Michael Ouren, vernepleierrepresentant i FO-studentenes sentralstyre, mener de nye nasjonale retningslinjene er for vage.

Michael Ouren, vernepleierrepresentant i FO-studentenes sentralstyre, mener de nye nasjonale retningslinjene er for vage.

Mari Lilleng

Vernepleierstudent Michael (27): – Seksualitet og utviklingshemming hysjes ned i utdanningen

Seksualitet og utviklingshemming er ikke tydelig nok i de nye retningslinjene for vernepleierutdanningen, mener FO-student Michael Ouren.
03.10.2019
13:42
03.10.2019 15:59

hanna.skotheim@lomedia.no

De nye nasjonale retningslinjene for vernepleierutdanningen kom på plass i sommer og skal nå implementeres hos utdanningsinstitusjoner over hele landet i løpet av høsten. Retningslinjene er en del av RETHOS-prosjektet, som ble startet fordi brukere og andre som benyttet seg av helse- og velferdstjenestene etterspurte bedre og mer oppdaterte retningslinjer.

Vernepleierrepresentat i FO-studentenes sentralstyre, Michael Ouren, er fornøyd med at RETHOS skal bidra til at utdanningene landet over skal bli mer lik. Ouren er også fornøyd med at retningslinjene løfter opp seksualitet i større grad enn tidligere. Men han synes likevel tematikken omtales for vagt.

– RETHOS er uklare på hvordan man konkret skal løse dette med seksualitet i utdanningen slik at man blir bedre rustet for arbeidslivet. Det er også uklart hvordan undervisning om seksualitet skal foregå. Skal det være et eget fag? Eller skal det snakkes spesifikt om seksualitet innenfor kompetanseområdene psykisk helse, livskvalitet, rehabilitering og habilitering? spør Ouren.

Intimt tema

I et innlegg fra mai etterlyser Ouren mer kunnskap og en holdningsendring i arbeidet med mennesker med nedsatt funksjonsevne og seksualitet. I løpet av studietiden har han nemlig fått et inntrykk av at seksualitet er et ikke-tema blant brukerne som han vil komme til å møte på i arbeidslivet. I stedet opplever han at det hysjes ned.

– Det kan oppleves som et vanskelig og intimt tema. For hvor går grensa? Skal vi hjelpe brukerne med å utøve deres seksualitet eller skal vi hjelpe dem med å forstå hva det er? Vi må i større grad diskutere hvordan dette bør håndteres, sier Ouren som mener det er generelt lite kompetanse på feltet både blant studenter og i arbeidslivet.

– Synes du selv det er et vanskelig tema?

– Jeg tror det kan bli utfordrende for meg. Samtidig har jeg aktivt søkt om å få mer kompetanse om seksualitet blant utviklingshemmede. Det viktigste er å være åpen og å snakke om det både med kollegaer og med brukere.

– Men det er vel ikke noe nytt at vernepleiere må forholde seg til seksualitet i møte med brukere?

– Det kan virke litt sånn. Altså at det først nå har gått opp for lærerne på utdanningene at seksualitet innenfor dette feltet er en greie.

Seksualitet, også for mennesker med utviklingshemning

Savner mer forskning om seksualitet

Siden Ouren tror lite kompetanse er en av hovedårsakene til at temaet sjelden snakkes om, kunne han ønske at det ble forsket mer på seksualitet og utviklingshemming. Han mener man i større grad bør snakke med brukerorganisasjonene og instansene rundt, samt foreldre og de som har en utviklingshemming selv.

– Jeg savner at lærerne viser til mer konkret forskning om hvordan man skal gå fram som fagperson, sier Ouren som i løpet av utdanningen har hatt to dager der seksualitet og utviklingshemming er blitt tatt opp. Selv hadde han ønsket seg minst to uker med faglig input om temaet.

Ouren mener også grunnskolene må implementere temaet i seksualundervisningen.

– Se for deg at en 18 år gammel person flytter til en bolig og snakker med en vernepleier om sex for første gang da. Det kan ikke være sånn.

Seksualundervisningen i grunnskolen skal rustes opp i forbindelse med at nye læreplaner skal på plass i løpet av høsten. Men hvorvidt seksualitet og utviklingshemming blir viet ekstra oppmerksomhet, er ikke noe Kunnskapsdepartementet vil kommentere foreløpig.

– Sex er forbannet vanskelig

KD: – Vi stiller krav

Ifølge statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch (V), slår de nye retningslinjene blant annet fast at vernepleiere skal ha kunnskap om seksuell orientering og bidra til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.

– Seksualitet er et viktig tema som skal ha en naturlig plass i alle helse- og sosialutdanningene. Med de nye nasjonale retningslinjene stiller vi krav til at alle ferdigutdannede vernepleiere har kunnskap om hvordan de skal forholde seg til seksualitet i møte med ulike brukergrupper. Så er det slik at vi ikke detaljstyrer de ulike utdanningsinstitusjonene, men legger opp til at universiteter og høgskoler selv kan bestemme hvordan denne undervisningen skal gjennomføres i praksis, skriver Borsch i en e-post til Fontene.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch (V).

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch (V).

Marte Garmann

Hun erkjenner at seksualitet kan være et vanskelig tema å snakke om, og håper at de nye retningslinjene vil kunne bidra til at temaet løftes ytterligere.

– Samtidig vil jeg oppfordre studenter til å prate sammen om dette både på studiet og når de kommer ut i arbeidslivet. Kun på denne måten kan vi ufarliggjøre tematikken, skriver Borch videre.

FO: – Seksualitet er ikke noe man skal rehabiliteres til eller fra

Marit Selfors Isaksen, som er medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO, forstår at Ouren mener de nye nasjonale retningslinjene for vernepleierutdanningen, er vage. Samtidig påpeker hun at de nasjonale retningslinjene skal ligge på et høyere nivå og dermed blir ikke beskrivelsene like konkrete.

– De lokale fagplanene som utarbeides ved hver enkelt utdanningsinstitusjon er derimot ikke like vage, sier hun.

Marit Selfors Isaksen, medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO.

Marit Selfors Isaksen, medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO.

Mina Ræge

Disse fagplanene har FO i enkelte tilfeller fått lov til å uttale seg om. Fagplanen til vernepleierutdanningen ved Universitetet i Tromsø (UiT) med campus i Harstad er en av dem. Da Isaksen så det opprinnelige forslaget til den nye fagplanen ved utdanningen, reagerte hun på at seksualitet hadde blitt plassert under temaet rehabilitering.

– Det kan se ut som seksualitet er noe man skal rehabiliteres til eller fra. Men seksualitet er jo noe som er helt naturlig og bør ligger under helse og livskvalitet. Hvis seksualitet tematiseres på en slik måte som i Harstad, kan det framstå som noe avvikende og utfordrende, og ikke som noe naturlig, sier Isaksen.

Gjorde endringer etter innspill

FO er ikke en fast høringsinstans på fagplaner, men de får ofte komme med innspill ved de institusjonene som de samarbeider tett med. Et slikt tett samarbeid har FO Troms med vernepleierutdanningen ved UiT. Da fylkessekretæren i FO Troms, Mona Olafsen, fikk muligheten til å komme med innspill, koblet hun blant annet på Isaksen i FOs profesjonsråd for vernepleiere.

– Jeg hadde ikke tenkt så mye over tematikken seksualitet og utviklingshemming før Isaksen poengterte det. Men da hun gjorde det, så jeg at seksualitet bør plasseres under helse og ikke habilitering og rehabilitering, sier Olafsen, som brakte dette perspektivet til bords da fagplanen skulle diskuteres.

Mona Olafsen, fylkessekretær i FO Troms.

Mona Olafsen, fylkessekretær i FO Troms.

Privat

Fontene har vært i kontakt med vernepleierutdanningen i Harstad som forteller at seksualitet ikke lenger står foreslått som et tema under habilitering og rehabilitering, men under en ny modul kalt «Likeverd i kultur og samfunnsdeltakelse». Dette er foreløpig også bare et forslag, men utdanningen har altså valgt å plassere temaet seksualitet et annet sted etter innspill fra FO.

Selv om sex snakkes mer åpent om i dagens samfunn, tror ikke Olafsen at folk generelt er så frigjorte som man kanskje tror.

– Det tror jeg har mye med fordommer og tidligere grums å gjøre. For å normalisere seksualitet, må vi prate mer om det og vi må undervise mer om det, sier Olafsen som tror det blant flere vernepleiere kan kjennes spesielt å skulle hjelpe folk til å ha et seksualliv.

03.10.2019
13:42
03.10.2019 15:59