13 KOMMUNER FØRST: – Det å motta veiledning er noe alle kan ha nytte av, men vi har måttet prioritere, sier Kjetil Andreas Ostling, assisterende direktør i Bufdir.

13 KOMMUNER FØRST: – Det å motta veiledning er noe alle kan ha nytte av, men vi har måttet prioritere, sier Kjetil Andreas Ostling, assisterende direktør i Bufdir.

Tine Poppe

Veiledningskorps skal forbedre barnevernet

13 barnevernstjenester er plukket ut til å få hjelp av en «ryddegutt». Målet er et bedre barnevern.
03.05.2018
12:36
03.05.2018 12:35

anne@lomedia.no

Det var over hundre søkere til veilederstillingene som ble utlyst. Nå er direktoratet i ferd med å sende ut kontrakt til de 11 veilederne som har fått tilbud om jobb i 20-60 prosent stilling.

Veilederkorpset som Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) oppretter, er del av kompetansestrategien til Barne- og likestillingsdepartementet for perioden 2018-2024.

Skoleres i april

Felles for veilederne er at de har solid erfaring med ledelse og veiledning fra egen barnevernstjeneste. I april møtes de for første gang til en faglig samling.

Når de er ferdig skolert, skal 13 barnevernstjenester få veiledning og oppfølging. I tillegg til at barnevernet selv har kunnet melde interesse, har fylkesmennene foreslått hvilke av de 295 barnevernstjenestene i landet som skal prioriteres. De har valgt ut barnevernstjenester som har særlige utfordringer.

– Det å motta veiledning er noe alle kan ha nytte av, men vi har måttet prioritere, sier Kjetil Andreas Ostling, assisterende direktør i Bufdir. Han understreker at en ny pulje kommuner får sjansen neste år.

Frivillig tilbud

Ostling understreker at veiledningen er et frivillig tilbud, ikke noe kommunene pålegges.

– Hva slags ting håper dere å rydde opp i?

– Det er verken ett eller tre svar på det. Veilederne skal være med å finne ut hva som er utfordringene i den enkelte barnevernstjeneste og identifisere hva som må endres. Men det er så klart noen problemstillinger som går igjen: Å sikre forsvarlighet i tjenesten, at barn i fosterhjem får tilsyn, at barnevernstjenesten har tiltaksplaner og at de overholder frister, sier Ostling.

– Ikke inn i enkeltsaker

Bufdirs nye monitor på nett har nyttig informasjon om barnevernstjenestene. Informasjon herfra skal brukes til å se på hva som kan bli bedre.

– Hensikten er ikke at veiledere skal gå inn i enkeltsaker og rette opp eventuelle saksbehandlingsfeil. Samtidig kan utfordringer i enkeltsaker være tegn på behov for å få på plass eller ta i bruk rutiner, forklarer Ostling.

At en barnevernstjeneste har utfordringer kan skyldes flere årsaker, poengterer han:

– Det kan handle om ledelse, bemanning, sykefravær. Slike ting vil også veilederne ta opp.

Hvilke 13 barnevernstjenester som er først ut til å motta veiledning er ennå ikke klart.

– Vi venter på å få returnert avtalene underskrevet fra kommunene før vi kan offentliggjøre navnene på kommunene. Vi mangler fortsatt noen av disse avtalene, sier Anders Sunde, sjef i Bufdirs seksjon for kompetanseheving.

03.05.2018
12:36
03.05.2018 12:35