Det var litt bittert for tillitsvalgt Linda Merete Wold å se på at arbeidsplassen ble nedlagt bare et år etter de fikk kjempet fram tariffavtalen. Hun håper likevel avtalen har hatt signaleffekt til resten av den private omsorgsbransjen.

Det var litt bittert for tillitsvalgt Linda Merete Wold å se på at arbeidsplassen ble nedlagt bare et år etter de fikk kjempet fram tariffavtalen. Hun håper likevel avtalen har hatt signaleffekt til resten av den private omsorgsbransjen.

Eirik Dahl Viggen

Unicare Små Enheter legges ned

Bare halvparten av 60 ansatte i den private barnevernsinstitusjonen får fortsette under ny eier. – Det oppleves tungt, sier tillitsvalgt Linda Merete Wold.
04.04.2019
10:02
10.04.2019 20:37

edv@lomedia.no

Avviklingen av Unicare Små Enheter as startet i januar, da ansatte ved tre avdelinger ble sagt opp. De er på jobb ut april. Selskapet har drevet tre avdelinger til. Disse er i ferd med å overføres til ny eier. Avdelingene skal etter det Fontene erfarer bli en søsterbedrift til det Oslo-baserte barnevernsselskapet Ditt Tiltak.

Geir (43) er trygdet, men jobber hele uka: – På jobb får jeg pratet med andre, jeg føler meg som en viktig person

Fellesorganisasjonen (FO) hadde til i vinter 18 medlemmer i Unicare Små Enheter. Av disse er det igjen åtte i de gjenværende avdelingene. De fortsetter på jobb inntil videre.

FO er i ferd med å avklare med ny eier om det blir virksomhetsoverdragelse for alle åtte, eller bare for noen av dem.

– Oppleves tungt

– Det oppleves tungt for noen at jobben forsvinner. Andre sier det var det sparket de trengte for å finne seg noe nytt, sier hovedtillitsvalgt for FO i Unicare Små Enheter, Linda Merete Wold.

Hun har arbeidet ved en av avdelingene som legges ned.

– Jeg er ikke veldig bekymret for oss FO-ere, det er verre for miljøarbeiderne med mindre utdanning, sier Wold.

FO sørget for at hun får forlenget oppsigelsestiden ut juni, for å sikre at de gjenværende medlemmene har en tillitsvalgt gjennom avviklinga. Wold tror mange hadde sett for seg at dette kom, etter flere oppkjøp og utskiftinger i ledelsen i senere tid.

Nav: 3100 flere på sosialhjelp etter AAP-innstramming

Christopher (26) sparker i gang Marit (99)

Nedleggelsen kommer bare et drøyt år etter at FO og Fagforbundet fikk på plass en tariffavtale i Unicare Små Enheter. Det skjedde etter mange runder med ledelsen.

– Vi er positiv til tariffavtalen, og ønsker å videreføre den, skriver den nye eieren Helge Alne i en SMS til Fontene.

Det er likevel slik at ledelsen kan velge å si opp avtalen. I så fall skal avtalt lønn og andre vilkår videreføres for den enkelte arbeidstaker fram til neste hovedoppgjør, som er våren 2020.

Mer krevende brukere

Markedet har snevret seg inn for selskapene som konkurrerer om anbud for statens barnevern. Bufetat har i senere år bygget opp egne institusjoner i offentlig regi. Samtidig brukes tiltak i hjemmet mer.

Over tid har brukergruppa endret seg, forteller Linda Merete Wold: Ungdommene kommer til institusjonsbolig med større utfordringer enn tidligere. Det blir vanskeligere å håndtere. Høsten 2014 ble en sosionom på nattevakt drept av en 15 år gammel beboer. Andre avdelinger har vært rammet av brann.

– Flere av ungdommene trenger lukkede tiltak, og det er ting vi ikke har her, sier Wold.

Da marerittene herjet, hjalp det å stå opp og skrive. Nå har notatene blitt roman

Andreas (28) om livet i omsorgsbolig: – Det var dataspill, chips og sjokolade nesten hver dag. Det går bedre nå!

5 ting å huske på når jobben ryker

❶ Ta umiddelbart kontakt med Nav og meld deg som arbeidssøker straks virksomheten er vedtatt nedlagt. Du må være jobbsøker for å ha krav på dagpenger.

❷ Du har rett til lønn ut oppsigelsestiden.

❸ Sørg for å gjøre krav på utestående lønn og feriepenger. Ved en eventuell konkurs er det staten ved lønnsgarantifondet, som skal dekke det du har utestående.

❹ Skal virksomheten overdras til et nytt selskap? Da kan det være aktuelt å kreve virksomhetsoverdragelse. Ansatte har i så fall rett til å bli med over i ny virksomhet.

❺ Meld fra til forbundet ditt om at du har blitt arbeidsledig, for å få redusert medlemskontingenten.

(Fontene og HK-Nytt 2019)

04.04.2019
10:02
10.04.2019 20:37

5 ting å huske på når jobben ryker

❶ Ta umiddelbart kontakt med Nav og meld deg som arbeidssøker straks virksomheten er vedtatt nedlagt. Du må være jobbsøker for å ha krav på dagpenger.

❷ Du har rett til lønn ut oppsigelsestiden.

❸ Sørg for å gjøre krav på utestående lønn og feriepenger. Ved en eventuell konkurs er det staten ved lønnsgarantifondet, som skal dekke det du har utestående.

❹ Skal virksomheten overdras til et nytt selskap? Da kan det være aktuelt å kreve virksomhetsoverdragelse. Ansatte har i så fall rett til å bli med over i ny virksomhet.

❺ Meld fra til forbundet ditt om at du har blitt arbeidsledig, for å få redusert medlemskontingenten.

(Fontene og HK-Nytt 2019)