JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ole Henrik Kråkenes er FO-ledelsens representant i meklingen som pågår nå.

Ole Henrik Kråkenes er FO-ledelsens representant i meklingen som pågår nå.

Anne Myklebust Odland

Mekling i NHO-området

Vil ha lik lønn som sykepleierne – fare for streik

FO og Fagforbundet sitter i mekling med NHO om lønna til ansatte i blant annet private barnevernsinstitusjoner og asylmottak. Lørdag kan det bli streik.
08.01.2021
13:53
08.01.2021 14:58

simen@lomedia.no

LO-forbundene Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet nådde ikke fram i lønnsforhandlingene med NHO. Dermed havnet det på riksmeklerens bord. Ved midnatt fredag går meklingsfristen ut.

Stridens kjerne er ifølge FO store lønnsforskjeller og forskjellsbehandling av høyskolegrupper.

Store lønnsforskjeller

Innenfor NHO-området er det to overenskomster hvor FO og Fagforbundet har medlemmer. De fleste av FOs 900 medlemmer som jobber et sted som har tariffavtale med NHO, hører til overenskomst 453. De fleste av dem jobber i barnevernsinstitusjoner, asylmottak eller stiftelser som for eksempel Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.

I overenskomst 453 er minstelønna for stillinger med tre års høyskoleutdanning 46.825 kroner lavere enn den er for sykepleiere med null års ansiennitet i Pleie- og omsorgsoverenskomsten (overenskomst 481). Hvis man ser på minstelønna til stillinger med krav om tre års høyere utdanning med videreutdanning, er den 58.000 kroner lavere enn minstelønna for spesialsykepleiere med null års ansiennitet.

Tallene er hentet fra minstelønnstabellene i de to overenskomstene. Den ene overenskomsten gjelder sykepleiere, mens den andre omfatter flere høyskolegrupper.

Sykepleiernes minstelønnstabell har i tillegg ansiennitetstrinn, noe tabellen i overenskomst 453 ikke har. Jo større ansiennitet de ansatte har, jo større blir forskjellen i minstelønn mellom sykepleiere og andre høyskolegrupper.

I tillegg til minstelønn, forhandles en del av lønna lokalt. Det vil påvirke hvor store lønnsforskjellene faktisk er.

Vil ha lik lønn for likt utdanningsnivå

FO ønsker at grunnlønna og lønnssystemet i overenskomst 453 skal bli lik som i Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Det betyr at grunnlønna må kraftig opp. FO ønsker i tillegg at Pleie- og omsorgsoverenskomsten også skal gjelde helse- og velferdstjenester som barnevern.

– Dette handler om viktige prinsipper og struktur. Kollegaer med høyskoleutdanning på samme arbeidssted eller sektor, skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår, sier Ole Henrik Kråkenes i FO-ledelsen i en pressemelding som ble sendt ut før meklingsstart. Han leder forhandlingene for FO.

Forskjeller skapt over tid

Ifølge pressemeldingen er bakgrunnen for lønnsforskjellene en ulikebehandling over tid som har skapt store lønnsforskjeller blant høyskolegruppene innenfor NHO. Det betyr at det i praksis at kan være store individuelle lønnsforskjeller mellom ansatte med samme utdanningsnivå på samme tariffområde eller på samme arbeidsplass.

Kan bli streik

Meklingen startet torsdag morgen. Dersom meklingen ikke fører fram, og partene ikke blir enige før midnatt fredag, ender det med streik lørdag morgen. Det er varslet at 80 ansatte går ut i streik: 78 medlemmer av Fagforbundet og to medlemmer av FO, ifølge fagbladet.no.

08.01.2021
13:53
08.01.2021 14:58