kommunene. Kvadsheim tror dette kan være positivt for forhandlingene om lederstillinger, som ikke er en del av potten. Dette gjelder ledere med både budsjett-, personal- og faglig ansvar. Det mest negative så langt i Rogaland er Haugesund, hvor det er brudd. Kommunen vil ikke fortelle de andre organisasjonene hvor mye de har tilbudt Utdanningsforbundet i de lokale forhandlingene. – Ifølge retningslinjene for god forhandlingsskikk skal vi ha innsyn i dette. Flere organisasjoner har brutt på dette grunnlaget. Det betyr at resultatet i Haugesund blir forsinket, sier Ivar Kvadsheim.

God uttelling

Også i Aust-Agder er FO kjempefornøyd. De er ferdige med lokale forhandlinger i over halvparten av kommunene.Fylkessekretær Eldar Lior sier at FO-medlemmer gjennomgående har fått uttelling for kompetanse i tråd med de føringene som er lagt for de lokale forhandlingene Tilleggene varierer fra 5 000 til 15 000 kroner for ansatte med treårig høgskoleutdanning. De som har 60 studiepoeng på toppen av de tre åra, får 362 000 kroner i året. En del har fått ekstra tillegg, ifølge Eldar Lior.

Ryddig i Nav

Lior roser arbeidsgiversida i Nav for ryddighet i forhold til avlønning. – De statlig ansatte har jevnt over hatt 10-15 000 kroner mer i lønn enn de kommunalt ansatte. Arbeidsgiverne har sagt seg enige i at lønnsnivået i Nav skal være noenlunde likt for statlige og kommunalt ansatte. Flere steder får nå de kommunalt ansatte noe mer enn de statlige på grunn av sin høgskoleutdanning. Økningene for FO-medlemmer i Nav har ligget på 15-20 000 kroner, sier Eldar Lior. Eldar Lior gir de FO-tillitsvalgte i kommunene uforbeholden ros for innsatsen. – Lokale tillitsvalgte gjør en fenomenal jobb i dette oppgjøret, sier han.

17.10.2008
13:32
16.12.2013 07:13